Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 07-02-2020

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Ouderinformatieavond
- Carnaval
- Ideënbus
- Kikkesport
- Foto's Who's got Talent
- Flyer Kikkesport
- Groep 1-2
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Wij recyclen mee
Belangrijke data
  • 14 februari                             Carnaval → Bij ‘De Zagerij’
  • 17 februari                             Open dag Scheldemond College Vlissingen, gebouw Wielingen
  • 18 februari                             Open dag Scheldemond College Vlissingen, gebouw Sardijn
  • 20 februari                             Kikkersport Kids; schoolpleinactiviteiten 15.15u-16.30u (gr 3 t/m8)
  • 24 t/m 28 februari                  Carnavalsvakantie
  • 16 maart (maandag)              Ouderinformatieavond “Kwetsbaar online”
  • 26 maart                                Pannenkoekendag groep 1 & 2
Ouderinformatieavond

Carnaval

De groepen 1 t/m 4 vieren op vrijdagmorgen 14 februari gezamenlijk carnaval.
Het carnavalsfeest begint om 8.30u in Cafetaria De Zagerij. Vanaf 11.30u zijn de ouders welkom, omdat kinderen dan het ingestudeerde carnavalslied “De Papvreters” ten gehore zullen brengen. Om 12u eindigt het carnavalsfeest voor groep 1t/m 4.

Kinderen moeten zelf gebracht en gehaald worden naar De Zagerij, we willen u nadrukkelijk vragen te denken aan de veiligheid!
TIP: kom te voet of met de fiets i.v.m. parkeergelegenheid

De kinderen mogen natuurlijk verkleed naar De Zagerij komen.

Om het voor iedereen een leuk feest te laten zijn, spreken we een paar regels af:
-  (plastic) wapens, zoals dolken, zwaarden, pistolen e.d. zijn niet toegestaan.
-  (serpentine-)spuitbussen zijn ook niet toegestaan; gewone serpentines en confetti wel
-  chagrijnige gezichten zijn streng verboden; die worden weggekieteld.

De kinderen krijgen als traktatie minipaptaarten en iets te drinken ze hoeven dus niets mee te nemen. Minipaptaarten worden mede gesponsord door De Bakkerieje uit Groede. 

Voor groep 5 t/m 8 is het 's middags carnavalsfeest. Zij mogen ook pas 's middags verkleed naar De Zagerij komen.
Om 13.00u start het carnavalsfeest in De Zagerij en om 15.00u is het afgelopen (ophalen en brengen beiden dus aan cafetaria De Zagerij!).

De overblijvers kunnen zich tijdens de middagpauze omkleden en gaan samen onder begeleiding van een leerkracht naar De Zagerij.
Voor groep 5 t/m 8 is er 's middags een traktatie.

We wensen alle kinderen een gezellig carnavalsfeest toe.

Carnavalslied “De Papvreters” zal een nieuw leven worden ingeblazen.
Dit lied is tot stand gekomen met dank aan Peter Quaak!

 

 

Ideënbus

Denk je met ons mee,
heb je een goed idee?

Laat het ons dan weten
en doe een briefje in de bus!

Hij is te vinden op de boekenkast in de hal,
waar hij tot en met 21 februari staan zal.

Na de vakantie bekijken we de briefjes met het team,
en wie weet haalt jouw idee het misschien!

Kikkesport

De eerste Kikkesport editie was een succes!  Er waren 18 kinderen aanwezig.

De volgende keer is 20 februari 2020!

 

 

Foto's Who's got Talent

Enkele foto's van de optredens in Nieuwvliet!

Flyer Kikkesport

klik hier voor het aanmelden

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn1PeHgp4mmcFS8pWRuGnd8Op6jpZi_p4Yy2p57nPvRZ7Afw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Groep 1-2

Pannenkoekendag groep 1 en 2.

Op 26 maart wordt in groep 1 en 2 de pannenkoekendag gehouden. Verder informatie volgt nog!

 

Letter van de week
De kleuters werken de komende periode rond de letter k van kok.

 

Groep 3-4

Letterfeest groep 3
Donderdag 6 februari was het letterfeest voor groep 3. We hebben eerst een lekker cakeje gegeten en wat gedronken. Daarna zijn we letterspelletjes gaan spelen met de papa's, mama's, opa's en oma's. Op het einde van de middag kregen de kinderen hun letterdiploma en nog een zakje met letterkoekjes. Het was een gezellige middag.

 

Groep 5-6

Toetsen:
12 februari: woorddictee thema 5 (groep 5)
13 februari: toets aardrijkskunde blok 3   + woorddictee thema 5 (groep 6)
19 februari: zinnendictee thema 5 (groep 5)
20 februari: toets topo blok 3 + zinnendictee thema 5 (groep 6)
9 maart: toets natuur thema 3
16 maart: toets verkeer krantje 5/6

Cultuurmenu
Op maandag 3 februari heeft groep 5/6 een gastles gehad van de bekende violist Mathieu van  Bellen. Hij is geboren in Hulst en op vroege leeftijd in de muziekwereld terecht gekomen. Nu treedt hij voornamelijk op in Amsterdam en Londen.

Hij heeft verteld over zijn leven als musicus, heeft zijn instrument meegenomen en ons laten horen welke stukken hij zoal speelt.

 

 

Groep 7-8

Toetsen
- 11 februari: toets natuur hoofdstuk 3
- 21 februari: toets topografie hoofdstuk 6
- 16 maart: toets aardrijkskunde hoofdstuk 4
- 25 maart: toets geschiedenis hoofdstuk 4
- 2 april: theoretisch verkeersexamen
- 6 april: boekverslag groep 8
- 7 april: toets natuur hoofdstuk 4

Belangrijke data:
-14 februari: ’s Middags carnaval bij de Zagerij.
-17 februari: adviesgesprekken groep 8. Afgelopen maandag hebben de kinderen hiervoor de uitnodiging meegekregen met hierop het tijdstip waarop u verwacht wordt.
- 10 maart: presentatie techniekopdracht.

De kinderen in de klas hebben de opdracht gekregen om in groepsverband (groepjes mochten ze zelf samenstellen) een vliegtuig te maken. De criteria waaraan deze moet voldoen zijn: het moet vleugels hebben, moet zelf ontworpen/gemaakt zijn, het moet (een zo lang mogelijke) afstand overbruggen en deze afstand moet het vliegtuig zelf overbruggen (dus niet op bijvoorbeeld batterijen).
Er zijn twee prijzen te verdienen; één voor de mooiste en één voor het vliegtuig wat de langste afstand aflegt tijdens de presentatie.
De kinderen werken hier thuis en in de klas aan. Materialen mogen van school worden gebruikt.

Regionale voorleesronde:
- 19 februari: Jinke doet vanavond me aan de Regionale ronde in MFC de Korre in Breskens.
Zij heeft hier zelf 5 fans voor uitgenodigd.
Mocht Jinke doorgaan tot de Nationale Voorleesfinale in Amstelveen, dan mag Jinke heel de klas meenemen!

Nationale voorleesdagen
Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat voorlezen aan de allerkleinsten centraal. Voorlezen maakt je leuker, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip.

Enkele van onze kinderen zijn tijdens deze dagen bij peuterspeelzaal de Schavuitjes gaan voorlezen. Ook dit jaar was het weer een groot succes!

 

 

 

 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl