Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 21-08-2020

In deze nieuwsbrief:
Nieuwe schooljaar

Beste ouders/ verzorgers,

De vakantie zit er bijna op! Aanstaande maandag, 24 augustus, start het nieuwe schooljaar. Hopelijk heeft u allemaal genoten van een fijne vakantie.

Afgelopen week zijn wij druk bezig geweest met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar om iedereen weer te kunnen verwelkomen. 

In deze eerste nieuwsbrief willen we u informeren over een aantal praktische zaken.

Onze start op 24 augustus staat helaas nog steeds in het teken van de Coronamaatregelen en is anders dan vorige schooljaren.

Tijdens de zomervakantie heeft het kabinet een persconferentie gehouden om iedereen te informeren over de stand van zaken rondom Corona en over aanvullende maatregelen.

De volgende regels zijn van toepassing:
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school
    - dit betekent dat de leerplicht weer volledig opgevolgd wordt
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
    - spelen op de speelplaats, samen eten, samenwerken met leerlingen uit andere groepen en het opsplitsen van groepen bij ziekte van een collega is weer mogelijk
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. Vanaf 1 juli is de 1,5 meter afstand tussen leraren en kinderen niet meer van toepassing.
     (Bron website PO-raad 26-6-2020)
5. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen
6. Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of de BSO.

Maandag 24 augustus bent u vanaf 8.20u van harte welkom op school om uw kind tot aan de klas te brengen.

U mag dan bij de nooddeur van het lokaal afscheid nemen van uw kind(eren), zo kunt u even een kijkje nemen in de klas en zien waar uw kind(eren) zit. We vragen u om te letten op de 1,5m afstand (houd het afscheid daarom kort) en het eenrichtingsverkeer in acht te nemen. Loop rond de school om vervolgens zo het schoolplein te verlaten. 

Vanaf dinsdag wordt aan de ouders van leerlingen van groep 3 t/m 8 gevraagd om de kinderen weer aan het hek af te zetten en op te halen. Deze regel moeten we nog volhouden.
De leerkrachten vangen de kinderen vanaf 8.20 uur op in de klassen.

Volwassenen met een taak, zoals vrijwilligers en onderwijsbegeleiders, mogen wij toegang tot de school geven. Ouders kunnen zonder afspraak niet het schoolgebouw in, dit kan alleen voor gesprekken waarvoor u wordt uitgenodigd. Er zal dan worden gevraagd naar de gezondheid (triage).


We sluiten de eerste schooldag om 14.20u gezamenlijk af op het schoolplein om zo de start van het nieuwe schooljaar te vieren.

Met vriendelijke groet en een prettige start van het schooljaar toegewenst!
Mede namens het team van de Meerstromenschool,

Ellen Perdaen 

Schooltijden

We willen u vragen de schooltijden ook door te geven aan anderen die de kinderen brengen en komen ophalen!

Vanaf 24 augustus 2020 zien de schooltijden, i.v.m. corona,  er als volgt uit.

maandag  8.30u – 14.30u
dinsdag  8.30u – 14.30u
woensdag  8.30u – 12.15u
donderdag  8.30u – 14.30u
vrijdag

 groep 1 t/m 4   8.30u – 12.00u
 groep 5 t/m 8   8.30u – 14.30u

We willen u nadrukkelijk vragen de kinderen op tijd te brengen of naar school te sturen!  

Vakantierooster 2020-2021

Vakantiedata voor het komende schooljaar:

Vakantie

van

tot en met

Herfstvakantie

19 oktober

23 oktober

Kerstvakantie

21 december

1 januari

Carnavalsvakantie

15 februari

19 februari

Goede vrijdag

2 april

 

Paasverlof

5 april

 

Meivakantie

26 april

7 mei

Hemelvaart

13 mei

14 mei

Pinksteren

24 mei

 
     

Groep 1 t/m 8 's middags vrij

19, 20 en 22 juli

 

Laatste schooldag van het schooljaar '20-'21

23 juli (12.00u)

 

Extra vrije ochtenden voor de kleuters

18 september
20 november
26 maart
18 juni
2 juli

 

Studiedagen

25 mei* & 30 juni

 

 *25 mei is verlenging van het pinksterweekend

Data

24 augustus

Eerste schooldag
Luizenpluizen

26 augustus Fruitdag: Banaan (wordt verzorgd door AC, kinderen moeten zelf geen fruit meenemen)
31 aug t/m 4 sept Wieltjesweek (meer informatie volgt)
Start schoolproject Kunst
31 augustus 1e judoles groep 3 t/m 8
7 september 2e judoles groep 3 t/m 8
8 september U ontvangt deze dag via de mail een handout of brief met informatie over de klas. Dit is in plaats van de informatieavond. 
9 september Mad Science Schoolshow 9.00u- 9.30u
14 t/m 18 sept Week van het knikkeren
14 september 3e judoles groep 3 t/m 8
18 september Extra vrije dag kleuters
21 september 4e judoles groep 3 t/m 8
23 september Fruitdag (wordt verzorgd door AC, kinderen moeten zelf geen fruit meenemen.)
28 sept t/m 2 okt Week van het springtouwen
2 oktober Start Kinderboekenweek
7 oktober Paptaarten verzorgd door de AC
15 oktober Tentoonstelling schoolproject Kunst (onder voorbehoud i.v.m. Corona)
19 t/m 23 oktober Herfstvakantie

Schoolgids

Begin volgende week zal de schoolgids digitaal verzonden worden.
Ook zal deze terug te vinden zijn op de website.

Wanneer u een papieren exemplaar wilt, dan kunt u er naar vragen via directie.meerstromenschool@scoba.nl

AVG

Alle ouder(s)/verzorger(s) krijgen begin volgende week een formulier om voor hun kind(eren) in te vullen.

U heeft dit formulier vorig jaar ook ingevuld, maar wij zijn verplicht dit elk jaar opnieuw aan u te vragen.

Er zijn enkele wijzigingen aangebracht t.o.v. vorig jaar en er is nu één formulier per gezin i.p.v. per kind.

Procedures i.v.m. Corona

Brengen en Halen
De procedures voor schooltijd blijven gehandhaafd: afscheid nemen bij het hek en kinderen van groep 1 en 2 kunnen door één ouder afgezet worden bij de kleuteringang. Alleen bij een aanzienlijke verruiming van de corona-maatregelen zullen we deze procedures heroverwegen.

Afstand houden
Kinderen tot en met twaalf jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. De kinderen maken daarom in de pauze weer gebruik van het gehele schoolplein.

Te voet naar school
Omdat alle kinderen weer elke dag naar school komen, zal het weer druk zijn op het plein.

We willen vragen kinderen zo veel als mogelijk te voet naar school te laten komen, zodat het in de fietsenstalling niet te druk wordt en een goede doorstroom behouden blijft.

Pauzebeleid:
We houden allemaal tegelijk pauze. De groepen mogen mengen.

Eten en drinken:
Kinderen hebben eten en drinken nodig voor in de kleine pauze. Graag fruit geschild / gepeld, zodat de leerkracht hier niet bij moet helpen. Wanneer kinderen een vorkje nodig hebben graag meegeven.
Kinderen hebben eten en drinken (bij voorkeur in een herbruikbare fles of beker) nodig voor tijdens de lunch.
Graag in de rugzak van de kinderen (twee) aparte plastic tasjes (pauzehap / lunch) om te voorkomen dat lesmateriaal nat en vies wordt.

Jassen en tassen:
jassen en tassen blijven in de klas (met uitzondering van groep 1 en 2). Jas/ vest over je stoel en je tas naast je tafel. De kinderen van groep 1 en 2 doen hun jas in de luizenzak en de tas in het vakje. Eten en drinken blijft in de tas, zij maken geen gebruik van de “bak” waar het eten en drinken normaal gezien wordt verzameld.

Verschonen van vieze kleding:
Bij de kleuters gebeurt het nog al eens dat er een “ongelukje” is. Er wordt van de kinderen verwacht dat zij zich zelf verschonen. In geval van nood wordt er een beroep gedaan op de ouders en hebben de leerkracht en de ouder telefonisch overleg.

Traktaties:
Trakteren mag, indien dit voorverpakt is. 

Gym:
De gymzaal is weer open, we zullen dan vanaf nu ook weer gebruik maken van de gymzaal.
Wanneer mogelijk graag rekening houden met kleding van de kinderen.

Desinfecterende gel:
Kinderen van groep 5 t/m 8 hebben desinfecterende gel, deze wordt verstrekt door school.

Insmeren:
Wilt u uw kinderen 's morgens goed insmeren bij mooi weer.

 


 

Schooljudo

Op maandagochtend 31 augustus starten de lessen schooljudo voor de groepen 3 t/m 8.

Groep 7 & 8  van 8.45u tot 9.30u
Groep 5 & 6 van 9.30u tot 10.15u
Groep 3 & 4 van 10.30u tot 11.15u

De kinderen moeten daarvoor maandagmorgen allemaal hun gymkleding meenemen. Schoenen zijn voor de judolessen niet nodig, want de lessen worden op blote voeten gedaan. (voor de andere gymlessen hebben de kinderen hun gymschoenen wel nodig!)

Over de gymkleding gaat een judopak, deze worden versterkt door de organisatie.

De data waarop de Schooljudo zal plaatsvinden zijn:
maandag 31 augustus
maandag 7 september
maandag 14 september
maandag 21 september

Gymtijden

Welke groep?

Wanneer?

Groep 1 & 2

dinsdagmiddag 13.30u – 14.30u

Groep 3 & 4

maandagmiddag 13.30u-14.30u
donderdagmiddag 12.30u – 13.30u

Groep 5 & 6

maandagmiddag 12.30u- 13.30u 
vrijdagmiddag 13.30u -14.30u

Groep 7 & 8

donderdagmiddag 12.30u – 13.30u
vrijdagmiddag 12.30u – 13.30u

Gymafspraken:

Het dragen van gymkleding en gymschoenen is verplicht.

 • Groep 1 en 2 alleen gymschoenen (liefst klittenband)
 • Jongens: gymschoenen, gymbroekje + shirt.
 • Meisjes: gymschoenen, gymbroekje + shirt of gympakje.
 • De gymspullen mogen in een rugzak of linnen tasje in het vakje op school blijven gedurende de week.
 • In groep 3 t/m 8 moet de kleding wekelijks gewassen worden.
 • Graag gymkleding en gymschoenen voorzien van naam.
 • Geen sieraden of horloges tijdens de gymlessen.
 • Brillen worden, indien mogelijk,afgezet. (graag brillenkoker meegeven met uw kind)
 • Gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben en het mogen geen schoenen zijn die ook buiten gedragen worden.
 • Gymkleding en schoeisel worden niet voor en na de gymles gedragen!

Kinderen zonder de vereiste gymbenodigdheden worden, na herhaling, uitgesloten van de gymles en blijven tijdens de gymles op school bij een andere leerkracht.

Voor kinderen die om fysieke/gezondheidsredenen niet mee kunnen gymmen, verwachten we van de ouders een briefje, mailtje (ruim van te voren) of telefoontje met opgave van reden. Zonder dit bericht gymmen de kinderen “gewoon” mee.

Waardevolle eigendommen kunnen de kinderen beter in de klas laten liggen, in de sporthal raakt vlug iets kwijt. 

Fruitdag

Thuisblijfregels

Onderstaande tekst is letterlijk gekopieerd uit het protocol.

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:

Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bijeen neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve:
• als het kind ook koorts heeft
• kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn geïnformeerd door de GGD.
• er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus (zie rivm.nl/
coronavirus-covid-19). Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.

 

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19

 • neusverkoudheid,
 • loopneus,
 • niezen,
 • keelpijn,
 • lichte hoest / hoesten,
 • verhoging of koorts (een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.)
 • moeilijk ademen/benauwdheid.
 • plotseling verlies van reuk of smaak;
 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.

Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hierboven genoemd, gaat de leerling naar huis. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO. Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht::

 • Zie testbeleid leerlingen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.
 • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).

Informatie betreffende vervolgprotocol vanuit bestuur

Betreft: Informatie betreffende vervolgprotocol start nieuwe schooljaar

Geachte ouder(s), verzorger(s),

De zomervakantie is bijna voorbij en op maandag 24 augustus openen alle scholen weer hun deuren. Alle leerlingen mogen dan weer naar school. Omdat Corona nog steeds een belangrijk issue is, willen wij u met deze brief nader informeren over de meest actuele situatie rondom de start van het nieuwe schooljaar.

Tijdens de zomervakantie heeft het kabinet een persconferentie gehouden om iedereen te informeren over de stand van zaken rondom Corona en over aanvullende maatregelen. Naast de algemene richtlijnen werd voor het onderwijs ook aandacht besteed aan ventilatie van schoolgebouwen en het advies/verplichting van quarantaine. Hieronder hebben wij voor u alle belangrijke zaken samengevat:

De volgende regels zijn van toepassing:

 1. Alle leerlingen gaan volledig naar school 
 • dit betekent dat de leerplicht weer volledig opgevolgd wordt

  2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
 • spelen op de speelplaats, samen eten, samenwerken met leerlingen uit andere groepen en het opsplitsen van groepen bij ziekte van een collega is weer mogelijk

  3. 
  Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden
  4. Vanaf 1 juli is de 1,5 meter afstand tussen leraren en kinderen niet meer van toepassing. (Bron website PO-raad 26-6-2020)
  5. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen
  6. Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of de BSO.

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is het extra van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om:

 • Een goede melding en monitoring van besmettingen;
 • Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden.
 • Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.

Quarantaine bij terugkomst uit landen of regio’s met een oranje of rood reisadvies

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen ondanks een verblijf in een land met oranje of rood reisadvies naar school en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben. Wanneer kinderen met gezondheidsklachten wel in thuisquarantaine moeten verblijven, overleggen ouders met de school over de mogelijkheid voor thuisonderwijs.

Voor ouders/verzorgers, docenten, onderwijspersoneel en kinderen van boven de 12 jaar geldt de tien dagen thuisquarantaine wel wanneer zij terugkomen van een van de landen met een oranje of rood reisadvies.

Ventilatie in schoolgebouwen

Op 27 juli 2020 heeft het RIVM op verzoek van diverse ministeries nadere vragen beantwoord over de rol van ventilatie bij de verspreiding van SARS-CoV-2 en zijn er aansluitend adviezen uitgewerkt. Op 12 augustus heeft het ministerie van OCW aangegeven de adviezen van het RIVM op te volgen. Dit betekent dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van reeds geldende eisen van Bouw- en Arbobesluit.

Aanvullend adviseert het RIVM om luchtstroom van persoon naar persoon door (zwenk)ventilatoren of systemen waarmee recirculatie plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven te vermijden.

Tevens is het van belang om na te gaan of ruimtes die voor bepaalde activiteiten worden gebruikt, hiervoor ook oorspronkelijk bedoeld waren en de hoeveelheid luchtverversing hierop is afgestemd.

Wat betekent dit voor de Scoba-scholen?

 • Ventileren vindt plaats volgens de eisen van het Bouwbesluit dat van toepassing is op het gebouw: met ventileren wordt zowel het afvoeren van vuile lucht als het aanvoeren van verse buitenlucht bedoeld.
 • Ruimtes worden regelmatig gedurende 10 tot 15 minuten gelucht door bijvoorbeeld ramen en deuren tegen elkaar open te zetten: in ieder geval tijdens de pauzes en voor, tussen en na schooltijd.

Belangrijk om te weten:

 • Er worden geen (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s  gebruikt in leslokalen.
 • Zeeuws-Vlaamse schoolbesturen en kinderopvangorganisaties hebben het gezamenlijke initiatief genomen om op korte termijn de ventilatiemogelijkheden op scholen verder te inventariseren en waar mogelijk deze verder te optimaliseren
 • Dit initiatief sluit nauw aan bij het op 16 augustus door minister Slob aangekondigde doel dat scholen uiterlijk vóór 1 oktober a.s. alle ventilatiesystemen hebben gecheckt op de bestaande wettelijke normen voor ventilatie.

Afstemming Zeeuws-Vlaamse schoolbesturen en kinderopvangorganisaties:

Om risico’s voor besmettingsgevaar op school en kinderopvang zo veel mogelijk te mijden hebben de Zeeuws-Vlaamse schoolbesturen en kinderopvangorganisaties afgesproken om vanuit preventief oogpunt (minimaal) tot kerst een vorm van continurooster te blijven hanteren. Dit voorkomt:

 • extra breng-, haal-, en verkeersbewegingen en verlaagt het risico op besmetting
 • biedt de mogelijkheid om flexibel te kunnen anticiperen op mogelijke besmettingspieken in het najaar
 • biedt de kinderopvangorganisaties de mogelijkheid om tijdig afspraken en contracten met ouders te regelen

Afspraken Scoba-scholen:

 • Op alle Scoba-scholen zijn afspraken gemaakt over welke vorm van continurooster gehanteerd zal worden bij de start van het nieuwe schooljaar 20-21.
  Personeel en ouders  zijn hierover inmiddels geïnformeerd. 

Tot slot:

Scoba wil met de verlenging van deze tijdelijke maatregelen een gedegen basis leggen om in het nieuwe schooljaar goed van start te kunnen gaan en onverwachte ontwikkelingen in deze Corona-crisis flexibel op te kunnen vangen.

Voor aanvullende vragen kunt u terecht bij uw directeur.

Uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes

Natuurlijk is het leuk om klasgenootjes uit te nodigen voor verjaardagspartijtjes. Wij vragen u echter met klem om de uitnodigingen niet op school/ schoolplein uit te (laten) delen. De leerkracht krijgt dan vragen waarom de één wel is uitgenodigd en de ander niet mag komen. En dat is niet aan ons om uit te leggen.

Nieuwsbrief

Wanneer u deze nieuwsbrief nog ontvangt, maar uit de adressenlijst gehaald wilt worden. Mail dan naar directie.meerstromenschool@ scoba.nl. 

De nieuwsbrief zal eens per twee weken verstuurd worden en wanneer noodzakelijk vaker. Wanneer u in de loop van het schooljaar geen nieuwsbrief meer ontvangt, graag een mailtje naar directie.meerstromenschool@scoba.nl 
Afgelopen jaar is het voorgekomen dat ouders plots de nieuwsbrief niet meer kregen zonder dat er wijzigingen plaats hadden gevonden in de adressenlijst van de nieuwsbrief. 

Herhaalde berichten

We willen het herhalen van berichten in de nieuwsbrief beperken.
We zullen dit maximaal één keer doen.

Het is daarom belangrijk dat u data direct noteert.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl