Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 21-02-2020

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Pannenkoekenmiddag
- Hulp gevraagd: Pannenkoeken bakken
- De G(r)oede MEERmarkt
- Ouderinformatieavond
- Carnaval
- Ideeënbus
- Bag2school
- Groep 1-2
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Flyer Eurogymteam Gv Turn'87 Oostburg
- Flyer Industriëel museum
- Wij recyclen mee
Belangrijke data
 • 24 t/m 28 februari                  Carnavalsvakantie
 • 2 maart                                  Luizenpluizen
 • 16 maart (maandag)             Ouderinformatieavond “Kwetsbaar online”
 • 17 maart                                Schoolfotograaf (v.a. 8.30u)
 • 26 maart                                Pannenkoekendag groep 1 & 2
 • 27 maart                                Rapport 2
 • 6 t/m 10 april                         Oudergesprekken zullen deze week plaatsvinden
 • 8 april                                    Schoolvoetbaltoernooi groep 7 & 8
 • 9 april                                    Paasbrunch
 • 10 april                                  Goede vrijdag (school)
 • 17 april                                  Sportdag / koningsspelen
 • 20 april t/m 5 mei                  Meivakantie
Pannenkoekenmiddag

Op donderdag 26 maart is het weer pannenkoekenmiddag voor de opa's en oma's van de kinderen uit groep 1 & 2.
We starten de middag om 14.00u.

De locatie is de hal van de Meerstromenschool.
In verband met de beperkte ruimte kunnen geen broertjes, zusjes, neefjes nichtjes enz. worden toegelaten. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

In verband met inkoop willen we graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.

Vandaar dat wij u vriendelijk vragen u vóór 13 maart op te geven via de mail bij juf Anneke. Hierbij graag aangeven welke opa's/ oma's er komen van een bepaalde leerling.

Mail van juf Anneke: meerstromenjufanneke@gmail.com

Hulp gevraagd: Pannenkoeken bakken

Op donderdag 26 maart doen we mee aan de Nationale Pannenkoekendag voor opa's en oma's van de leerlingen van groep 1 & 2!

Om dit te kunnen realiseren hebben we een aantal pannenkoekenbakkers nodig ('s morgens).

Hierbij doen we een oproep wie mee wil helpen bakken voor de Meerstromenschool!

Graag opgeven bij juf Anneke

De G(r)oede MEERmarkt

Vanaf maandag 9 maart start weer, gedurende 3 weken, de Winkel genaamd "De G(r)oede Meermarkt ".

Dit is een tweejaarlijks project in groep 3 & 4 waarin de kinderen leren rekenen met geld, het afwegen van producten, het klaarzetten van binnengekomen bestellingen, bonnetje leren structureren en het beleefd omgaan met klanten.

De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen hierover op maandag 2 maart een brief mee naar huis met daarin een bestellijst voor producten van een biologische akkerbouwer en eieren van een biologische pluimveehouder.

Wij danken op voorhand voor hun medewerking en hun coulante inkoopprijzen waarmee zij het mogelijk maken dat wij van de winst extra lesmateriaal voor de kinderen van groep 3 en 4 kunnen kopen.

Wij hopen op een geslaagde verkoop en zien u graag terug in de winkel!

Ouderinformatieavond

Momenteel hebben wij nog maar drie aanmeldingen ontvangen, we hopen natuurlijk dat we deze avond meer mensen kunnen verwelkomen!

Carnaval

Vrijdag 14 februari hebben we carnaval gevierd bij de Zagerij.

Wij kijken terug op een fantastisch carnavalsfeest!!

Hartelijk dank Lizzy en Remco, die dit hebben mogelijk gemaakt.

Ook de Raad van Elf willen we hartelijk danken om dit feest met de kinderen van de Meerstromenschool te vieren.

 

Ideeënbus

Aangezien er nog maar één brief in “de bus” zit, laten we deze nog even staan.

Op 13 maart zullen wij alle ideeën verzamelen.

De maandag na de vakantie ontvangt u een formulier waarop u uw ideeën kunt noteren mocht u dit wensen.

Bag2school

Groep 1-2

Letter van de week

 

De kleuters werken na de vakantie over de letter ‘n’ van ‘nar’.

Het thema is Ridders.

 

 

Groep 3-4

Maandag 10 februari hadden we van Cultuurmenu een voorstelling, het Pop-up theater.
Het was een leuke voorstelling.

 

 


 

 

Groep 5-6

Toetsen:
9 maart: toets natuur thema 3
16 maart: toets verkeer krantje 5/6

 

 

 

 

 

Groep 7-8

Toetsen
- 16 maart: toets aardrijkskunde hoofdstuk 4
- 25 maart: toets geschiedenis hoofdstuk 4
- 2 april: theoretisch verkeersexamen.
  De kinderen hebben hierover een flyer mee naar huis gekregen. Op de website examen.vvn.nl kunnen de kinderen voor het theoretisch verkeersexamen oefenen.
- 6 april: boekverslag groep 8
- 7 april: toets natuur hoofdstuk 4

Belangrijke data:

10 maart: presentatie techniekopdracht.
De kinderen in de klas hebben de opdracht gekregen om in groepsverband (groepjes mochten ze zelf samenstellen) een vliegtuig te maken. De criteria waaraan deze moet voldoen zijn: het moet vleugels hebben, moet zelf ontworpen/gemaakt zijn, het moet (een zo lang mogelijke) afstand overbruggen en deze afstand moet het vliegtuig zelf overbruggen (dus niet op bijvoorbeeld batterijen).
Er zijn twee prijzen te verdienen; één voor de mooiste en één voor het vliegtuig wat de langste afstand aflegt tijdens de presentatie.

Op vrijdag 13 maart hebben de kinderen een gastles over 75-jarige bevrijding. Vandaag is het precies 75 jaar geleden dat H.M. koningin Wilhelmina, na een periode in ballingschap, terugkeerde op Nederlandse bodem. Dit is een mooie gelegenheid om de leerlingen iets bij te brengen van wat zich hier 75 jaar geleden heeft afgespeeld.

Voorronde regionale voorleeswedstrijd:

Jinke heeft meegedaan aan de voorronde van de regionale voorleeswedstrijd. Ze heeft het weer super gedaan! Ze is door naar de regionale voorleesronde op 12 maart in Terneuzen. Gefeliciteerd Jinke!

Klasbord:

De kinderen hebben een flyer met de inlogcode van Klasbord mee naar huis gekregen. Veel ouders hebben zich al aangemeld, leuk! Wanneer er ouders zijn die dit alsnog willen doen, dit kan nog steeds!

 

Flyer Eurogymteam Gv Turn'87 Oostburg

Flyer Industriëel museum

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl