Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 20-03-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Snappet
- Squla
- De G(r)oede MEERmarkt
- Eindtoets
- Opvang van 30 maart t/m 3 april
- Lesideeën
Algemeen

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wat een onwerkelijke situatie is het op dit moment. Een leeg plein, een lege school en lege klassen…. We hopen dat het goed gaat met jullie!

Afgelopen week sprak, voor het eerst sinds 1973, de minister-president via de televisie heel Nederland toe en deze avond doet de Koning dat.

Langs deze weg willen we iedereen die de laatste week extra stappen heeft gezet, extra werk heeft gedaan heel erg hartelijk bedanken. Op school waren dat uiteraard de juffen, alles wat op ons af kwam was redelijk ver buiten de comfort-zone. Dankjewel aan hen is hier dan ook zeker op zijn plaats.

Maar ook aan u als ouder(s)/verzorger(s), nu jullie ook “nog even” het onderwijs voor jullie kinderen er bij krijgen. Het zal niet altijd meevallen om al die taken te combineren, dat beseffen we ons maar al te goed.
Als team van de Meerstromenschool willen we jullie hartelijk danken voor jullie inzet, het geduld en positieve reacties die we mochten ontvangen. Dat geeft energie om door te gaan. We hopen natuurlijk dat we snel die taak weer van jullie over kunnen nemen.

We hadden afgelopen dinsdag werk voor kinderen klaargelegd, dit heeft iedereen opgehaald. We proberen het onderwijs door te laten gaan en beseffen dat dit natuurlijk niet hetzelfde onderwijs is als in de klas. We zien dat kinderen thuis al hard aan het werk zijn. De plek waar ze eigenlijk ontspannen moeten en waar ze nu ineens schoolwerk aan het maken zijn. Wat zijn ze goed bezig een groot compliment! Als er vragen zijn over leerstof stel ze dan per mail aan de juffen, ze zullen zo snel mogelijk de vragen van de kinderen beantwoorden.

U heeft afgelopen week meer nieuwsbrieven en emails ontvangen dan u normaal gewend bent. Elke dag komt er nog nieuwe informatie bij. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Blijf uw email daarom goed in de gaten houden.

Hoe de komende tijd eruit zal zien is op dit moment niet te voorspellen. Dat zorgt voor onduidelijkheid en onrust. Samen moeten we hier het beste van maken. We hopen jullie allemaal in goede gezondheid weer terug te mogen zien op school zodra dat kan!

Snappet

Met Snappet kunnen de kinderen thuis (verder) werken aan hun lesstof en kun de leerkrachten op afstand hun voortgang volgen en nieuwe lessen en oefeningen klaarzetten. Geen vervanging van de echte les en school natuurlijk, maar het helpt wel als klassen voor langere tijd thuis komen te zitten.

Voor de leerlingen zijn de voorleesfunctie voor de dicteelessen thuis beschikbaar gemaakt. Dat betekent dat leerlingen de dictees vanuit huis zelfstandig kunnen maken. In de dicteeopgaven kunnen de leerlingen op het voorleesicoon klikken en daarna worden de woorden of zinnen voorgelezen en kunnen de leerlingen hun antwoord intypen.

Nu het maken van lessen thuis gedaan moet worden is het geven van instructie lastig! De juffen van groep 7 & 8 hebben op de weektaak wat links van instructies gezet en in Snappet zelf zijn instructievideo's in het dashboard beschikbaar voor de leerlingen. Dit is natuurlijk niet zo goed als je instructie in de klas van de juf zelf, maar het helpt wel nu de leerlingen langdurig thuis onderwijs moeten volgen.
De video's staan vanaf nu in de leerlingomgeving van de leerlingen. In eerste instantie zijn de video's er voor Rekenen en Spelling.

Squla

Voor groep 1&2 en 3&4 zijn de juffen bezig met een account aan te maken voor de leerlingen. Wanneer we dit via school regelen is het gratis.

De app is dan wel beperkt beschikbaar van 8.30u tot 15.00u.

U ontvangt nog een email van de leerkrachten met gebruikersnaam en wachtwoord.

De G(r)oede MEERmarkt

Verkocht in De G(r)oede MEERmarkt.

In wee weken tijd is door de kinderen van groep 3&4 verkocht:

  • 540 eieren
  • 72 kg aardappelen
  • 12 kg rode bieten
  • 20 kg uien
  • 8 kg walnoten
  • 6 pompoenen

Goed voor de opbrengst van 144 euro!

U hoort wat er van wordt aangeschaft!

Eindtoets

Afgelopen week heeft minister Slob het besluit genomen dat de eindtoets in 2020 niet wordt afgenomen. Doordat de Centrale Eindtoets dit jaar niet doorgaat, worden de schooladviezen die de school aan de leerlingen heeft gegeven definitief. Deze adviezen waren overigens al gedeeld met de ouders en de overheid.
Op basis van deze adviezen zullen de leerlingen starten op de middelbare school.

Opvang van 30 maart t/m 3 april

De school is gesloten, het personeel is wel aanwezig, maar op afgesproken en afgestemde tijden.

Een uitzondering is er voor kinderen waarvan beide ouders in één van de cruciale beroepsgroepen werkt en waarvoor de opvang in deze week écht niet geregeld kan worden. Het verzoek om dus alle mogelijkheden binnen uw eigen “kring” af te gaan.

Wanneer u geen mogelijkheid heeft tot opvang in de derde week, laat u dit dan vóór donderdag 26 maart 12.00 uur weten aan de school met vermelding van de beroepsgroepen (via mailadres van de school directie.meerstromenschool@scoba.nl).

Lesideeën

Mogelijkheden om thuis te oefenen bij langere afwezigheid

Om te voorkomen dat kinderen die thuis (komen te) zitten te lang geen onderwijs kunnen volgen, hebben wij wat lesmogelijkheden en ideeën voor u op een rijtje gezet. Hierbij ontvangt u een flink aantal lessuggesties, tips en vooral bruikbare websites.


• (Voor)lezen:
Voor de kinderen uit groep 1 en 2 (en hoger ☺) is het belangrijk dat zij regelmatig voorgelezen worden. Dit kan natuurlijk met een echt prentenboek, maar op www.youtube.nl zijn ook veel luisterboeken te vinden, die voorgelezen worden. Vul bij de zoekterm gewoon voorleesboeken in en u krijgt allerlei mooie boeken te zien.

Kinderen van groep 3 kunnen via thuislessen de lessen van Veilig Leren Lezen volgen (leerkrachten van groep 3 hebben dit op het weekschema vermeld). We vinden het belangrijk dat de kinderen bijna dag oefenen met technisch lezen.


• Spelling en taal:
Kijk hiervoor eens op www.spellingoefenen.nl. Deze site bevat dictees, maar ook veel leuke spelletjes!!

• Rekenen:
www.redactiesommen.nl Op deze website kunnen de kinderen vanaf groep 3 zelf hun groep en de moeilijkheidsgraad aanklikken. Het programma geeft ook aan of de som goed is of niet.


• Begrijpend lezen:
www.begrijpend-lezen-oefenen.nl Voor sommige onderdelen moet worden ingelogd (= betaald), maar er staan ook gratis teksten en uitleg op.

www.oefenplein.nl/begrijpendlezen Klik eerst basisonderwijs aan en dan begrijpend lezen. Je kunt nu zelf teksten zoeken en (laten) maken.


• Overige websites (waarvan de meeste gratis zijn en waarvoor geen account of wachtwoord nodig is):

www.jmonline.nl Allerlei leuke gratis oefeningen vanaf groep 1 en 2! U kunt ook kijken op www.juf-milou.nl en dan werkbladen van deze juf uitprinten!
www.kleuters.basisonderwijs.online. Op deze site vindt u o.a. algemeen lesmateriaal, prentenboeken, thema’s, getallen, vormen, kleuren, begrippen,
letters, woordenschat en spelletjes.
www.basisonderwijs.online. Allerlei lesmateriaal en ideeën voor groep 3 t/m 8.
www.wijzeroverdebasisschool.nl (vanaf groep 3)
www.evenoefenen.nl Heel veel verzameld lesmateriaal. Rechtsboven ziet u het menu, dat u direct doorverwijst naar alle relevante websites voor allerlei,
rekenen, taal, spelling en digitale geletterdheid. Het gaat bijvoorbeeld om sites als Sommenmaker, Junior Einstein (aanrader!!), Rekenweb en Citotrainer.
oefensite.rendierhof.nl.

www.leestrainer.nl Op deze website is heel veel materiaal, vaak in de vorm van een leuk spelletje, voor allerlei vakken te vinden. Ook opdrachten met de CITO
vraagstellingen en CITO-oefenboekjes zijn hier te vinden!.

www.kids4cito.nl Met deze website kunnen kinderen (gratis!) oefenen voor o.a. de entreetoets en de eindtoets voor de vakken rekenen, taal, wereldoriëntatie
en studievaardigheden.

www.lessenvanlisa.nl. Een erg leuke website, met bijvoorbeeld de tafel-wissel (tafelsommen oefenen), 5-minuten spellen voor de Engelse les,
woordenschatspelletjes en nog heel veel meer.

www.jufanke.nl. Een website met veel lesideeën voor kleuters en de middenbouw (groep 3, 4 en 5).

www.123lesidee.nl. Een mooie overzichtswebsite, waar u per groep en per vak boeken, ideeën, werkbladen, online oefeningen en nog veel meer kunt vinden.

www.jufsanne.com. Op deze website zijn ook digibordlessen te vinden. Juf Sanne heeft bovendien alle thema’s overzichtelijk gerangschikt.

www.juf-ella.nl .Deze juf heeft allerlei spelletjes gemaakt, die de kinderen zelf kunt spelen en die we ook vaak in de klas gebruiken. Kijk via het menu
(linksboven) bijvoorbeeld eens bij Rekenen en dan bij Coöperatief leren. Ook staan er diverse uitlegfilmpjes op deze website.

www.spelletjesplein.nl (rekenen, taal, werkwoordspelling, topografie).

www.squla.nl Op deze website, waar u vaak voor moet betalen, zijn veel leuke opdrachten te vinden voor groep 1 t/m 8!! Onder schooltijd, tot 16.00 uur,
schijnt het programma nu gratis te zijn!!


Ook erg leuk zijn voor jongere kinderen de vele filmpjes op www.schooltv.nl
(bijvoorbeeld Huisje, Boompje Beestje, Koekeloere of Leesdas Lettervos).

Voor oudere leerlingen (vanaf groep 5 of 6) kunnen we op YouTube filmpjes van Benjegeflipt?! en Snapje aanbevelen.

Voor groep 7 en 8 zijn ook veel filmpjes van Clipphanger geschikt. In de video’s worden allerlei onderwerpen op een erg leuke en duidelijke manier uitgelegd. Denk bijvoorbeeld aan breuken, procenten, inhoud, (werkwoord) spelling en allerlei onderwerpen over natuur en techniek. Ook het Jeugdjournaal geeft veel nuttige informatie.

En verder? Denk ook eens aan (bord)spelletjes, zoals memory, kwartet, scrabble, yahtzee, rummikub of Pim Pam Pet (en er zijn vast nog veel meer spelletjes te vinden thuis).

Misschien heel logisch, maar denk verder ook gewoon aan het bouwen/spelen met Lego of blokken, het maken van een puzzel (legpuzzel of op papier) ,het
spelen met zand en water, etc.

Ook tekenen en knutselen (kijk voor ideeën eens op www.krokotak.com; www.creametkids.nl of tekenenenzo.blogspot.com ) vinden veel kinderen leuk
om te doen.

Houdt uw kind van muziek? Kijk dan eens op www.meermuziekindeklas.nl.

We hopen u hiermee voldoende suggesties en inspiratie te hebben geven.
Mogelijk ontvangt u de komende dagen ook nog meer ideeën!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl