Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 24-01-2020

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Nationale Voorleesdagen
- BHV-ers
- Carnaval
- Toneelvereniging "De Plattelanders"
- Flyer Who's got talent
- Flyer Kerzantse Kilometer
- Groep 1-2
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Wij recyclen mee
Belangrijke data
 • 29 januari                              Medewerker Porthos Anjo de Bruijckere de gehele ochtend aanwezig.
 • 30 + 31 januari                      Staking: School is dicht.
 • 6 februari                               Open Dag Zwin College voor ouders van kinderen van groep 8 (i.p.v. 30 januari)
 • 6 februari                               Letterfeest groep 3. (14.14u-15.00u)
 • 30 januari                              Kikkersport Kids; schoolpleinactiviteiten 15.15u-16.30u (gr 3 t/m8) AANMELDEN vóór 17 januari
 • 14 februari                             Carnaval → Bij ‘De Zagerij’
 • 20 februari                             Kikkersport Kids; schoolpleinactiviteiten 15.15u-16.30u (gr 3 t/m8)
 • 24 t/m 28 februari                  Carnavalsvakantie
 • 26 maart                                Pannenkoekendag groep 1 & 2
Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen worden jaarlijks gehouden om het voorlezen aan jonge kinderen, die zelf nog niet kunnen lezen, te stimuleren.

De Nationale Voorleesdagen van 2020 worden gehouden van 22 januari tot 1 februari.

Enkele leerlingen van groep 7 & 8 gaan op verschillende dagen voorlezen bij de peuterspeelzaal “De Schavuitjes”.

Bij ons op school wordt het prentenboek natuurlijk ook voorgelezen in de groepen 1, 2, 3 en 4! 

BHV-ers

Eeen Bedrijfshulpverlener (BHV’er) biedt hulp als er op een school een incident is.

De taken van de BHV’er zijn volgens de Arbowet:

 • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle leerlingen, medewerkers en andere personen in de school.

Een BHV’er is dus opgeleid om in geval van nood de kinderen, werknemers en derden in veiligheid te brengen. Zo weten de BHV’ers hoe ze mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe he bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. De BHV’ers kunnen bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Bij ons op school zijn de BHV-ers:
juf Esther, juf Jodie en juf Ellen

Afgelopen woensdag zijn zij op BHV-herhalingscursus geweest. Tijdens deze cursus zijn onze kennis en vaardigheden weer opgefrist! 

Carnaval

In de volgende nieuwsbrief volgt verdere praktische informatie.

Toneelvereniging "De Plattelanders"

Hierbij de uitnodiging voor het nieuwste stuk wat binnenkort te zien is in het 3 eeuwen oude theater !

De jongeren Plattelanders  spelen  ' voor altijd jong' 

"Ooit was het landgoed van de familie Pan een plek waar jong & oud welkom waren om te spelen, thee te drinken en kersen te plukken uit de enorme kersentuin die bij het landgoed hoorde.

Maar nadat meneer Pan, jaren geleden, op raadselachtige wijze van de aardbodem verdween, veranderde dat allemaal.

Mevrouw Pan en dochter Alice bleven troosteloos achter.

Uiteindelijk sloten ze de poorten van het landgoed en vertrokken op reis.

Het landgoed lieten ze na aan hun trouwe butler Fris die er tot hun terugkomst goed voor zou zorgen.

 

Jaren verstreken......

 

Ons verhaal begint op de dag dat mevrouw Pan (de barones) en dochter Alice eindelijk terug keren op het landgoed.

Iedereen is enthousiast en blij, maar al vlug komt de realiteit boven water.

Het geld is op, en het landgoed met de geliefde kersentuin zal verkocht moeten worden.

 

Reintje Vos en haar handlanger Haak zien deze koop wel zitten, maar of die 2 wel zo betrouwbaar zijn? Ondertussen probeert de Koning te ontdekken hoe je een kind moet krijgen,

vinden een aantal oude bejaarden hun jeugd terug ,

leren we dat verstoppertje spelen levensgevaarlijk kan zijn,

en hakt onze ‘drama queen’ uit verveling een hoop koppen eraf"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het toneelstuk ‘voor altijd jong’ is alweer het zevende stuk waarmee de jongeren op de planken zullen staan.

Het stuk bevat en aantal wijze lessen, een vleugje magie en vooral veel humor en is geschikt voor de hele familie.

 

Premiere op zondag 2 februari om 14.00 uur  

2e voorstelling op vrijdag 7 februari om 20.00 uur

Kaarten via Ledeltheater.nl of aan de kassa

Flyer Who's got talent

Op zaterdag 25 januari is het tijd voor de 4e editie van Who’s Got Talent.
En talent, dat hebben we zeker in huis! Bijna 50 kinderen, in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, uit
maar liefst 4 verschillende kernen staan in een gevarieerd programma op het podium deze
dag. Maar waar is je optreden zonder publiek? Bij deze nodigen wij iedereen (familie,
vrienden, meesters, juffen, buren) uit om te komen kijken, te genieten en een daverend
applaus te geven aan deze kanjers!
Het dorpshuis opent om 14.30uur haar deuren waarna we om 15uur starten.
Entree is gratis, daarnaast is er tegen een kleine vergoeding drank uit de rijkelijk gevulde bar
en friet met een snack te verkrijgen. Dit jaar is er ook een verloting met bijzonder leuke
prijzen! Loten kun je kopen aan de entree en in de pauze. Verloting vind plaats na het laatste
optreden. Kinder DJ Blijwin verzorgt de show en de disco.

Flyer Kerzantse Kilometer

Op verzoek bijgevoegd.

Groep 1-2

Pannenkoekendag groep 1 en 2.

Op 26 maart wordt in groep 1 en 2 de pannenkoekendag gehouden. Verder informatie volgt nog!

 

Letter van de week
De kleuters werken de komende periode rond de letter k van kok.

 

Groep 3-4

Letterfeest groep 3

Op donderdag 6 februari is het letterfeest in groep 3 (14.15u-15.00u).
De kinderen van groep 3 maken nog een persoonlijke uitnodiging.

Groep 5-6

Toetsen:
12 februari: woorddictee thema 5 (groep 5)
13 februari: toets aardrijkskunde blok 3   + woorddictee thema 5 (groep 6)
19 februari: zinnendictee thema 5 (groep 5)
20 februari: toets topo blok 3 + zinnendictee thema 5 (groep 6)

Knutselles
A.s. dinsdag hebben de kinderen van groep 5 en 6 een glazen fles nodig. We missen er nog maar enkele!

 

Groep 7-8

Toetsen
- 28 januari: toets natuur thema 3 wordt verplaatst naar 11 februari!
- 5 februari: toets geschiedenis thema 3

Museum Het Bolwerk
Op woensdag 22 januari hebben we een bezoek gebracht aan het museum Het Bolwerk in IJzendijke.
Dit bezoek was in het thema van de 75e jarige bevrijding.
Het was een erg leerzame ochtend! Met dank aan de mensen die de ochtend voor ons hebben verzorgd.

De kinderen hebben hierover een lesbrief mee naar huis gekregen, zodat ze thuis over het museumbezoek kunnen vertellen.


Bezoek aan ’t Zwincollege

Op donderdag 6 februari worden de kinderen van groep 8 uitgenodigd om de Open Dag op ’t Zwincollege te bezoeken. Er zullen deze dag workshops verzorgd worden, die 50 minuten duren en waarin de kinderen actief bezig zullen zijn.
De kinderen worden op school met een bus opgehaald en weer teruggebracht. Voor een pauzehapje en lunch wordt gezorgd. De kinderen zijn om 15.00u weer terug op school.
De kinderen dienen voor deze dag hun gymspullen mee te nemen.

’s Avonds is er voor de ouders, verzorgers en alle belangstellenden een Open Avond.
Iedereen is welkom vanaf 18.45u en kan dan getuige zijn van een SPETTERENDE OPENING!

De uitnodiging hebben de kinderen vorige week mee naar huis gekregen.

 

Actie buidels voor buideldieren
Afgelopen donderdag hebben de kinderen met hulp van oma’s buidelzakjes genaaid voor de buideldieren in Australië.
Veel buideldieren zijn door de enorme bosbranden hun eigen vertrouwde buidel kwijt.
Er zijn verschillende organisaties die een oproep hebben gedaan om buidels te naaien voor de door bosbranden getroffen dieren.
Wij hebben met de klas binnenzakjes genaaid. Deze worden door de breigroep Ja-Wol in een gebreid buitenzakje gedaan. Deze worden door hen opgestuurd naar de Australische organisatie Wires.

Door veel enthousiaste mensen zijn er al veel jonge diertjes warm gehouden.

 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl