Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 16-03-2020

In deze nieuwsbrief:
- School gesloten
- Start maandagochtend
- Ophalen huiswerk en rapporten
- Vastenactie
- Annulering van activiteiten
- De G(r)oede MEERmarkt
- Opvang van 23 t/m 27 maart
- Lesideeën
School gesloten

Beste ouders/verzorgers,

Vandaag heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd om de verdere verspreiding van het Coronavirus in te dammen.

Het kabinet draagt ons op om vanaf morgen (16 maart) en vooralsnog tot 6 april, de scholen te sluiten. De leerlingen komen om die reden niet meer naar school om onderwijs te volgen. De scholen hebben de opdracht gekregen hun best te doen opvang te regelen voor leerlingen van ouders die in de cruciale beroepsgroepen werken.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Belangrijk voor nu is:

  • Werkt u, ouders, beiden in één van deze sectoren en krijgt u de opvang van uw kind(eren) in deze week écht niet zelf geregeld? Laat u dit dan vóór maandag 16 maart 14.00 uur weten aan de school met vermelding van de beroepsgroepen (via mailadres van de school directie.meerstromenschool@scoba.nl).
  • De scholen onderzoeken momenteel de mogelijkheden om contact te houden met de leerlingen en het onderwijs op afstand te laten verlopen. Dat zal voor de jongere leerlingen lastig zijn. Mogelijk wordt bij de realisatie van het onderwijs op afstand ook hulp ingeroepen van u als ouders/verzorgers.
  • De school zal de eerste dagen van deze week gebruiken om de mogelijkheden voor opvang en het afstandsonderwijs nader te onderzoeken en voor te bereiden (nader bericht volgt).
  • Morgen is er op school slechts 1 deur geopend (de hoofdingang) en worden alléén kinderen van ouders die beiden een cruciaal beroep hebben en die de opvang niet zelf hebben kunnen regelen, op school opgevangen. Ouders wordt verzocht de kinderen tot aan de deur te brengen, niet eerder dan de aanvangstijd (8.30u) van de school. Het spreekt voor zich dat uw kind dan geen ziekteverschijnselen heeft. De opvang is alleen onder schooltijd.
  • Het overblijven wordt geregeld.
  • De maatregelen die afgelopen vrijdag afgekondigd zijn en via de vorige nieuwsbrief zijn medegedeeld, blijven van kracht.

Het is voor ons allen een onwerkelijke situatie, die we nog nooit eerder hebben meegemaakt. We hopen dat het ons lukt om gezamenlijk het hoofd te bieden aan alles wat op ons afkomt.

Mede namens het bestuur van Scoba,

Team Meerstromenschool

Start maandagochtend

Afgelopen ochtend was erg spannend!

We vinden het erg fijn dat u als ouder(s)/verzorger(s) heeft meegedacht om alle opvang te regelen. Er waren dan ook geen kinderen aanwezig deze ochtend.

Dit gaf ons de gelegenheid om als team samen te gaan zitten voor een plan van aanpak en hoe we ouders en kinderen zo goed mogelijk willen gaan informeren.
 

Ophalen huiswerk en rapporten

De leerkrachten zijn momenteel druk bezig om het werk waar de kinderen de komende weken mee aan de slag kunnen, in orde te maken.

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 hebben dinsdag 17 maart tussen 11u en 14u de gelegenheid om de lesmaterialen en eventuele andere eigendommen op te halen. Ook zal het rapport klaarliggen.
We willen vragen dit via de nooddeuren te doen, zodat niet alle kinderen in de school komen.

Er zal een weektaak en eventueel andere werkjes klaarliggen voor de komende 3 weken en ook zullen de codes voor Snappet worden verstrekt.

Dringende vragen met betrekking tot de leerstof en de klas kunt u via de mail rechtstreeks aan de eigen leerkracht stellen (niet via de directie!).
Leerkrachten proberen de mail zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

 

 

Vastenactie

Vastenactie wordt geannuleerd vanwege het Coronavirus.

Annulering van activiteiten

Wij vinden het als school ook erg vervelend dat alle activiteiten voor de kinderen geannuleerd worden. In afwachting van wanneer school weer hervat mag worden en de richtlijnen van het RIVM kijken we naar de mogelijkheden om activiteiten weer in te plannen.

De G(r)oede MEERmarkt

De spullen van De G(r)oede MEERmarkt zijn deze ochtend allemaal klaargezet.

Tussen 11.00u en 14.00u kunt u de spullen die voor zowel maandag, dinsdag als woensdag besteld waren ophalen aan de voordeur.

De leerkrachten van groep 3 & 4 mailen hier nog apart voor.

Opvang van 23 t/m 27 maart

Voor alle duidelijkheid:

De school is gesloten, het personeel is wel aanwezig, maar op afgesproken en afgestemde tijden.

Een uitzondering is er voor kinderen waarvan beide ouders in één van de cruciale beroepsgroepen werkt en waarvoor de opvang in deze week écht niet geregeld kan worden. Het verzoek om dus alle mogelijkheden binnen uw eigen “kring” af te gaan.

Wanneer u geen mogelijkheid heeft tot opvang in deze tweede week, laat u dit dan vóór vrijdag 20 maart 10.00 uur weten aan de school met vermelding van de beroepsgroepen (via mailadres van de school directie.meerstromenschool@scoba.nl).

Lesideeën

Mogelijkheden om thuis te oefenen bij langere afwezigheid

Om te voorkomen dat kinderen die thuis (komen te) zitten te lang geen onderwijs kunnen volgen, hebben wij wat lesmogelijkheden en ideeën voor u op een rijtje gezet. Hierbij ontvangt u een flink aantal lessuggesties, tips en vooral bruikbare websites.


• (Voor)lezen:
Voor de kinderen uit groep 1 en 2 (en hoger ☺) is het belangrijk dat zij regelmatig voorgelezen worden. Dit kan natuurlijk met een echt prentenboek, maar op www.youtube.nl zijn ook veel luisterboeken te vinden, die voorgelezen worden. Vul bij de zoekterm gewoon voorleesboeken in en u krijgt allerlei mooie boeken te zien.

Kinderen van groep 3 kunnen via thuislessen de lessen van Veilig Leren Lezen volgen (leerkrachten van groep 3 hebben dit op het weekschema vermeld). We vinden het belangrijk dat de kinderen bijna dag oefenen met technisch lezen.


• Spelling en taal:
Kijk hiervoor eens op www.spellingoefenen.nl. Deze site bevat dictees, maar ook veel leuke spelletjes!!

• Rekenen:
www.redactiesommen.nl Op deze website kunnen de kinderen vanaf groep 3 zelf hun groep en de moeilijkheidsgraad aanklikken. Het programma geeft ook aan of de som goed is of niet.


• Begrijpend lezen:
www.begrijpend-lezen-oefenen.nl Voor sommige onderdelen moet worden ingelogd (= betaald), maar er staan ook gratis teksten en uitleg op.

www.oefenplein.nl/begrijpendlezen Klik eerst basisonderwijs aan en dan begrijpend lezen. Je kunt nu zelf teksten zoeken en (laten) maken.


• Overige websites (waarvan de meeste gratis zijn en waarvoor geen account of wachtwoord nodig is):

www.jmonline.nl Allerlei leuke gratis oefeningen vanaf groep 1 en 2! U kunt ook kijken op www.juf-milou.nl en dan werkbladen van deze juf uitprinten!
www.kleuters.basisonderwijs.online. Op deze site vindt u o.a. algemeen lesmateriaal, prentenboeken, thema’s, getallen, vormen, kleuren, begrippen,
letters, woordenschat en spelletjes.
www.basisonderwijs.online. Allerlei lesmateriaal en ideeën voor groep 3 t/m 8.
www.wijzeroverdebasisschool.nl (vanaf groep 3)
www.evenoefenen.nl Heel veel verzameld lesmateriaal. Rechtsboven ziet u het menu, dat u direct doorverwijst naar alle relevante websites voor allerlei,
rekenen, taal, spelling en digitale geletterdheid. Het gaat bijvoorbeeld om sites als Sommenmaker, Junior Einstein (aanrader!!), Rekenweb en Citotrainer.
oefensite.rendierhof.nl.

www.leestrainer.nl Op deze website is heel veel materiaal, vaak in de vorm van een leuk spelletje, voor allerlei vakken te vinden. Ook opdrachten met de CITO
vraagstellingen en CITO-oefenboekjes zijn hier te vinden!.

www.kids4cito.nl Met deze website kunnen kinderen (gratis!) oefenen voor o.a. de entreetoets en de eindtoets voor de vakken rekenen, taal, wereldoriëntatie
en studievaardigheden.

www.lessenvanlisa.nl. Een erg leuke website, met bijvoorbeeld de tafel-wissel (tafelsommen oefenen), 5-minuten spellen voor de Engelse les,
woordenschatspelletjes en nog heel veel meer.

www.jufanke.nl. Een website met veel lesideeën voor kleuters en de middenbouw (groep 3, 4 en 5).

www.123lesidee.nl. Een mooie overzichtswebsite, waar u per groep en per vak boeken, ideeën, werkbladen, online oefeningen en nog veel meer kunt vinden.

www.jufsanne.com. Op deze website zijn ook digibordlessen te vinden. Juf Sanne heeft bovendien alle thema’s overzichtelijk gerangschikt.

www.juf-ella.nl .Deze juf heeft allerlei spelletjes gemaakt, die de kinderen zelf kunt spelen en die we ook vaak in de klas gebruiken. Kijk via het menu
(linksboven) bijvoorbeeld eens bij Rekenen en dan bij Coöperatief leren. Ook staan er diverse uitlegfilmpjes op deze website.

www.spelletjesplein.nl (rekenen, taal, werkwoordspelling, topografie).

www.squla.nl Op deze website, waar u vaak voor moet betalen, zijn veel leuke opdrachten te vinden voor groep 1 t/m 8!! Onder schooltijd, tot 16.00 uur,
schijnt het programma nu gratis te zijn!!


Ook erg leuk zijn voor jongere kinderen de vele filmpjes op www.schooltv.nl
(bijvoorbeeld Huisje, Boompje Beestje, Koekeloere of Leesdas Lettervos).

Voor oudere leerlingen (vanaf groep 5 of 6) kunnen we op YouTube filmpjes van Benjegeflipt?! en Snapje aanbevelen.

Voor groep 7 en 8 zijn ook veel filmpjes van Clipphanger geschikt. In de video’s worden allerlei onderwerpen op een erg leuke en duidelijke manier uitgelegd. Denk bijvoorbeeld aan breuken, procenten, inhoud, (werkwoord) spelling en allerlei onderwerpen over natuur en techniek. Ook het Jeugdjournaal geeft veel nuttige informatie.

En verder? Denk ook eens aan (bord)spelletjes, zoals memory, kwartet, scrabble, yahtzee, rummikub of Pim Pam Pet (en er zijn vast nog veel meer spelletjes te vinden thuis).

Misschien heel logisch, maar denk verder ook gewoon aan het bouwen/spelen met Lego of blokken, het maken van een puzzel (legpuzzel of op papier) ,het
spelen met zand en water, etc.

Ook tekenen en knutselen (kijk voor ideeën eens op www.krokotak.com; www.creametkids.nl of tekenenenzo.blogspot.com ) vinden veel kinderen leuk
om te doen.

Houdt uw kind van muziek? Kijk dan eens op www.meermuziekindeklas.nl.

We hopen u hiermee voldoende suggesties en inspiratie te hebben geven.
Mogelijk ontvangt u de komende dagen ook nog meer ideeën!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl