Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 17-04-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Scholen terug open?
- Ophaalmoment
- Videocontact
- Inleveren rapporten
- Juf Tineke
- Bag2school
- Schoolreis
- Opvang
- Ondanks alles wensen we u een
Algemeen

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In deze vijfde week zien we dat kinderen en ouders nog steeds heel hard aan het werk zijn! Wij kijken terug op een bizarre tijd, en voor ons ligt een onzekere periode. Maar nu eerst de meivakantie in het vooruitzicht.

In het volgende stuk kunt u lezen dat de scholen van ons bestuur niet voor 11 mei open zullen gaan. Tot die tijd zullen we dus het onderwijs op afstand verzorgen. 

We weten dat we een beetje op de feiten vooruit lopen, maar kiezen er voor om de opening van de scholen goed voor te bereiden. Het zou namelijk zomaar kunnen zijn dat de school weer open gaat, maar helemaal terug naar het oude zal het zeker nog niet zijn.
Er gaat heel wat op ons afkomen als we ‘weer open gaan’ en de 1,5 meter afstand met elkaar moeten waarborgen. 


Hoe gaat dat er bij ons op school uitzien?
Hoeveel kinderen passen er dan in een lokaal?
Hoe doe je dat met kleuters?
Mogen ouders/verzorgers de school nog in?
Hoe doen we dat met een kleuter op zijn of haar eerste schooldag?

Maken we gebruik van looproutes?
Mogen ouders/verzorgers op het plein?

Gaan we “in subgroepjes” lesgeven in het gebouw? Dat betekent dat de leerkrachten wel ‘gewoon’ voor de klas zullen staan, maar de andere kinderen thuis werken. 
En hoe waarborgen we de gezondheid van de iedereen zo goed mogelijk?  

Het zijn allemaal vragen die laten zien dat het niet “even geregeld is". Er zal dus in de vakantie al heel wat gebeuren, zodra het 21 april geweest is en de plannen bekend zijn.

Maar nu is het voor de kinderen meivakantie. We kunnen er niet op uit, geen vakanties en geen dagjes weg, maar even rust in deze tijd is belangrijk.
Dus wel: even geen schoolwerk!
Laptop, tablet, chromebook en werkjes mogen even de kast in!
Ook alle papa's en mama's en mogen hun rol als meester of juf even opzij zetten. Dat geeft dan hopelijk toch een beetje een vakantiegevoel.

Via een eventuele extra nieuwsbrief in de vakantie houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Scholen terug open?

Volgende week hopen we vanuit de overheid te horen of scholen weer open kunnen. En als dat dan zover is, onder welke voorwaarden dan en op welke wijze. Er zijn nog heel veel onduidelijkheden en vragen die een antwoord moeten krijgen voor het zover is.

De directeuren van SCOBA, ons bestuur, hebben hierover een vergadering gehad. Duidelijk is dat het in elk geval maatwerk zal worden. Dat wat op de ene school zou kunnen, kan op een andere school niet. Het gebouw, het aantal kinderen in de klas en allerlei andere zaken moeten worden meegenomen. En natuurlijk  zullen de adviezen van het RIVM ook meegenomen moeten worden.

Om dit goed uit te kunnen werken per school is er besloten dat er in de week van 4 tot en met 8 mei nog onderwijs op afstand gegeven zal worden op alle scholen van ons bestuur. Veel scholen zullen 4 en 5 mei vrij zijn, zoals dat al eerder gepland was.

Als de scholen (gedeeltelijk) open gaan, dan zal dat dus per maandag 11 mei zijn. Uiteraard afhankelijk van uitkomsten van de persconferentie van volgende week. 

Ophaalmoment

Wanneer de overheid 21 april besluit dat de scholen dicht blijven, komt er op donderdag 7 mei weer een ophaalmoment voor lesmaterialen en knutselwerkjes.
Wanneer de overheid besluit dat de scholen (gedeeltelijk) open zullen gaan, wordt dit ophaalmoment later. U krijgt de exacte datum nog door. Wel zullen de leerkrachten voor 7 en 8 mei werk klaarzetten/doormailen.

Het ophaalmoment willen we deze keer wat anders aanpakken om een betere spreiding van het aantal personen op het plein te krijgen.

Kinderen met de achternaam beginnend met  A t/m F 10.00u t/m 10.25u
Kinderen met de achternaam beginnend met G t/m L  10.25u t/m 10.50u
Kinderen met de achternaam beginnend met M t/m S  10.50u t/m 11.15u
Kinderen met de achternaam beginnend met T t/m Z   11.15u t/m 11.40u

Kinderen die van buiten Groede komen en samen rijden/fietsen kunnen uiteraard samen komen.

We willen de kinderen en ouders weer vragen langs de nooddeuren van de lokalen de spullen op te halen. Houd voldoende afstand van elkaar!

De ouders van de kinderen van groep 1 en 2 vragen we om links langs de school (om) te lopen zodat zij niet langs alle klassen moeten.

Wanneer u ziek of verkouden bent of één van de gezinsleden koorts heeft, kom dan niet naar school. Neem even contact op en we zoeken een passende oplossing.

Volgende week is het meivakantie van 20 april tot en met 5 mei. Kinderen en leerkrachten zijn dan vrij, er wordt geen schoolwerk opgegeven.
De leerkrachten zijn in de vakantie voor kinderen en ouders niet bereikbaar m.b.t. het schoolwerk. Houd er rekening mee dat zij mails pas na de meivakantie weer lezen.

Voor dringende of onverwachte zaken kunt u mailen naar directie.meerstromenschool@scoba.nl.
 

 

 

Videocontact

Op donderdag 7 mei en/of en vrijdag 8 mei willen we graag met (sub)groepen videogesprekken voeren door middel van “Teams”, zodat kinderen en leerkracht elkaar kunnen zien en horen. Vele kinderen hebben zelf al contact, maar dan zullen wij dit organiseren.

Leerkrachten zullen dan een gezamenlijke groep aanmaken en u ontvangt daar op 6 mei een uitnodiging van via de mail. Wanneer meerdere e-mailadressen bij ons bekend zijn zal er maar één toegevoegd kunnen worden in Teams. 

Het schema met (sub)groepen en tijden zult u op 6 mei ontvangen.

We hopen dat het lukt op tijden, die u later krijgt, ingelogd te zijn in Teams, zodat de kinderen mee kunnen doen in het (sub)groepsgesprek.

Inleveren rapporten

Wilt u er aan denken het rapport van uw kind(eren) mee te geven naar school.
Ofwel op een ophaalmoment of meegeven wanneer de kinderen weer naar school zouden mogen.

Juf Tineke

Juf Tineke, werkzaam bij ons op school op woensdag in groep 1 en 2, gaat per 1 mei met pensioen.

We bedanken haar namens namens alle kinderen en juffen voor haar werk op de Meerstromenschool.

Bag2school

Binnenkort krijgt u zakken voor de kledinginzameling. Of bij een ophaalmoment of we geven ze met de kinderen mee naar huis wanneer ze op school mogen komen.

Wanneer u tussentijds al zakken met kleding wilt afgeven mag u ze in het fietsenhok zetten.

Schoolreis

In overleg met het team en met de MR is besloten dat de schoolreis dit schooljaar niet door kan gaan.

We willen deze dan ook verplaatsen naar het begin van volgend schooljaar. Dit betekent dat we volgend schooljaar zowel aan het begin als aan het eind op schoolreis zullen gaan.

Voor groep 8 ligt het wat complexer. Het bedrag van de schoolreis is namelijk een deel van de vrijwillige ouderbijdrage.
Wanneer het kamp van groep 8 nog door mag/kan gaan, of wanneer we hier binnen alle mogelijkheden op een andere manier vorm aan kunnen geven, wordt het schoolreisbedrag afgehaald van de ouderbijdrage van het kamp.
Wanneer het kamp en eventueel andere vervangende activiteiten geen doorgang meer mogen hebben, krijgen de ouders van groep 8 dit deel van de vrijwillige ouderbijdrage terug, aan het einde van dit schooljaar.

Opvang

Voor de opvang geldt nog steeds de volgende afspraak.
Indien de ouders een vitaal beroep uitoefenen, er geen opvang is en de kinderen niet ziek of verkouden zijn, dat ze zonder extra kosten gebruik kunnen maken van opvang.
Indien één van de ouders een vitaal beroep uitoefent en er echt geen mogelijkheid is tot opvang, kan er ook gebruik worden gemaakt van deze voorziening. De BSO (andere locatie dan bij ons op school) gaat ook komende week deze opvang voorzien.

Mocht dit voor u van toepassing zijn voor komende weken, dan vragen wij u om dit tijdig door te geven.

Ondanks alles wensen we u een

                    

          Team Meerstromenschool

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl