Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 10-01-2020

In deze nieuwsbrief:
- Namens Team Meestromenschool
- Belangrijke data
- Staken 30 en 31 januari
- Rapporten
- Kikkesport Kids
- Schalen van het Kerstfeest
- Groep 1-2
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Wij recyclen mee
Namens Team Meestromenschool

Belangrijke data
  • 29 januari                               Medewerker Porthos Anjo de Bruijckere de gehele ochtend aanwezig.
  • 30 + 31 januari                      Staking: School is dicht.
  • 6 februari                               Open Dag Zwin College voor ouders van kinderen van groep 8 (i.p.v. 30 januari)
  • 6 februari                               Letterfeest groep 3. (14.14u-15.00u)
  • 30 januari                              Kikkersport Kids; schoolpleinactiviteiten 15.15u-16.30u (gr 3 t/m8) AANMELDEN vóór 17 januari
  • 14 februari                             Carnaval → Bij ‘De Zagerij’
  • 20 februari                             Kikkersport Kids; schoolpleinactiviteiten 15.15u-16.30u (gr 3 t/m8)
  • 24 t/m 28 februari                  Carnavalsvakantie
Staken 30 en 31 januari

De nood in het onderwijs is alleen maar toegenomen.
We zien dat de spanning in scholen oploopt. Leerlingen worden naar huis gestuurd door lerarentekorten en de werkdruk van het overblijvende personeel loopt steeds hoger op. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. Er zijn structurele oplossingen nodig.

Alle leerkrachten van de Meerstromenschool kunnen achter de doelen van de landelijke staking staan en daarom hebben wij besloten om op zowel donderdag 30 januari als vrijdag 31 januari mee te doen met de landelijke staking.

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen heeft aangegeven dat zij zullen inspelen op de mogelijke opvangvraag van ouders die nu gebruik maken van de bso in Groede. Mocht het om een gering aantal kinderen gaan, dan zullen zij kijken of de opvang op een andere locatie aangeboden kan worden, maar in principe gaan we uit van Groede.

De extra vrije dag die ingepland stond voor de kleuters op 31 januari wordt verzet naar vrijdag 3 juli.

Rapporten

We hebben nog niet van alle kinderen het rapport terug gekregen. Graag hebben wij deze tegen het einde van de maand januari terug op school.

Kikkesport Kids

De eerste keer Kikkesport zal plaats vinden op donderdag 30 januari van 15.15u tot 16.30u.

OPGELET: Graag aanmelden vóór vrijdag 17 januari bij de leerkrachten (vanwege de staking). Dit mag middels een briefje of een mailtje.
Dan krijgt u later bericht of er voldoende aanmeldingen zijn en de pleintjesactiviteiten door kunnen gaan.

Wanneer kinderen mee willen doen wordt er een vergoeding van €1,- per keer gevraagd. Contant te voldoen op de dag zelf.

Kinderen die graag mee willen doen mogen op school even wat eten en drinken (zelf mee te nemen), zodat ze om 15.15u kunnen starten.

Graag letten op makkelijke kleding en schoenen.

Volgende data zijn:
Donderdag 20 februari
Donderdag 19 maart
Donderdag 9 april
Donderdag 14 mei
Donderdag 4 juni
Donderdag 25 juni

Schalen van het Kerstfeest

Mist u uw schaal?!

Ze staan in de teamkamer.

Groep 1-2

Op het kleuterplein is er een nieuw zandbakzeil.
Het gaas laat water door, zodat het zand niet ‘stikt', maar voorkomt dat bladeren en vuil in het zand terecht komen.
Ook kunnen dieren niet in de zandbak klimmen en er hun behoefte in doen.

Wij zijn zuinig op het zandbakzeil en er mag daarom niet over het zeil gelopen worden. Het zeil scheurt dan.

 

Groep 3-4

Letterfeest groep 3:

Op donderdag 6 februari is het letterfeest in groep 3 (14.15u-15.00u).
De kinderen van groep 3 maken nog een persoonlijke uitnodiging.

Groep 5-6

Toetsen:|
13 januari: dictee woorden thema 4; groep 5
14 januari: dictee woorden thema 4; groep 6
20 januari: dictee zinnen thema 4; groep 5
21 januari: dictee zinnen thema 4; groep 6
28 januari: toets geschiedenis blok 3
13 februari: toets aardrijkskunde blok 3   
20 februari: toets topo blok 3

Knutselles:
Voor de knutselles hebben de kinderen een lege, schone wijnfles nodig. Graag voorzien van naam aan de onderkant van de fles.

Groep 7-8

Toetsen

- 14 januari: toets aardrijkskunde thema 3
- 15 januari: zinnendictee thema 3

De woordjes zitten in de leermap die de kinderen thuis hebben. Wilt u erop letten dat de kinderen thuis ook echt oefenen? In groep 7/8 worden de dictees steeds lastiger en zonder oefenen is het lastig om een mooi cijfer te behalen.

- 24 januari: toets topo 5
- 28 januari: toets natuur thema 3
- 5 februari: toets geschiedenis thema 3

Boekverslag groep 7
Op maandag 13 januari moeten de kinderen van groep 7 hun boekverslag inleveren.
De voorwaarden waar het boekverslag aan moet voldoen, hebben de kinderen in hun leermap.
Er zijn nog een aantal kinderen die dit nog niet hebben ingeleverd!!!

Museum Het Bolwerk
Op woensdag 22 januari brengen we een bezoek aan het museum Het Bolwerk in IJzendijke.
Dit bezoek zal in het thema van de 75-jarige bevrijding staan.
Er is een tentoonstelling gemaakt van de Tweede wereldoorlog zoals zich die hier in Zeeuws Vlaanderen heeft afgespeeld. Je kunt daardoor de sfeer proeven van deze tijd, 75 jaar geleden.
We worden met de bus gebracht en gehaald. Het bezoek is onder schooltijd. De kinderen zijn dus gewoon om 12.15u uit.

Bezoek aan ’t Zwincollege
Op donderdag 6 februari worden de kinderen van groep 8 uitgenodigd om de Open Dag op ’t Zwincollege te bezoeken. Er zullen deze dag workshops verzorgd worden, die 50 minuten duren en waarin de kinderen actief bezig zullen zijn.
De kinderen worden op school met een bus opgehaald en weer teruggebracht. Voor een pauzehapje en lunch wordt gezorgd. De kinderen zijn om 15.00u weer terug op school.
De kinderen dienen voor deze dag hun gymspullen mee te nemen.

’s Avonds is er voor de ouders, verzorgers en alle belangstellenden een Open Avond.
Iedereen is welkom vanaf 18.45u en kan dan getuige zijn van een SPETTERENDE OPENING!

Een uitnodiging volgt nog.

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl