Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 13-03-2020

In deze nieuwsbrief:
- Informatie n.a.v. maatregelen Coronavirus
- Belangrijke data
Informatie n.a.v. maatregelen Coronavirus

datum: vrijdag 13 maart om 11.00 uur

Onderstaande brief is opgesteld in samenwerking met alle Zeeuwse schoolbesturen.

Informatie n.a.v. maatregelen Coronavirus

Het is jullie vast niet ontgaan dat het Corona virus zich steeds verder verspreidt. Inmiddels spreekt de WHO ook van een pandemie.

Op donderdag 12 maart heeft een landelijk crisisberaad plaatsgevonden en is er een persconferentie gegeven door de minister-president. Daarin heeft de minister-president een dringend beroep gedaan op scholen en onderwijspersoneel. Als primair onderwijs volgen wij de adviezen van het RIVM en de Zeeuwse GGD.

Naar aanleiding hiervan hebben de besturen van primair onderwijs besloten om extra maatregelen te treffen met als doel om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken/vertragen.

Voor de Zeeuws basisscholen geldt het volgende:

Conform de genomen maatregelen van het kabinet blijven onze scholen open. Wij realiseren ons dat wij een extra beroep doen op de teams maar wij hebben bij dit besluit rekening gehouden met de input van de deskundigen van het RIVM.

Om besmettingsrisico’s zoveel mogelijk te beperken spreken wij af dat medewerkers en kinderen thuisblijven bij klachten zoals hoesten, niezen, keelpijn en/of koorts.

We spreken verder af dat kinderen die gedurende de schooldag bovenstaande klachten vertonen door de ouders worden opgehaald.

Alleen interne personen hebben toegang tot de scholen.

Wie behoort tot de interne groep:

 • Leerlingen
 • Onderwijspersoneel
 • Ouders/verzorgers tot en met groep 2 (Pedagogisch medewerkers)
 • Schoonmaakpersoneel
 • Medewerkers opvang
 • Stagiaires

De directeur maakt de afweging wie mogelijk nog meer tot de interne groep kan behoren.
 

Activiteiten buitenom het primaire proces:

Voor deze activiteiten geldt dat deze geen doorgang vinden.

Dit betreft o.a.:

 • Afspraken met externen (niet strikt noodzakelijke afspraken annuleren en verzetten, overige afspraken via digitale verbinding laten doorgaan zoals telefoneren, skype of facetime)
 • Schoolactiviteiten zoals o.a. sportwedstrijden georganiseerd vanuit school, schoolbijeenkomsten zoals optredens, schoolreizen, uitstapjes
 • Oudergesprekken
 • Bijwonen van evenementen, congressen, scholing enz.
 • Zwemactiviteiten
 • Gymactiviteiten buiten de school

Overige maatregelen:

Landelijk advies

De belangrijkste landelijke adviezen van het RIVM om verspreiding van het virus tegen te gaan:

 • Schud geen handen.
 • Was je handen regelmatig en grondig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Aanvullende landelijke maatregelen vanuit het RIVM na persconferentie van 12 maart:

 • Thuisblijven bij klachten zoals hoesten, niezen, keelpijn en/of koorts.
 • Evenementen en bijeenkomsten van meer dan 100 personen worden afgelast
 • Zoveel mogelijk thuis werken of werktijden spreiden
 • Bezoek aan kwetsbare personen beperken
 • Er is geen reden om scholen te sluiten omdat daar weinig besmettingen voorkomen en om ontwrichting van de maatschappij voorkomen

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart.

Hoe gaat het verder?

Wij blijven de landelijke richtlijnen volgen. Het zou kunnen betekenen dat er binnenkort toch wordt besloten dat scholen geen onderwijs meer aanbieden en alleen kinderen van ouders opvangen uit sectoren die vitaal zijn voor onze maatschappij. U kunt alvast nadenken of u opvang heeft voor uw kinderen als we geen onderwijs meer kunnen geven.

We zullen u steeds tijdig blijven informeren mocht daar aanleiding toe zijn.

Voor informatie zie ook:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang

Belangrijke data

We willen u vragen onderstaande data goed te blijven controleren i.v.m. annuleringen en aanpassingen door het Coronavirus.

 • 16 maart (maandag)             Ouderinformatieavond “Kwetsbaar online”
 • 17 maart                                Schoolfotograaf (v.a. 8.30u)
 • 19 maart                                Kikkesport groep 3 t/m 8
 • 25 maart                                Anjo aanwezig, medewerker team Jeugd en Gezin van de gemeente Sluis
 • 26 maart                                Geen pannenkoekendag groep 1 & 2
 • 27 maart                                Rapport 2
 • 27 maart                                Kleuters extra vrij.
 • 31 maart                                Geen gastles tennis groep 3 t/m 8
 • 6 t/m 10 april                         Oudergesprekken zullen deze week plaatsvinden
 • 8 april                                    Geen schoolvoetbaltoernooi groep 7 & 8
 • 8 april                                    Paaseieren zoeken en Paasbrunch
 • 10 april                                  Goede vrijdag (gewoon school)
 • 17 april                                  Sportdag / koningsspelen
 • 20 april t/m 5 mei                  Meivakantie
 • 12 mei                                   Schoolreis kleuters
 • 14 mei                                   Kikkesport groep 3 t/m 8
 • 19 mei                                   Schoolreis groep 3 t/m 8
 • 20 mei                                   Studiedag (kinderen vrij!)
 • 21 + 22 mei                           Hemelvaartsdag,  + extra dag vrij
 • 26 mei                                   Tennissen op de tennisbanen groep  1 & 2
 • 29 mei                                   Extra dag vrij
 • 4 juni                                     Kikkesport groep 3 t/m 8
 • 15+16+17 juni                       Kamp groep 8
 • 19 juni                                   Kleuters vrij
 • 23 juni                                   Bonte avond
 • 25 juni                                   Kikkesport groep 3 t/m 8
 • 3 juli                                      Kleuters vrij
 • 6,7,9 juli                                groep 1 t/m 4 's middags vrij
 • 8 juli                                      Rapport 3
 • 10 juli                                    Laatste schooldag alle kinderen vrij om 12.00u

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl