Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 04-09-2020

In deze nieuwsbrief:
Inleiding

Beste ouders/ verzorgers,

Vorige week vrijdag was er een probleem bij Zeelandnet. Hierdoor was die nieuwsbrief niet helemaal compleet. 

In deze extra nieuwsbrief de informatie u nog van ons tegoed had! 

We hebben inmiddels de tweede schoolweek bijna achter de rug. Het was te verwachten dat meer kinderen en leerkrachten wat (verkoudheid)klachten hebben. Op de site van het RIVM en in deze nieuwsbrief staat een “beslisboom”. Deze kan helpen om te bepalen of een kind naar school mag of niet. En dan nog blijven er altijd situaties over die er net niet in passen uiteraard.

Alle tests die tot nu toe uitgevoerd zijn, zijn negatief. Dat is fijn, vooral voor de betrokkenen.

Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van de Meerstromenschool,

Ellen Perdaen 

Data
7 september 1e judoles groep 3 t/m 8
8 september U ontvangt deze dag via de mail een handout of brief met informatie over de klas. Dit is in plaats van de informatieavond. 
9 september Mad Science Schoolshow 9.00u- 9.30u
14 t/m 18 sept Week van het knikkeren
14 september 2e judoles groep 3 t/m 8
15 september Informatieavond ouders van groep 3
18 september Extra vrije dag kleuters
21 september 3e judoles groep 3 t/m 8
23 september Fruitdag (wordt verzorgd door AC, kinderen moeten zelf geen fruit meenemen.)
28 sept t/m 2 okt 4e judoles groep 3 t/m 8
Week van het springtouwen
2 oktober Start Kinderboekenweek
7 oktober Paptaarten verzorgd door de AC
15 oktober Tentoonstelling schoolproject Kunst (onder voorbehoud i.v.m. Corona)
19 t/m 23 oktober Herfstvakantie

Andere invulling informatieavond

Door Corona zijn we genoodzaakt een andere invulling te geven aan de algemene informatieavonden. 

Ouders van nieuwe kleuters hebben een uitgebreid individueel gesprek op school met juf Anneke gehad, voordat hun kind op school kwam. Juf Anneke en juf Carolien spreken ouders 's morgens aan de schooldeur voor bijzonderheden wanneer kinderen worden afgezet. Ook wanneer kleuters naar huis gaan, is er kort de gelegenheid voor vragen en mededelingen. Voor de herfstvakantie zal juf Anneke met alle ouders een telefonisch contactmoment hebben, na de herfstvakantie krijgen alle ouders de gelegenheid voor een individueel gesprek op school.

Voor de ouders van de kinderen van groep 3 hebben we ervoor gekozen dat er wel een informatieavond plaats vindt op dinsdag 15 september. We vinden de stap van groep 2 naar 3 erg groot voor kinderen en ouders en de uitleg van het leren lezen komt uitvoerig aan bod. Deze informatieavond vindt plaats in de grote hal. We vinden het verantwoord gezien de groepsgrootte. We willen u vragen langs de linkerkant van de school via de paarse nooddeur de hal binnen te komen. Er zal desinfectiemiddel klaar staan om handen te ontsmetten. In de hal staan tafels klaar op 1,5 meter afstand. U kunt plaatsnemen aan de tafel waarop de spullen van uw kind(eren) liggen. Beide ouders zijn welkom omdat zij geen 1,5 meter afstand moeten bewaren.

Alle andere ouders van kinderen van groep 1,2,4,5,6,7 en 8 ontvangen op 8 september informatie via de mail. Wanneer er dringende vragen zijn, mag u contact opnemen met de leerkracht, maar we willen voor de herfstvakantie de ouders van groep 3 t/m 8 de gelegenheid geven voor een individueel gesprek met de leerkracht(en). U krijgt hiervoor t.z.t. nog een uitnodiging. 

Overblijf

We hebben de schooltijden aangepast voor het komende schooljaar en alle kinderen blijven over tussen de middag. Dit is het nadrukkelijke verzoek van de overheid om het aantal verplaatsingen van kinderen te verlagen. Gezien het nadrukkelijke verzoek van de overheid om de kinderen te laten overblijven, krijgt dit toch een min of meer verplichtend karakter. Gezien het verplichtende karakter, vinden we het niet passend om voor het lunchen op school een overblijfvergoeding van de ouders te vragen zoals dit normaal gesproken wel het geval is (in de vorm van een abonnement, omdat overblijven dan een vrije keuze is). Aan de andere kant maken we wel kosten voor de overblijfvoorziening, omdat we om de organisatie rond te krijgen niet zonder de inzet van overblijfouders kunnen. Het is namelijk belangrijk voor de langdurige inzetbaarheid van onze leerkrachten dat we onze leerkrachten een pauze kunnen bieden, zeker in deze tijden waarin we ook te maken hebben met een lerarentekort.
Door het blijven inzetten van overblijfhulp kunnen telkens 2 leerkrachten pauze nemen op de ‘lange schooldagen’. Deze middagpauze is 15 minuten wanneer de leerkracht pleinwacht heeft en een half uur wanneer dit niet zo is. De andere 2 leerkrachten doen dan zelf de overblijf in de groep en hebben hierna kwartier middagpauze.

Deze overblijfhulp krijgt hiervoor een kleine vrijwilligersvergoeding. Om deze vergoeding te bekostigen is in overleg met de medezeggenschapsraad besloten hiervoor aan alle ouders een vrijwillige overblijfbijdrage te vragen. De hoogte van de bijdrage voor leerlingen van groep 1 tot en met 4 is €26 per leerling (blijven 3x per week over) en voor leerlingen van groep 5 t/m 8 €30 per leerling (blijven 4x per week over). 

Deze bijdrage is aanzienlijk lager dan de bijdrage die we voorheen vroegen. Ter vergelijking; vorig jaar was het tarief voor een abonnement van vier dagen €110,00. Wij hopen dan ook dat dit voor jullie als ouder(s)/ verzorger(s) geen onoverkomelijk bedrag is en dat we op jullie solidariteit kunnen rekenen. Met deze bijdrage kunnen we een rustigere manier van overblijven bieden aan alle kinderen zonder groepen samen te moeten voegen en kunnen we er ook voor zorgen dat de leerkrachten toch hun verdiende pauze kunnen nemen.

De bijdrage voor de overblijf kunt u overmaken naar:

NL92RABO 0101243022 ten name van SCOBA inz. Act. Meerstromenschool.
Graag o.v.v overblijfbijdrage + van de naam van uw kind(eren) en hun groep.

Juf Monique

We willen juf Monique van harte feliciteren met haar 25-jarig onderwijsjubileum! 

Wat zijn we blij dat ze van deze 25 jaar ook al wat jaren bij ons op school aan het werk is! We hopen natuurlijk dat ze ook nog wat jaren blijft! 

 

Schoolgids

Afgelopen woensdag is de schoolgids per mail naar u verstuurd, wanneer u geen mail heeft ontvangen graag even een bericht naar directie.meerstromenschool@scoba.nl

Oproep nieuwe leden AC & luizenpluizen

Activiteitencommissie
Voor het organiseren van activiteiten hebben we een Activiteitencommissie.

2 á 3 keer per jaar komen zij bij elkaar om mee te denken en te helpen met het organiseren van activiteiten op school.

In het kader van “vele handen maken licht werk” kunnen we nog wel wat extra ouders gebruiken.

Wanneer u het leuk vindt om bij de Activiteitencommissie aan te sluiten kunt u zich aanmelden bij juf Ellen (directie.meerstromenschool@scoba.nl).

Wanneer u zich niet wilt opgeven voor de Activiteitencommissie, maar wel als “oproepouder" (incidentele hulp bij activiteiten), dan ook graag aanmelden bij de directie.
 

‘Luizenpluizers’
Het groepje ‘Luizenpluizers’ is ook nog op zoek naar versterking voor dit schooljaar. Er is een leuke groep ouders die deze taak nu op zich genomen heeft, maar extra handen zijn welkom! Elke maandagochtend na de vakantie controleren zij de kinderen. Wanneer u zich hiervoor wilt aanmelden horen wij het graag! 

Startformulier kindgesprekken

Binnen onze school vinden we het belangrijk om vanuit het welzijn van kinderen te werken en dat zij zich gewaardeerd voelen. Dit kan alleen wanneer de leerkrachten een zo compleet mogelijk beeld van de kinderen hebben.

Als school willen we graag samenwerken met ouders; we zien ouders als ‘ervaringsdeskundigen’. U kent uw kind het best en ziet uw zoon/dochter in verschillende situaties.

Het formulier wat u vorige week mee heeft gekregen sluit hierop aan. 
Leerkrachten zijn op deze manier direct aan het begin van het nieuwe schooljaar op de hoogte van bijzonderheden en ontwikkelingen. 

Wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn, wordt er contact opgenomen met de ouders. 

 

Mad Science

Mad Science geeft op woensdag 9 september een gave kick-off show onder schooltijd.

De kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen aansluitend een flyer mee naar huis waarmee ze zich aan kunnen melden voor Mad Science lessen. 

Deze lessen vinden plaats op school en worden gegeven door een Mad Science leerkracht. Ze duren 60 minuten en starten 15 minuten nadat de school uit is. Zo krijgen kinderen nog even de gelegenheid om wat te eten en te drinken (zelf mee te nemen)

Tijdens deze geweldige lessen gaan kinderen aan de slag met experimenten, activiteiten en demonstraties. Aan het meedoen van de lessen die na schooltijd plaatsvinden zijn kosten verbonden (vermeld in de flyer).

Mad Science les 1: dinsdag 22 september
Mad Science les 2: dinsdag 29 september
Mad Science les 3: dinsdag 6 oktober
Mad Science les 4: dinsdag 13 oktober 

Thuisblijfregels

Onderstaande tekst is letterlijk gekopieerd uit het protocol.

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:

Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve:
• als het kind ook koorts heeft
• kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn geïnformeerd door de GGD.
• er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus (zie rivm.nl/
coronavirus-covid-19). Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.

 

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19

 • neusverkoudheid,
 • loopneus,
 • niezen,
 • keelpijn,
 • lichte hoest / hoesten,
 • verhoging of koorts (een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.)
 • moeilijk ademen/benauwdheid.
 • plotseling verlies van reuk of smaak;
 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.

Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hierboven genoemd, gaat de leerling naar huis. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO. Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht::

 • Zie testbeleid leerlingen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.
 • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).

Beslisboom Covid-19

 

Herhaalde berichten

We willen het herhalen van berichten in de nieuwsbrief beperken.
We zullen dit maximaal één keer doen.

Het is daarom belangrijk dat u data direct noteert.

Groep 1 & 2

Aan de ouders van groep 1 en 2 het verzoek om wanneer zij de kinderen op komen halen te wachten waar het gele stophek staat. 

Groep 3 & 4
Groep 5 & 6
Groep 7 & 8

Toetsen
- Op vrijdag 4 september krijgen de kinderen voor de eerste keer huiswerk mee naar huis. Ze moeten dit uiterlijk donderdag 10 september inleveren. Het huiswerk bestaat (meestal) uit een blad rekenen, taal en spelling. Het huiswerk is altijd een herhaling van lesstof die in de klas al is behandeld. Wanneer de kinderen er thuis (met uw hulp) niet uitkomen, kunnen ze dit op maandag, dinsdag of woensdag op school aan de juf vragen. Het huiswerk wordt dus altijd volledig gemaakt op donderdag ingeleverd. Wilt u het huiswerk samen met uw kind controleren of het netjes gemaakt is en eventuele foutjes verbeteren? 
- In de leermap heeft u kunnen lezen wanneer uw kind spreekbeurt + werkstuk, boekverslag en krant in de klas heeft. We hebben in de klas uitgelegd wat hier de bedoeling van is. In de map zit ook een uitleg. Leest u deze door met uw kind?
De kinderen hebben deze week allemaal een boek gekozen voor hun boekverslag. Hier kunnen ze thuis en op school in lezen.

 

 

 

 

 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl