Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 28-05-2020

In deze nieuwsbrief:
- Voortgang opstart scholen
- Toetsen
- juf Tilly
- Oudergesprekken
- Insmeren
- Teenslippers
- Tweedaagse training aanstaande brugklassers
- Bag2school
- Kikkesport
- Knikkercompetitie in de pauze
- Sluis rent tegen kanker
Voortgang opstart scholen

Voor de volledige heropening van de basisscholen vanaf 8 juni zijn nieuwe protocollen nodig. De PO-Raad is in samenwerking met de vakbonden en het OMT na de aankondiging van de mogelijke heropening (definitief wordt dit 1 juni) direct aan de slag gegaan. Zij verwerken de echt noodzakelijke richtlijnen van RIVM in het protocol. Verder zijn ze ook afhankelijk van afstemming met andere partijen. Het is de PO-raad helaas niet gelukt het protocol op donderdag 27 mei te publiceren.

De PO-Raad realiseert zich dat het voor het basisonderwijs van groot belang is de aangepaste protocollen voor de periode vanaf 8 juni zo snel mogelijk ter beschikking te stellen. Waarna wij ons protocol voor de Meerstromenschool kunnen gaan aanpassen. Dit betekent dat we u pas volgende week kunnen informeren over de gang van zaken vanaf 8 juni.

Wel is duidelijk dat we de week van 2 t/m 5 juni nog op de huidige voet verder gaan.

Daarom komen er voor cohort 1 en 2 nog een aantal schooldagen bij. Deze zijn terug te vinden in het schema hieronder.

Cohort 1 Cohort 2

Op school aanwezig op:


woensdag 3 juni
donderdag 4 juni

Op school aanwezig op:


dinsdag 2 juni
vrijdag 5 juni

Toetsen

Aan het eind van ieder schooljaar (in juni) nemen scholen toetsen af van Cito om halfjaarlijks de ontwikkeling van de kinderen te meten. U begrijpt dat er nu discussie ontstaat of deze toetsen wel afgenomen moeten worden gezien de beperkingen die corona in de afgelopen maanden aan de mogelijkheden om onderwijs te geven heeft gesteld.

Wij menen echter dat kinderen zich ‘ondanks alles’ toch ontwikkelen en nemen daarom de toetsen toch af. Bij de interpretatie van de resultaten zullen we echter rekening houden met de coronamaanden. De toetsen helpen ons ook om vast te stellen of kinderen mogelijk achterstanden hebben opgelopen en plan van aanpak te maken voor het volgende schooljaar.

juf Tilly

Juf Tilly is al heel wat jaren als vrijwilliger werkzaam op onze school, maar vanaf volgend schooljaar zal ze haar werkzaamheden als vrijwilliger neerleggen. Dit is door de Coronaperiode helaas vervoegd.

We willen juf Tilly hartelijk danken voor alle hulp die ze vele kinderen en juffen geboden heeft. We missen haar enorm en hopen haar natuurlijk snel nog eens terug te zien bij ons op school.

Oudergesprekken

We willen u graag in de gelegenheid stellen te praten over de vorderingen van uw kind.

In de week van 2 juni ontvangt u  een briefje/mail waarop u uw voorkeur voor dag en dagdeel kunt aangeven.
in de week van 8 juni ontvangt u van ons datum en specifieke tijd.

De gesprekken voor de ouders van de kinderen van groep 3 t/m 7 zullen plaatsvinden in de week van 15 juni.
De gesprekken voor de ouders van de kinderen van groep 1 en 2 zullen plaatsvinden in de week van 22 juni.

Hoe de gesprekken zullen plaatsvinden is afhankelijk van de richtlijnen die het RIVM opstelt t.z.t..

Insmeren

Gelukkig wordt het weer zonnig weer.

Vergeet uw kind niet in te smeren voordat het naar school gaat. Zonnebrand mag ook meegegeven worden, graag thuis wat oefenen met het zelf insmeren!

Teenslippers

We zien dat een aantal kinderen op slippers naar school komen.

Wij raden dat af, omdat de kinderen hiermee slecht kunnen rennen, spelen en vaker struikelen.

Birkenstock  en stevige sandalen zijn een goed alternatief!

 

Tweedaagse training aanstaande brugklassers

Bag2school

Alle ouders en dorspbewoners bedankt voor de inzameling!

 

 

 

Kikkesport

Op donderdag 14 mei en donderdag 28 mei zullen de activiteiten voor Kikkesport weer georganiseerd worden.

Dit zal plaatsvinden op een andere plek binnen de kern Groede namelijk het sportveld van VV Groede.

Van 15.30u tot 16.30u.

Knikkercompetitie in de pauze

Groep 5, 6, 7 en 8 is bezig met een knikkercompetitie tijdens de pauze op de dagen dat ze op school zijn.

juf Sabrina hartelijk dank om deze knikkerbanen voor ons te maken!

 

Sluis rent tegen kanker

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl