Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 20-12-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Kikkesport Kids
- Schaatsen
- Lerarentekort
- Flyer Industriëel museum
- Kerstviering
- Namens Team Meestromenschool
- Groep 1-2
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Wij recyclen mee
Belangrijke data
  • 23 december t/m 3 januari     Kerstvakantie
  • 6 januari 2020                        Luizencontrole
  • 29 januari                               Medewerker Porthos Anjo de Bruijckere de gehele ochtend aanwezig.
  • 6 februari                               Open Dag Zwin College voor ouders van kinderen van groep 8 (i.p.v. 30 januari)
  • 30 januari                              Kikkersport Kids; schoolpleinactiviteiten 15.15u-16.30u (gr 3 t/m8)
  • 14 februari                             Carnaval → Bij ‘De Zagerij’
  • 20 februari                             Kikkersport Kids; schoolpleinactiviteiten 15.15u-16.30u (gr 3 t/m8)
  • 24 t/m 28 februari                  Carnavalsvakantie
Kikkesport Kids

Vanuit de Gemeente Sluis zal er vanaf januari één keer per 3 weken schoolpleinactiviteiten georganiseerd worden na schooltijd voor de kinderen van groep 3 t/m 8.
Deze schoolpleinactiviteiten worden gegeven door de vakdocenten bewegingsonderwijs Jessica Henry en Rowan Ritico.

De eerste keer zal zijn op donderdag 30 januari van 15.15u tot 16.30u.

Wanneer het slecht weer is zal er gekeken worden of de gymzaal in gebruik genomen kan worden → binnenschoenen zijn dan wel verplicht.

Kinderen moeten zich van te voren niet aanmelden.

Wanneer kinderen mee willen doen wordt er een vergoeding van €1,- per keer gevraagd. Contant te voldoen op de dag zelf.

Kinderen die graag mee willen doen mogen op school even wat eten en drinken (zelf mee te nemen), zodat ze om 15.15u kunnen starten.

Graag letten op makkelijke kleding en schoenen.

Volgende data zijn:
Donderdag 20 februari
Donderdag 19 maart
Donderdag 9 april
Donderdag 14 mei
Donderdag 4 juni
Donderdag 25 juni

Schaatsen

Afgelopen maandag- en dinsdagochtend zijn we met de kinderen naar de schaatsbaan in Sluis geweest.
Wat was het ontzettend leuk!

Na afloop kregen de kinderen een bekertje warme chocolademelk.

Hartelijk dank aan alle ouders die het vervoer mogelijk hebben gemaakt!

 

 

Lerarentekort

De laatste tijd is het veelvuldig in het nieuws. Het lerarentekort wordt een steeds groter maatschappelijk probleem. Klassen worden naar huis gestuurd, onbevoegden voor de klas of scholen die sluiten of klassen ergens anders moeten onderbrengen omdat er gewoonweg geen leerkracht is. 

Tot op heden hebben wij gelukkig deze maatregelen nog niet moeten nemen. Dit is vaak mede te danken aan de extra stappen die onze eigen mensen op zo'n moment willen zetten. Omdat uit onderzoeken blijkt dat er jaarlijks een griepgolf is in januari en er nauwelijks vervangers beschikbaar zijn, willen wij u toch alvast informeren.

Mocht er een leerkracht ziek zijn, gaan de medewerkers van de vervangerspool aan de slag om te kijken of er iemand beschikbaar is. Mocht dit niet het geval zijn, zullen we kijken of we het intern kunnen oplossen. Dit kan zijn door een leerkracht die vrij is te vragen om terug te komen. Als dit niet lukt kijken we naar andere opties zoals klassen samenvoegen, intern begeleider of directeur voor de klas. Dit is geen structurele oplossing. Ten eerste door klassen samen te voegen, doen we kinderen tekort, daarnaast kunnen de werkzaamheden van de intern begeleider en de directie ook geen dagen achtereen blijven liggen. 

Als laatste kijken we naar de oplossing om klassen naar huis te sturen of eventueel onbevoegden voor de klas te zetten. Ook daarin zullen we onze keuze overwegen. Mocht het meerdere dagen zijn, zullen we ook kijken om niet steeds dezelfde klas te belasten. Ons belangrijkste uitgangspunt is om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk te waarborgen voor iedereen, binnen de mogelijkheden die er zijn

Flyer Industriëel museum

Kerstviering

Op donderdagavond 19 december hebben we onze kerstviering gehouden.

Hartelijk dank voor alle medewerking!

 

 

Namens Team Meestromenschool

Groep 1-2

Hartelijk dank voor het inleveren van de enquête betreft klasbord!

We gaan er mee aan de slag.

 

Groep 3-4

In groep 3 hebben ze alle letters geleerd!


De laatste was de letter ‘ei’. De kinderen van groep 3 & 4 en alle juffen werden getrakteerd op een toastje ei!

Groep 5-6

Toetsen:|
13 januari: dictee woorden thema 4; groep 5
14 januari: dictee woorden thema 4; groep 6
20 januari: dictee zinnen thema 4; groep 5
21 januari: dictee zinnen thema 4; groep 6

 

Groep 7-8

Toetsen
- 13 januari: toets aardrijkskunde thema 3
- 15 januari: zinnendictee thema 3

De woordjes zitten in de leermap die de kinderen thuis hebben. Wilt u erop letten dat de kinderen thuis ook echt oefenen? In groep 7/8 worden de dictees steeds lastiger en zonder oefenen is het lastig om een mooi cijfer te behalen.

- 24 januari: toets topo 5
- 28 januari: toets natuur thema 3
- 5 februari: toets geschiedenis thema 3

Boekverslag groep 7

Op maandag 13 januari moeten de kinderen van groep 7 hun boekverslag inleveren.
Een aantal kinderen hebben dit al ingeleverd. Het is nu wel belangrijk dat wanneer uw kind nog niet begonnen is met lezen, hier nu aan begint.
Boeken mogen ook van school worden geleend.
De voorwaarden waar het boekverslag aan moet voldoen, hebben de kinderen in hun leermap.

Jachtseizoen
Omdat de kinderen de laatste weken steeds beter werken en leuker met elkaar omgaan als groep hebben ze al veel smileys verdiend! Hiervoor hebben we afgelopen woensdag het spel “Jachtseizoen”gespeeld.

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl