Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 13-03-2020

In deze nieuwsbrief:
- Excuses
- Groep 1-2
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
Excuses

Beste ouders,

Omdat er ergens een fout in de nieuwsbrief zat werd deze niet in één geheel verstuurd. We hebben er daarom maar 4 delen van gemaakt.

Volgende keer hopelijk maar weer één deel!

Alvast fijn weekend.

Team Meerstromenschool

Groep 1-2

Oudergesprekken van groep 1 en 2 zullen plaats vinden op woensdag 15 en donderdag 16 april.

Reminder.
Op vrijdag 27 maart zijn de kleuters vrij!

Tennissen.
Groep 1 & 2 gaat tennissen op de tennisbanen op dinsdag 26 mei van 13u tot 14.30u.

Groep 3-4

Groep 4 heeft geleerd hoe ze een lange zin kunnen inkorten tot een goede zin waarin de belangrijkste informatie bewaard blijft!

 

Warmetruiendag

Groep 5-6

Toetsen:
25 maart: woorddictee thema 6 (groep 5)
26 maart: woorddictee thema 6 (groep 6)
31 maart: toets geschiedenis blok 4
1 april    : zinnendictee thema 6 (groep 5)
2 april    : zinnendictee thema 6 (groep 6)
16 april  : toets aardrijkskunde blok 4

Groep 7-8

Toetsen
- 16 maart: toets aardrijkskunde hoofdstuk 4
- 18 maart: zinnendictee thema 4
- 25 maart: toets geschiedenis hoofdstuk 4
- 2 april: theoretisch verkeersexamen.
De kinderen hebben hierover een flyer mee naar huis gekregen. Op de website examen.vvn.nl kunnen de kinderen voor het theoretisch verkeersexamen oefenen.
- 6 april: boekverslag groep 8

Belangrijke data:

- Op vrijdag 13 maart hebben de kinderen een gastles over 75-jarige bevrijding. Vandaag is het precies 75 jaar geleden dat H.M. koningin Wilhelmina, na een periode in ballingschap, terugkeerde op Nederlandse bodem. Dit is een mooie gelegenheid om de leerlingen iets bij te brengen van wat zich hier 75 jaar geleden heeft afgespeeld.

- Op woensdag 18 maart vindt de vierde en laatste ronde van het kennismakingsproject met het Zwincollege plaats.
We vertrekken om 8.30u weer met de bus en zijn om 12.15u weer terug op school.
De kinderen moeten net zoals altijd iets meenemen voor in de kleine pauze.
En een hoes voor hun Chromebook + een stevige rugzak.
De kinderen die geen hoes hebben, graag een handdoek meenemen.

De kinderen krijgen deze dag twee lesuren techniek.

- Op maandag 30 maart komt juf Esther, de juf die stage loopt in groep 3/4, een les natuur geven.
Ze wil graag met kinderen een mini ecosysteem maken.
De kinderen hebben hiervoor een (doorzichtige) glazen fles nodig die af te sluiten is met een dop of kurk. Graag dus van thuis meenemen!

- Op dinsdag 31 maart krijgen de kinderen een gastles tennis op de tennisbaan in Groede.
De kinderen kunnen gewoon hun sportkleding en sportschoenen aandoen. Wel graag schoonmaken vóór de gymles van donderdag.
De kinderen die zelf een racket hebben, graag meenemen.

Regionale voorleesronde:
Jinke heeft afgelopen donderdag meegedaan aan Zeeuws-Vlaamse voorleesfinale in Terneuzen.
Ze zat bij de drie winnaars die door mogen naar provinciale finaleronde in Middelburg op zaterdag 4 april!
Gefeliciteerd Jinke!

Techniek:
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen de opdracht van techniek gepresenteerd.
Elk groepje had ontzettend hun best gedaan!

Zoals hieronder te zien is.

Schoolvoetbaltoernooi
Gezien de ontwikkelingen de laatste dagen omtrent het Coronavirus heeft de toernooi-commissie besloten het schooltoernooi op 8 april a.s. af te lasten, deze maatregel is ook van toepassing voor de uitwijkdatum 15 april.

 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl