Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 15-03-2020

In deze nieuwsbrief:
- School gesloten
School gesloten

Beste ouders/verzorgers,

Vandaag heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd om de verdere verspreiding van het Coronavirus in te dammen.

Het kabinet draagt ons op om vanaf morgen (16 maart) en vooralsnog tot 6 april, de scholen te sluiten. De leerlingen komen om die reden niet meer naar school om onderwijs te volgen. De scholen hebben de opdracht gekregen hun best te doen opvang te regelen voor leerlingen van ouders die in de cruciale beroepsgroepen werken.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Belangrijk voor nu is:

  • Werkt u, ouders, beiden in één van deze sectoren en krijgt u de opvang van uw kind(eren) in deze week écht niet zelf geregeld? Laat u dit dan vóór maandag 16 maart 14.00 uur weten aan de school met vermelding van de beroepsgroepen (via mailadres van de school directie.meerstromenschool@scoba.nl).
  • De scholen onderzoeken momenteel de mogelijkheden om contact te houden met de leerlingen en het onderwijs op afstand te laten verlopen. Dat zal voor de jongere leerlingen lastig zijn. Mogelijk wordt bij de realisatie van het onderwijs op afstand ook hulp ingeroepen van u als ouders/verzorgers.
  • De school zal de eerste dagen van deze week gebruiken om de mogelijkheden voor opvang en het afstandsonderwijs nader te onderzoeken en voor te bereiden (nader bericht volgt).
  • Morgen is er op school slechts 1 deur geopend (de hoofdingang) en worden alléén kinderen van ouders die beiden een cruciaal beroep hebben en die de opvang niet zelf hebben kunnen regelen, op school opgevangen. Ouders wordt verzocht de kinderen tot aan de deur te brengen, niet eerder dan de aanvangstijd (8.30u) van de school. Het spreekt voor zich dat uw kind dan geen ziekteverschijnselen heeft. De opvang is alleen onder schooltijd.
  • Het overblijven wordt geregeld.
  • De maatregelen die afgelopen vrijdag afgekondigd zijn en via de vorige nieuwsbrief zijn medegedeeld, blijven van kracht.

Het is voor ons allen een onwerkelijke situatie, die we nog nooit eerder hebben meegemaakt. We hopen dat het ons lukt om gezamenlijk het hoofd te bieden aan alles wat op ons afkomt.

Mede namens het bestuur van Scoba,

Team Meerstromenschool

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl