Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 28-08-2020

In deze nieuwsbrief:
Inleiding

Beste ouders/ verzorgers,

De eerste schoolweek zit er al weer op! Wat was het fijn om alle kinderen weer te zien. 

We hebben weer heel wat op de planning staan. Volgende week starten we bijvoorbeeld met ons schoolproject Kunst. 

Afgelopen week zijn er door de leerkrachten vele leuke berichten geplaatst op Klasbord. Wanneer u nog bent aangemeld kunt u dit nog altijd doen. Wanneer het niet lukt kunt u contact opnemen met de leerkrachten van de groep.

We willen u vragen rekening te houden met het aantal ouders op het plein. We vragen de ouders van groep 1 en 2 de kinderen alleen te brengen en rekening te houden met het eenrichtingsverkeer wanneer u het schoolplein verlaat.

Ouders van kinderen van groep 3 t/m 8 nemen afscheid aan het hek en deze kinderen gaan zelfstandig de klas in. 

Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van de Meerstromenschool,

Ellen Perdaen 

Vakantierooster 2020-2021

Vakantiedata voor het komende schooljaar:

Vakantie

van

tot en met

Herfstvakantie

19 oktober

23 oktober

Kerstvakantie

21 december

1 januari

Carnavalsvakantie

15 februari

19 februari

Goede vrijdag

2 april

 

Paasverlof

5 april

 

Meivakantie

26 april

7 mei

Hemelvaart

13 mei

14 mei

Pinksteren

24 mei

 
     

Groep 1 t/m 8 's middags vrij

19, 20 en 22 juli

 

Laatste schooldag van het schooljaar '20-'21

23 juli (12.00u)

 

Extra vrije ochtenden voor de kleuters

18 september
20 november
26 maart
18 juni
2 juli

 

Studiedagen

25 mei* & 30 juni

 

 *25 mei is verlenging van het pinksterweekend

Veiligheidscoördinator

Sociale en fysieke veiligheid is een belangrijk onderwerp op onze school. De leerkracht van de groep blijft voor de ouders en kinderen het eerste, belangrijkste aanspreekpunt. 

Daarnaast heeft de school ook een  veiligheidscoördinator. Juf Monique is ook komend schooljaar veiligheidscoördinator.

Juf Anneke is onze interne vertrouwenspersoon. Zij is voor leerlingen een aanspreekpunt wanneer ze in vertrouwen dingen willen vertellen.

De juffen zullen komende week even langs de klassen gaan om zich voor te stellen aan alle (nieuwe) kinderen. 

Keuze sociaal emotionele methode

In ons jaarplan is opgenomen dat we dit schooljaar zouden starten met een nieuwe Sociaal-emotionele methode. Door Corona is dit wat vertraagd. 

In de periode tot de herfstvakantie zullen er proeflessen gegeven worden uit de methode Kwink en Leefstijl. Daarna maken we met het team een keuze welke het best bij onze school past. De leerkrachten zullen na de keuze nog een cursus volgen voor het optimaal gebruik van de methode waarna wij deze in zullen voeren. 

 

 

Data
31 aug t/m 4 sept Wieltjesweek (meer informatie volgt)
Start schoolproject Kunst
31 augustus Kennismaking Judoleerkracht in de klassen.
7 september 1e judoles groep 3 t/m 8
8 september U ontvangt deze dag via de mail een handout of brief met informatie over de klas. Dit is in plaats van de informatieavond. 
9 september Mad Science Schoolshow 9.00u- 9.30u
14 t/m 18 sept Week van het knikkeren
14 september 2e judoles groep 3 t/m 8
18 september Extra vrije dag kleuters
21 september 3e judoles groep 3 t/m 8
23 september Fruitdag (wordt verzorgd door AC, kinderen moeten zelf geen fruit meenemen.)
28 sept t/m 2 okt 4e judoles groep 3 t/m 8
Week van het springtouwen
2 oktober Start Kinderboekenweek
7 oktober Paptaarten verzorgd door de AC
15 oktober Tentoonstelling schoolproject Kunst (onder voorbehoud i.v.m. Corona)
19 t/m 23 oktober Herfstvakantie

Schoolgids

Maandag zal de schoolgids digitaal verzonden worden.
Ook zal deze terug te vinden zijn op de website.

Wanneer u een papieren exemplaar wilt, dan kunt u er naar vragen via directie.meerstromenschool@scoba.nl

AVG

Afgelopen maandag zijn alle AVG formulieren met de oudste kinderen meegegeven.
We willen u vragen deze zo snel mogelijk, ondertekend door beide ouders, op school terug in te leveren. 

Alvast bedankt! 

Schooljudo

Op maandagochtend 31 augustus starten de lessen schooljudo voor de groepen 3 t/m 8.

Groep 7 & 8  van 8.45u tot 9.30u
Groep 5 & 6 van 9.30u tot 10.15u
Groep 3 & 4 van 10.30u tot 11.15u

De kinderen moeten daarvoor maandagmorgen allemaal hun gymkleding meenemen. Schoenen zijn voor de judolessen niet nodig, want de lessen worden op blote voeten gedaan. (voor de andere gymlessen hebben de kinderen hun gymschoenen wel nodig!)

Over de verplicht te dragen gymkleding gaat een judopak, deze worden versterkt door de organisatie.

De data waarop de Schooljudo zal plaatsvinden zijn:
maandag 7 september
maandag 14 september
maandag 21 september

maandag 28 september 

Correctie gymtijden

Welke groep?

Wanneer?

Groep 1 & 2

dinsdagmiddag 13.30u – 14.30u

Groep 3 & 4

maandagmiddag 13.30u-14.30u
donderdagmiddag 13.30u – 14.30u

Groep 5 & 6

maandagmiddag 12.30u- 13.30u 
vrijdagmiddag 13.30u -14.30u

Groep 7 & 8

donderdagmiddag 12.30u – 13.30u
vrijdagmiddag 12.30u – 13.30u

Mad Science

Mad Science geeft op woensdag 9 september een gave kick-off show onder schooltijd.

De kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen aansluitend een flyer mee naar huis waarmee ze zich aan kunnen melden voor Mad Science lessen. 

Deze lessen vinden plaats op school en gegeven door een Mad Science leerkracht. Ze duren 60 minuten en starten 15 minuten nadat de school uit is. Zo krijgen kinderen nog even de gelegenheid om wat te eten en te drinken (zelf mee te nemen)

Tijdens deze gewelde lessen gaan kinderen aan de slag met experimenten, activiteiten en demonstraties. Aan het meedoen van de lessen die na schooltijd plaatsvinden zijn kosten verbonden (vermeld in de flyer).

Mad Science les 1: dinsdag 22 september
Mad Science les 2: dinsdag 29 september
Mad Science les 3: dinsdag 6 oktober
Mad Science les 4: dinsdag 13 oktober 

Wieltjesweek

Vanaf maandag 31 augustus houden we Wieltjesweek.

Tijdens de wieltjesweek mag er telkens één groep aan de linker zijde van de school steppen en of skaten.

De stepjes en Space Scooters van de kleuters worden verzameld op het kleuterplein.
De stepjes van de kinderen van groep 3 t/m 8 worden verzameld achter de fietsenstalling.
Skates van groep 5 t/m 8 worden verzameld in het halletje bij de ingang, kinderen gaan wel via de nooddeuren de klassen in/uit.

Er zullen in de klassen afspraken gemaakt worden over het gebruik, plaats en omgang. Veiligheid gaat voor alles! Wanneer kinderen beschermers dragen, graag deze voorzien van naam. 

Groep 1 & 2: maandag  t/m vrijdag, stepjes en Space Scooters zijn toegestaan.
Groep 3 & 4: donderdag 3 september, alleen stepjes zijn toegestaan.
Groep 5 & 6: maandag 31 augustus, skates en stepjes zijn toegestaan.
Groep 7 & 8: vrijdag 4 september, skates en stepjes zijn toegestaan.

Thuisblijfregels

Onderstaande tekst is letterlijk gekopieerd uit het protocol.

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:

Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bijeen neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve:
• als het kind ook koorts heeft
• kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn geïnformeerd door de GGD.
• er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus (zie rivm.nl/
coronavirus-covid-19). Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.

 

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19

 • neusverkoudheid,
 • loopneus,
 • niezen,
 • keelpijn,
 • lichte hoest / hoesten,
 • verhoging of koorts (een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.)
 • moeilijk ademen/benauwdheid.
 • plotseling verlies van reuk of smaak;
 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.

Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hierboven genoemd, gaat de leerling naar huis. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO. Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht::

 • Zie testbeleid leerlingen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.
 • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).

Herhaalde berichten

We willen het herhalen van berichten in de nieuwsbrief beperken.
We zullen dit maximaal één keer doen.

Het is daarom belangrijk dat u data direct noteert.

Groep 1 & 2

Aan de ouders van groep 1 en 2 het verzoek om wanneer zij de kinderen op komen halen te wachten waar het gele stophek staat. 

Groep 3 & 4
Groep 5 & 6
Groep 7 & 8

Toetsen
- Op vrijdag 4 september krijgen de kinderen voor de eerste keer huiswerk mee naar huis. Ze moeten dit uiterlijk donderdag 10 september inleveren. Het huiswerk bestaat (meestal) uit een blad rekenen, taal en spelling. Het huiswerk is altijd een herhaling van lesstof die in de klas al is behandeld. Wanneer de kinderen er thuis (met uw hulp) niet uitkomen, kunnen ze dit op maandag, dinsdag of woensdag op school aan de juf vragen. Het huiswerk wordt dus altijd volledig gemaakt op donderdag ingeleverd. Wilt u het huiswerk samen met uw kind controleren of het netjes gemaakt is en eventuele foutjes verbeteren? 
- In de leermap heeft u kunnen lezen wanneer uw kind spreekbeurt + werkstuk, boekverslag en krant in de klas heeft. We hebben in de klas uitgelegd wat hier de bedoeling van is. In de map zit ook een uitleg. Leest u deze door met uw kind?
De kinderen hebben deze week allemaal een boek gekozen voor hun boekverslag. Hier kunnen ze thuis en op school in lezen.

Belangrijke data:
- In de week van 31 augustus is het Wieltjesweek. Op vrijdag 4 september mogen de kinderen hun rolschaatsen, skeelers of step meenemen naar school.
- Op maandag 31 augustus start ons project ‘Kunst’. De komende weken zullen we in de klas rondom het thema Kunst werken.
- Maandag 31 augustus: Start schooljudo. De komende 4 weken hebben de kinderen van groep 7/8 op maandag om 8.45 uur schooljudo. Het thema van dit jaar is: ‘samenwerken’.
De komende 4 weken hebben de kinderen dus 3 x in de week “gym”. Dus de gymspullen moeten op maandag al op school zijn!
- Woensdag 9 september: Deze morgen hebben we een gastles van Mad Science.

Begin schooljaar:
We zijn de eerste schoolweek goed van start gegaan. Het was fijn om alle kinderen na de vakantie weer te zien. Naast het reguliere werken hebben we verschillende groepsvormende activiteiten gedaan, zijn we gestart met doe-lessen en hebben we lessen SoVa behandeld. U heeft verschillende foto’s op Klasbord kunnen zien. 
Leuk dat bijna alle ouders van onze klas zijn aangemeld.

In verband met de maatregelen van Corona komen de ouders van groep 3 t/m 8 op het moment niet op het plein en nemen zij afscheid aan het hek. Wanneer er mededelingen zijn zoals het bezoek aan de tandarts, orthodontist, trakteren etc. mogen de kinderen dit zelf tegen ons zeggen. U kunt altijd voor de zekerheid een briefje meegeven aan uw kind of ons even een mailtje sturen (jdback@scoba.nl en cmanneke@scoba.nl). 
Het is handig voor ons dat de mailtjes naar ons beiden worden gestuurd.

Bij specifieke vragen graag telefonisch contact opnemen, of ons na schooltijd even aanspreken buiten aan het hek. We proberen altijd even buiten te staan na schooltijd. 

 

 

 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl