Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 04-06-2020

In deze nieuwsbrief:
- Na overleg met de GGD
- Thuisblijfregels
Na overleg met de GGD

Beste ouder(s) en verzorger(s)

We willen u graag informeren over het volgende.

Enkele leerlingen(in de bovenbouw) binnen onze school, hebben milde klachten en zijn daarom afwezig. Deze klachten lijken niet onmiddellijk gerelateerd aan Covid-19.

In overleg met de GGD willen we u vragen extra alert te zijn of uw kind klachten heeft en uitdrukkelijk verzoeken zieke kinderen thuis te houden en dit door te geven aan school.
Wij zullen bij het ziek melden van uw kind vragen welke klachten het kind precies heeft en of het koorts heeft. Ook wordt de vraag gesteld of één van de ouder(s)/verzorger(s) klachten heeft.

Wanneer u als ouder/verzorger milde klachten heeft zoals neusverkoudheid, verkouden, koorts, diarree, buikpijn, hoofdpijn, benauwdheid e.d. willen we u vragen u toch te laten testen en bij een positieve/negatieve testuitslag dit te melden aan school.

Bij het landelijke nummer van de GGD is de Covid-19 test aan te vragen.
Telefoonnummer 0800 1202 (BSN bij de hand houden).

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
mede namens ons team,

Ellen Perdaen
 

 

Thuisblijfregels

 Onderstaande tekst is letterlijk gekopieerd uit het protocol.

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:

 • Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
 • Neusverkoudheid.
 • Hoesten.
 • Moeilijk ademen/benauwdheid.
 • Tijdelijk minder ruiken en proeven.
 • Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.

Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hierboven genoemd, gaat de leerling naar huis. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO. Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht::

 • Zie testbeleid leerlingen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.
 • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl