Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 10-07-2020

In deze nieuwsbrief:
- Overblijf en schooltijden 2020-2021
- Groepsbezetting 2020-2021
- Vakantierooster 2020-2021
- Feestweek
- Groep 8
- Buitenspeelmateriaal
- Bereikbaarheid van de school
- Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen
- Data
- Thuisblijfregels
- Bedankt!
Overblijf en schooltijden 2020-2021

In overleg met het team, de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag is besloten om komend schooljaar het continurooster door te zetten. Dit is het nadrukkelijke verzoek van de overheid. Het definitieve protocol voor na de zomervakantie verwachten één dezer weken, maar het lijkt ons verstandig om op dit moment op de ingeslagen weg verder te gaan gedurende het komende schooljaar. Op deze manier blijft de bestaande structuur gehandhaafd, kan de BSO afstemmen op school en is het makkelijker om weer terug te schakelen indien de maatregelen door een eventuele tweede coronagolf weer worden verscherpt.
Dat betekent dat alle kinderen overblijven op school en de schooltijden als volgt worden:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag * 8.30u – 14.30u
woensdag 8.30u – 12.15u
*vrijdag voor groep 1 t/m 4 8.30u-12.00u

De procedures voor schooltijd blijven gehandhaafd: afscheid nemen bij het hek en kinderen van groep 1 en 2 kunnen door één ouder afgezet worden bij de kleuteringang. Alleen bij een aanzienlijke verruiming van de corona-maatregelen zullen we deze procedures heroverwegen.

Kinderen tot en met twaalf jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. De kinderen maken daarom in de pauze weer gebruik van het gehele schoolplein.

Gezien het nadrukkelijke verzoek van de overheid om de kinderen te laten overblijven, krijgt dit toch een min of meer verplichtend karakter. Gezien dit verplichtende karakter, vinden we het niet passend om voor het lunchen op school een overblijfvergoeding van de ouders te vragen (zoals dit normaal gesproken wel het geval is, omdat overblijven dan een vrije keuze is). Aan de andere kant maken we wel kosten voor de overblijfvoorziening, omdat we om de organisatie rond te krijgen niet zonder de inzet van overblijfouders kunnen. Het is namelijk belangrijk voor de langdurige inzetbaarheid van onze leerkrachten dat we onze leerkrachten een pauze kunnen bieden, zeker in deze tijden waarin we ook te maken hebben met een lerarentekort. Door het blijven inzetten van overblijfhulp kunnen onze leerkrachten pauze nemen op de ‘lange schooldagen’. Deze overblijfhulp krijgt hiervoor een kleine vrijwilligersvergoeding. Om deze vergoeding te bekostigen is in overleg met de medezeggenschapsraad besloten hiervoor aan alle ouders een vrijwillige overblijfbijdrage te vragen van € 30,00 per leerling. Deze bijdrage is aanzienlijk lager dan de bijdrage die we voorheen vroegen. Ter vergelijking; vorig jaar was het tarief voor een abonnement van vier dagen € 110,00. Wij hopen dan ook dat dit voor de andere ouders geen onoverkomelijk bedrag is, want met deze bijdrage kunnen we een rustigere manier van overblijven bieden en kunnen we er ook voor zorgen dat de leerkrachten toch hun verdiende pauze kunnen nemen.
 

Groepsbezetting 2020-2021

Net als ieder jaar is het ook nu weer een puzzel geweest om de formatie voor komend schooljaar een invulling te geven. Voor komend schooljaar, hebben we iets minder formatie dan afgelopen schooljaar doordat we iets gedaald zijn in het leerlingenaantal. Dit heeft tot gevolg dat we iets minder kunnen afsplitsen.

In samenspraak met de medezeggenschapsraad zijn we tot de volgende formatie gekomen:

Groep 1 en 2: maandag t/m donderdag juf Anneke & vrijdagochtend juf Carolien en op dinsdagochtend extra ondersteuning van juf Linda.
Groep 3 en 4: maandag, dinsdag en woensdag juf Stephanie & woensdag, donderdag en vrijdag juf Monique. Op dinsdag splitst juf Linda groep3 – 4 af.
Groep 5 en 6: maandag, donderdagochtend en vrijdag juf Esther & dinsdag, woensdag, donderdag en enkele vrijdagochtenden juf Ellen.
Groep 7 en 8: maandag t/m donderdagochtend juf Carolien & maandag t/m vrijdag juf Jodie.

Op donderdag komt juf Martine als klassenassistent bij ons op school (welkom juf Martine!).

Op dinsdag is juf Nadja, ons intern begeleider, aanwezig 

Vakantierooster 2020-2021

I.v.m. het plannen van uw vakantie is het wellicht handig om al enkele vakantiedata voor het komende schooljaar te melden:

Vakantie

van

tot en met

Eerste schooldag

24 augustus

 

Herfstvakantie

19 oktober

23 oktober

Kerstvakantie

21 december

1 januari

Carnavalsvakantie

15 februari

19 februari

Goede vrijdag

2 april

 

Paasverlof

5 april

 

Meivakantie

26 april

7 mei

Hemelvaart

13 mei

14 mei

Pinksteren

24 mei

 
     

Groep 1 t/m 8 's middags vrij

19, 20 en 22 juli

 

Laatste schooldag van het schooljaar '20-'21

23 juli (12.00u)

 

Extra vrije ochtenden voor de kleuters

18 september
20 november
26 maart
18 juni
2 juli

 

Studiedagen

25 mei* & 30 juni

 

 *25 mei is verlenging van het pinksterweekend.

Feestweek

Afgelopen week hebben we er met zijn allen nog een leuke week van gemaakt.

De foto's zijn op Klasbord gezet!

 

Groep 8

We wensen alle kinderen van groep 8 heel veel succes op het voorgezet onderwijs!

Buitenspeelmateriaal

Zoals beloofd zou er buitenspeelmateriaal worden aangeschaft!

Het zorgt vast weer voor uren speelplezier!

Bereikbaarheid van de school

In de vakantie is de school bereikbaar via de mail. De mails die verzonden worden naar directie.meerstromenschool@scoba.nl worden met enige regelmaat gelezen.

Er zal in de eerste en laatste vakantieweek met regelmaat nog iemand op school aanwezig zijn, maar niet op vaste momenten.Telefonisch zijn we dus niet bereikbaar.

Contact opnemen met de school kan in de zomervakantie dus het best via de mail, wanneer noodzakelijk wordt de mail doorgestuurd naar de desbetreffende leerkracht.

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen

Ouders die nog geen contract met ons hebben en vanwege de kortere schooltijden bso nodig hebben kunnen contact opnemen met klantcontact@kinderopvangzvl.nl. Onze planners kunnen ouders informeren over alle opvangmogelijkheden. Wij bieden onder andere een strippenkaart voor incidentele opvang. Deze is bedoeld voor incidentele opvang van maximaal 50 uur per jaar.

Eigen gemaakte appelsap Juutsom

Een lekker sapje voor de kinderen van de Scoba-scholen !

Na maanden van héél veel binnen blijven in eigen huis en tuin mogen we allemaal -en zeker de
kinderen- weer meer gaan en staan waar we/ze willen.
Ook op de Catharinahoeve en zorgboerderij Juutsom hebben we dat gemerkt. Oei, af en toe
saai, maar gelukkig hadden wij ons boerderijwerk, de dieren en elkaar.
En we zagen bij ons de natuur weer opbloeien, er groeien weer appels en ander fruit aan de
bomen en struiken. Daar maken we straks allerlei lekkers van met de naam Elmare. Van druiven
maken we sap en wijn, van appels en peren heerlijk sap. Van de walnoten maken we olie en er
worden van veel andere vruchten lekkere jammetjes gemaakt.
Als welkom terug uit de coronatijd en om te proosten op een fijne vakantie bieden we alle
kinderen van de Scobascholen een glaasje appelsap aan ! Puur natuur.
Als u/je in de zomer eens wilt komen kijken waar al dat fruit groeit en waar het sap gemaakt
wordt, dan bent u/je natuurlijk van harte welkom !
Kom eens langs op onze open dagen op donderdag, vrijdag of zaterdag van 11 tot 15 uur.
We starten op 16 juli en gaan door tot eind augustus. Er is een route uitgezet langs de
fruitgaarden en u/ je kunt natuurlijk ook proeven (voor een kleine bijdrage p/p. voor de proevertjes).
Een rondleiding op (telefonische ) afspraak kan eventueel ook voor groepjes (10 pers).

Een goede vakantie allemaal !

Blijf gezond en misschien tot ziens op de Catharinahoeve/Juutsom.

Hartelijke groet,

 

Data

24 augustus

Eerste schooldag
Luizenpluizen

26 augustus Fruitdag (wordt verzorgd door AC, kinderen moeten zelf geen fruit meenemen)
31 aug t/m 4 sept Wieltjesweek (meer informatie volgt)
Start schoolproject Kunst
31 augustus 1e judoles groep 3 t/m 8
7 september 2e judoles groep 3 t/m 8
Informatieavond groep 7 & 8 (onder voorbehoud i.v.m. Corona)
8 september Informatieavond groep 5 & 6 (onder voorbehoud i.v.m. Corona)
9 september Mad Science Schoolshow 9.00u- 9.30u
14 t/m 18 sept Week van het knikkeren
14 september 3e judoles groep 3 t/m 8
15 september Informatieavond groep 3 (onder voorbehoud i.v.m. Corona)
Informatieavond groep 4(onder voorbehoud i.v.m. Corona)
18 september Extra vrije dag kleuters
21 september 4e judoles groep 3 t/m 8
22 september Informatieavond groep 1 en 2 (onder voorbehoud i.v.m. Corona)
23 september Fruitdag (wordt verzorgd door AC, kinderen moeten zelf geen fruit meenemen.)
28 sept t/m 2 okt Week van het springtouwen
2 oktober Start Kinderboekenweek
7 oktober Paptaarten verzorgd door de AC
15 oktober Tentoonstelling schoolproject Kunst (onder voorbehoud i.v.m. Corona)
19 t/m 23 oktober Herfstvakantie
Thuisblijfregels

 Onderstaande tekst is letterlijk gekopieerd uit het protocol.

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:

 • Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
 • Neusverkoudheid.
 • Hoesten.
 • Moeilijk ademen/benauwdheid.
 • Tijdelijk minder ruiken en proeven.
 • Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.

Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hierboven genoemd, gaat de leerling naar huis. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO. Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht::

 • Zie testbeleid leerlingen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.
 • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).

Bedankt!

Afgelopen schooljaar hebben we weer ontzettend veel hulp gehad!

Leden van de MR, leden van de AC, Luizenpluizers die elke maandag na de vakantie weer klaar stonden voor ons, overblijfhulp, computerouders, leesouders, ouders die wilden rijden voor uitjes van de groep, horeca waar we terecht konden en ieder ander die wat heeft betekent voor school.

Met al jullie hulp konden we dit realiseren!

Fijne vakantie!

Op maandag 24 augustus verwachten we alle kinderen weer terug op school om 8.30uur!

Maar voor nu:

Hartelijke groeten,

Team Meerstromenschool

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl