Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 30-03-2017

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Toetsen
- Schoolfoto blok
- Vastenactie
- Betaling schoolreis (herhaald bericht)
- Begeleiders schoolreis
- Groep 7-8 naar 'boerderij De Blauwe Hoeve'
- Mini-Roparun
- Film by the sea
Data om te onthouden

4 april: Pannenkoekenmiddag voor opa's en oma's van onze kleuters

5 april: Schoolfotograaf

6 april: Schriftelijk verkeersexamen voor groep 7-8

6 april: Groep 5-6 gaat 's middags met de bus naar Terneuzen i.v.m. ‘Film by the sea’

7 april: Groep 7-8 gaat 's middags met de bus naar Terneuzen i.v.m. ‘Film by the sea’

12 april: Paasbrunch

13 april: Schoolreis kleuters naar Pierewiet

14 en 17 april: Kinderen vrij i.v.m. Pasen

18, 19 en 20 april: Cito-eindtoets voor groep 8

21 april: Koningsdag op school, alle kinderen hebben 's middags vrij

12 mei: Mini-Roparun voor groep 7-8

22 mei: Schoolreis groep 3 t/m 8 naar Plopsaland

31 mei: Kledinginzameling

Toetsen

4 april: Groep 5-6, toets geschiedenis, blok 3

6 april: Groep 7-8, theoretisch verkeersexamen

13 april: Groep 7-8, toets topo, blok 4

18, 19 en 20 april: Groep 8, cito-eindtoets

15 mei: Groep 7-8, toets geschiedenis, blok 4

31 mei: Groep 7-8, toets topo, blok 5

8 juni: Groep 7-8, practisch verkeersexamen

Meerstromenschool
Vastenactie

In verband met de vastenactie worden er weer traditioneel paaseitjes verkocht door groep 1 t/m 6 van de Meerstromenschool. De brieven worden vandaag mee naar huis gegeven. De brieven met het geld worden terug verwacht op 7 april (eerder mag ook). Enkel de kinderen van groep 5-6 kunnen ook in het dorp eitjes verkopen. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 is het de bedoeling dat ze thuis, bij de buren en eventueel bij opa en oma verkopen. In de week voor pasen krijgen de kinderen de paaseitjes mee naar huis.

Betaling schoolreis (herhaald bericht)

Voor de kleuterschoolreis naar Pierewiet kunt u het bedrag van €17,50 overschrijven op rekeningnummer NL92RABO 0101243022 t.n.v. Scoba Meerstromenschool. Gelieve de naam van uw kind(eren) te vermelden.

Voor de schoolreis naar Plopsaland is de prijs evenals vorig schooljaar €27,50. U kunt het bedrag op bovenstaand nummer overschrijven.

Meer info over de schoolreis volgt in een latere nieuwsbrief.

Begeleiders schoolreis

Voor de begeleiding van de schoolreis van de kinderen van groep 3 t/m 8 hebben zich al veel ouders opgegeven. Dus het wordt loten. Wie zich nog opgeven wil, kan dit nog doen tot vrijdag 31 maart. In een volgende nieuwsbrief worden dan de namen vermeld van de mensen die zijn uitgeloot.

 

Groep 7-8 naar 'boerderij De Blauwe Hoeve'

Op maandag 10 april worden de kinderen van groep 7-8 verwacht op boerderij De Blauwe Hoeve (Braamdijk 21) in Retranchement. Op de melkveehouderij maken de kinderen kennis met de dieren en hun leefomgeving, de melkproductie en zuivelproducten. Voor deze acitviteit zjin we op zoek naar ouders die willen rijden. We vertrekken op 10 april om 12.15 uur bij de school en rijden om 15.00 uur weer terug naar school. Graag opgeven bij juf Jodie of juf Carolien.

Mini-Roparun

Voor de Mini-Roparun, op vrijdag 12 mei, zijn we nog op zoek naar mensen die met de auto willen rijden. Graag opgeven bij de juffen van groep 7-8.

Vandaag hebben de kinderen van groep 7-8 hun sponsorlijst gekregen. Het is de bedoeling dat ze zelf sponsors zoeken t.b.v. de Mini-Roparun.

Film by the sea

Op donderdag 6 april gaan de kinderen van groep 5-6 naar de film in Terneuzen. Ze worden met de bus opgehaald rond 12.30 uur. Daarom is het de bedoeling dat die dag alle kinderen van groep 5-6 op school eten (lunchpakket meenemen). De bus zal terug in Groede zijn rond 15.30 uur.

Op vrijdag 7 april gaan de kinderen van groep 7-8 naar de film. Ook voor hen geldt dat ze die dag op school moeten eten (denk aan lunchpakket), omdat de bus ook op vrijdag rond 12.30 uur bij de school vertrekt. Ook groep 7-8 zal die dag rond 15.30 uur terug zijn op school.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl