Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 27-03-2017

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Toetsen
- Schoolfoto blok
- Vastenactie
- Betaling schoolreis (herhaald bericht)
- Begeleiders schoolreis
- Nieuws van de kleuters
- Kleuters brengen en ophalen
- Juf Monique
Data om te onthouden

4 april: Pannenkoekenmiddag voor opa's en oma's van onze kleuters

5 april: Schoolfotograaf

6 april: Schriftelijk verkeersexamen voor groep 7-8

6 april: Groep 5-6 gaat 's middags met de bus naar Terneuzen i.v.m. ‘Film by the sea’

7 april: Groep 7-8 gaat 's middags met de bus naar Terneuzen i.v.m. ‘Film by the sea’

12 april: Paasbrunch

13 april: Schoolreis kleuters naar Pierewiet

14 en 17 april: Kinderen vrij i.v.m. Pasen

18, 19 en 20 april: Cito-eindtoets voor groep 8

21 april: Koningsdag op school, alle kinderen hebben 's middags vrij

12 mei: Mini-Roparun voor groep 7-8

22 mei: Schoolreis groep 3 t/m 8 naar Plopsaland

Toetsen

21 maart: Groep 5-6, toets tafels + deeltafels 1 t/m 10

22 maart: Groep 7-8, toets verkeerskrantje 4

30 maart: Groep 7-8, toets Engels, hoofdstuk 3 en 4

4 april: Groep 5-6, toets geschiedenis, blok 3

Meerstromenschool
Vastenactie

In verband met de vastenactie worden er weer traditioneel paaseitjes verkocht door groep 1 t/m 6 van de Meerstromenschool. De info hierover krijgen de kinderen op 3 april mee naar huis.

Betaling schoolreis (herhaald bericht)

Voor de kleuterschoolreis naar Pierewiet kunt u het bedrag van €17,50 overschrijven op rekeningnummer NL92RABO 0101243022 t.n.v. Scoba Meerstromenschool. Gelieve de naam van uw kind(eren) te vermelden.

Voor de schoolreis naar Plopsaland is de prijs evenals vorig schooljaar €27,50. U kunt het bedrag op bovenstaand nummer overschrijven.

Meer info over de schoolreis volgt in een latere nieuwsbrief.

Begeleiders schoolreis

Voor de begeleiding van de schoolreis van de kinderen van groep 3 t/m 8 zijn wij nog op zoek naar begeleiders. U kunt zich opgeven bij de juf van uw kind. Als er teveel ouders zijn, wordt eerst gekeken wie vorig schooljaar al mee is geweest. Als er dan nog te veel zijn, wordt er geloot.

Voor de schoolreis van de kleuters op 13 april zijn we nog op zoek naar ouders die naar Pierewiet willen rijden. We vertrekken ‘s morgens rond 9.30 uur. U kunt zicht opgeven bij juf Anneke.

Nieuws van de kleuters

Vanaf volgende week, dinsdag 28 maart, starten de kleuters met het project FAMILIE. Onze letter wordt de rrrrrrrr van Roos. De kinderen mogen dan spullen meebrengen die beginnen met de letter r.

Kleuters brengen en ophalen

Wij hebben er begrip voor, dat sommige ouders die dichtbij wonen, hun kleuter alleen naar huis willen laten gaan of alleen naar school willen laten komen. Maar wij hebben nu eenmaal de regel dat wij dit als school niet toestaan en daar willen we niet van afwijken, in het belang van uw kind. Wij zijn liever te voorzichtig! Wij hopen dan ook, dat u ons standpunt begrijpt.

Juf Monique

Juf Monique start a.s maandag 27 maart met het vervangen van juf Esther op maandag en vrijdag. Juf Esther's zwangerschapsverlof gaat 25 maart in. Morgen is dan ook haar laatste werkdag. We wensen haar een fijne tijd toe, waarin ze uit kan kijken naar de geboorte van de baby.

Juf Monique start na de meivakantie in groep 3-4, voor de vervanging van het zwangerschapsverlof van juf Ellen P. Zij zal dan de vaste juf zijn op dinsdag en woensdag. Juf Tianda zal op maandag, donderdag en vrijdag de vaste juf zijn.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl