Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 11-09-2020

In deze nieuwsbrief:
Inleiding

Beste ouders/ verzorgers,

Corona blijft om zich heen grijpen en het aantal volwassenen en leerlingen wat zich laat testen neemt toe. Inmiddels zijn diverse leerkrachten en kinderen bij ons op school getest en tot nu toe allemaal negatieve uitslagen. Dat laatste is natuurlijk goed nieuws.

Het vinden van vervangers is een lastige opgave, maar we blijven ons best doen. We kunnen niet voorkomen dat groepen veel verschillende leerkrachten in één week gaan krijgen. Leerkrachten die thuis zitten vanwege een verkoudheid en willen werken maar niet mogen is niet te voorkomen. Collega's, directeur en Intern Begeleider springen soms in, maar daarmee blijft hun werk liggen. De werkdruk die dit alles met zich meebrengt voor scholen, is ook niet gezond te noemen. 

We blijven ons best doen om het onderwijs op school door te kunnen laten gaan en kinderen te kunnen blijven ontvangen, maar hoe lang we dat vol kunnen houden, is niet te zeggen. Het zou dus kunnen voorkomen dat er in de toekomst klassen naar huis worden gestuurd (u wordt daar natuurlijk vooraf van op de hoogte gebracht), maar u snapt dat dat de laatste stap is. 

We beseffen ons dat het thuishouden van kinderen met alleen verkoudheidsklachten vervelend is, maar toch moeten we ons aan deze voorschriften houden. Een verkoudheid duur gemiddeld een week tot anderhalve week. Wanneer u uw kind laat testen en de testuitslag negatief is, mag uw kind weer naar school komen, dit traject is vooralsnog korter dan dat een gemiddelde verkoudheid duurt. De kans dat deze kinderen klasgenoten en of leerkrachten aansteken is aanwezig, maar helaas niet te voorkomen. Kinderen kunnen wel 6 tot 10 keer per jaar verkouden worden, dus dat belooft nog wat! 

Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van de Meerstromenschool,

Ellen Perdaen 

Data
14 t/m 18 sept Week van het knikkeren
14 september 2e judoles groep 3 t/m 8
15 september Informatieavond ouders van groep 3
18 september Extra vrije dag kleuters
21 september 3e judoles groep 3 t/m 8
23 september Fruitdag (wordt verzorgd door AC, kinderen moeten zelf geen fruit meenemen.)
28 sept t/m 2 okt 4e judoles groep 3 t/m 8
Week van het springtouwen
28 september Kikkesport 
2 oktober Start Kinderboekenweek
7 oktober Paptaarten verzorgd door de AC
15 oktober Tentoonstelling schoolproject Kunst (onder voorbehoud i.v.m. Corona)
19 t/m 23 oktober Herfstvakantie

Mad Science

De Kick off- show van Mad Science was afgelopen woensdag. Foto's hiervan zijn verschenen op klasbord.

Op de poster van Mad Science staat de verkeerde lestijd. De lessen sluiten direct aan op de schooltijden en de start is om 14:30u

Data:
dinsdag 22 september
dinsdag 29 september
dinsdag 6 oktober
dinsdag 13 oktober

Kosten: € 52,50

Spelregels:

 • Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt
 • Vol is vol, hierover wordt niet gecorrespondeerd  → dus snel opgeven wanneer kinderen mee willen doen! 

Minimaal 15 en maximaal 20/24 inschrijvingen per cursusgroep

Logopediepraktijk Ann Moens

Beste ouders

Vanaf 1 september ben ik op woensdagochtend als logopediste werkzaam op school. De vestiging op school is onderdeel van mijn praktijk in IJzendijke. De kinderen kunnen dan onder schooltijd, in overleg met de leerkracht, door mij gezien worden voor spraak- taal- stem- en gehoorproblemen. Ouders zullen ook een deel van de consulten aanwezig moeten zijn.
Door logopedische zorg op school te organiseren blijven de kinderen in een vertrouwde omgeving en missen zij zo min mogelijk onderwijstijd. Daarnaast heb ik intensief contact met de leerkrachten en intern begeleider om de zorg voor de kinderen nog beter af te stemmen. Zo maken wij samen de zorg effectiever en efficiënter.

Twijfelt u of uw kind logopedie nodig heeft? Dan kunt u mij contacteren voor een screening.  Voor behandeling is wel een verwijzing van een arts nodig. U kunt mij bereiken op het nummer 0117/851823 of 0620034509. Ook kunt u het contactformulier vinden op de website www.logopedie-annmoens.nl

Groet Ann Moens

Ziekmeldingen

Als uw kind ziek is, of als er een andere reden is, waardoor uw kind niet naar school kan komen, verzoeken wij u daar direct melding van te maken.

Meerstromschool: 0117-371783

Ziekmelding dient ’s morgens telefonisch vóór 08.30 uur plaats te vinden (leerkrachten hebben soms niet de tijd om voor schooltijd hun mail te controleren). Dit is belangrijk, omdat leerkrachten anders niet weten waar de leerling is.

Als u de ziektemelding via één van uw andere kinderen doorgeeft, graag d.m.v. een briefje. De praktijk leert namelijk dat de kinderen mondelinge boodschappen nogal eens vergeten door te geven!!

Wanneer we geen ziekmelding of melding van afwezigheid hebben ontvangen, zoeken we contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Voor kinderen die (langdurig) ziek zijn, wordt de mogelijkheid van huiswerk, in overleg met de ouders, besproken. Zeker in tijd van corona, omdat vele kinderen met verkoudheidsklachten al thuis moeten blijven, maar wel in staat zijn schoolwerk te maken. 

Als de kinderen eenmaal op school zijn, mogen ze het schoolplein niet meer verlaten zonder toestemming van de leerkrachten.

Bij slecht weer mogen de kinderen voor aanvang van de lessen en ook tijdens de pauze binnen blijven.
 

Kinderen, die zonder bericht van de ouders afwezig zijn, worden geregistreerd als “ongeoorloofd afwezig”.

Schooljudo

Schooljudo is gestart, wij horen vele enthousiaste kinderen! 

Middels klasbord heeft u vast al foto's voorbij zien komen.

We hebben nog 3 lessen te gaan. 

Kikkesport nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen voorjaar was Kikkesport Kids terug na een tijd van afwezigheid. Helaas is Kikkesport Kids door het coronavirus anders gelopen dan gepland. Wij vinden het belangrijk dat kinderen na schooltijd de mogelijkheid hebben om te bewegen..

Daarom zijn we dit schooljaar terug met Kikkesport Kids.

Wat zijn de pleintjesactiviteiten:

Rowan Ritico (sportondersteuner gemeente Sluis) organiseert op een vaste dag in de week sport- en spelactiviteiten na schooltijd op het schoolplein of een plein/veldje in de buurt. Alle kinderen, van groep 3 t/m 8,  kunnen na schooltijd aansluiten bij de activiteit. U kunt uw kind(eren) hiervoor online inschrijven. Wij bieden een leuk, gevarieerd en beweeglijk aanbod. Door middel van de pleintjesactiviteiten willen we kinderen meer buiten laten spelen en in beweging laten komen.

Wanneer zijn de pleintjesactiviteiten:

De pleintjesactiviteiten vinden plaats op een vaste dag in de week en komen elke drie weken terug. Zo kunnen we op elke school evenveel lessen aanbieden. Deze vaste dag is zo goed mogelijk afgestemd met school, activiteiten die vanuit school worden georganiseerd en verenigingen in die kern. Dit om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen kunnen aansluiten op deze middag. De activiteit start direct na schooltijd en duurt één uur. Daarna kunnen de kinderen worden opgehaald of mogen ze naar huis. Na de eindtijd zijn wij niet meer verantwoordelijk voor uw kind/kinderen.

Wat kunnen de kinderen verwachten:

De kinderen maken tijdens de pleintjesactiviteiten kennis met bekende en nieuwe sport- en spelactiviteiten. Deze kunnen ze vervolgens zowel tijdens de gymlessen als tijdens het buitenspelen toepassen. Daarnaast leren ze ook samen te spelen met verschillende leeftijdscategorieën en zorg te dragen voor anderen.

 

Bij slecht weer proberen wij een gymzaal te regelen, zodat de activiteit toch door kan gaan. Zorg dat de kinderen op de dag van de pleintjesactiviteit hun gymschoenen bij hebben. 

Inschrijven en kosten

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u via de school een nieuwsbericht met daarop de data van de pleintjesactiviteiten. In dit nieuwsbericht staat ook een link naar een formulier waarmee u uw kind(eren) kunt inschrijven voor Kikkesport Kids. Wij vragen een symbolisch bedrag van € 1,00 per activiteit. Dit bedrag kan contant bij de begeleider worden betaald. U kunt de data van de pleintjesactiviteiten ook vinden op onze Facebookpagina: Porthos sport.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn1PeHgp4mmcFS8pWRuGnd8Op6jpZi_p4Yy2p57nPvRZ7Afw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Vragen

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Rowan Ritico via rritico@gemeentesluis.nl of 06-13843255.

Ik hoop u en uw kind(eren) graag te zien tijdens deze leuke activiteiten.

Met sportieve groet,

Rowan Ritico

Sportondersteuner gemeente Sluis

Cluster Leefbaarheid & Burgerparticipatie

Overblijf (herhaald bericht)

We hebben de schooltijden aangepast voor het komende schooljaar en alle kinderen blijven over tussen de middag. Dit is het nadrukkelijke verzoek van de overheid om het aantal verplaatsingen van kinderen te verlagen. Gezien het nadrukkelijke verzoek van de overheid om de kinderen te laten overblijven, krijgt dit toch een min of meer verplichtend karakter. Gezien het verplichtende karakter, vinden we het niet passend om voor het lunchen op school een overblijfvergoeding van de ouders te vragen zoals dit normaal gesproken wel het geval is (in de vorm van een abonnement, omdat overblijven dan een vrije keuze is). Aan de andere kant maken we wel kosten voor de overblijfvoorziening, omdat we om de organisatie rond te krijgen niet zonder de inzet van overblijfouders kunnen. Het is namelijk belangrijk voor de langdurige inzetbaarheid van onze leerkrachten dat we onze leerkrachten een pauze kunnen bieden, zeker in deze tijden waarin we ook te maken hebben met een lerarentekort.
Door het blijven inzetten van overblijfhulp kunnen telkens 2 leerkrachten pauze nemen op de ‘lange schooldagen’. Deze middagpauze is 15 minuten wanneer de leerkracht pleinwacht heeft en een half uur wanneer dit niet zo is. De andere 2 leerkrachten doen dan zelf de overblijf in de groep en hebben hierna kwartier middagpauze.

Deze overblijfhulp krijgt hiervoor een kleine vrijwilligersvergoeding. Om deze vergoeding te bekostigen is in overleg met de medezeggenschapsraad besloten hiervoor aan alle ouders een vrijwillige overblijfbijdrage te vragen. De hoogte van de bijdrage voor leerlingen van groep 1 tot en met 4 is €26 per leerling (blijven 3x per week over) en voor leerlingen van groep 5 t/m 8 €30 per leerling (blijven 4x per week over). 

Deze bijdrage is aanzienlijk lager dan de bijdrage die we voorheen vroegen. Ter vergelijking; vorig jaar was het tarief voor een abonnement van vier dagen €110,00. Wij hopen dan ook dat dit voor jullie als ouder(s)/ verzorger(s) geen onoverkomelijk bedrag is en dat we op jullie solidariteit kunnen rekenen. Met deze bijdrage kunnen we een rustigere manier van overblijven bieden aan alle kinderen zonder groepen samen te moeten voegen en kunnen we er ook voor zorgen dat de leerkrachten toch hun verdiende pauze kunnen nemen.

De bijdrage voor de overblijf kunt u overmaken naar:

NL92RABO 0101243022 ten name van SCOBA inz. Act. Meerstromenschool.
Graag o.v.v overblijfbijdrage + van de naam van uw kind(eren) en hun groep.

 

Voor 51 % van de kinderen is de vrijwillige overblijfbijdrage al betaald, hartelijk dank hiervoor! 

 

Oproep nieuwe leden AC & luizenpluizen (herhaald bericht)

Activiteitencommissie
Voor het organiseren van activiteiten hebben we een Activiteitencommissie.

2 á 3 keer per jaar komen zij bij elkaar om mee te denken en te helpen met het organiseren van activiteiten op school.

In het kader van “vele handen maken licht werk” kunnen we nog wel wat extra ouders gebruiken.

Wanneer u het leuk vindt om bij de Activiteitencommissie aan te sluiten kunt u zich aanmelden bij juf Ellen (directie.meerstromenschool@scoba.nl).

Wanneer u zich niet wilt opgeven voor de Activiteitencommissie, maar wel als “oproepouder" (incidentele hulp bij activiteiten), dan ook graag aanmelden bij de directie.
 

‘Luizenpluizers’
Het groepje ‘Luizenpluizers’ is ook nog op zoek naar versterking voor dit schooljaar. Er is een leuke groep ouders die deze taak nu op zich genomen heeft, maar extra handen zijn welkom! Elke maandagochtend na de vakantie controleren zij de kinderen. Wanneer u zich hiervoor wilt aanmelden horen wij het graag! 

Wij hebben al enkele reacties ontvangen, alvast hartelijk dank hiervoor! 

 

Thuisblijfregels

Onderstaande tekst is letterlijk gekopieerd uit het protocol.

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:

Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve:
• als het kind ook koorts heeft
• kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn geïnformeerd door de GGD.
• er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus (zie rivm.nl/
coronavirus-covid-19). Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.

 

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19

 • neusverkoudheid,
 • loopneus,
 • niezen,
 • keelpijn,
 • lichte hoest / hoesten,
 • verhoging of koorts (een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.)
 • moeilijk ademen/benauwdheid.
 • plotseling verlies van reuk of smaak;
 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.

Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hierboven genoemd, gaat de leerling naar huis. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO. Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht::

 • Zie testbeleid leerlingen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.
 • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).

Beslisboom Covid-19

 

Herhaalde berichten

We willen het herhalen van berichten in de nieuwsbrief beperken.
We zullen dit maximaal één keer doen.

Het is daarom belangrijk dat u data direct noteert.

Groep 1 & 2
Groep 3 & 4
Groep 5 & 6

Maandag 7 september hebben we onze eerste judoles gehad. We leerden samenwerken in wisselende tweetallen. 
We kregen een houdgreep aangeleerd, waar je moest proberen uit te komen. 
De kinderen vonden de les erg leuk en leerzaam en kijken uit naar de volgende les. 

 

Even voorstellen: 

Mijn naam is Dani Bekooy en ik woon in Waterlandkerkje. Het komende halfjaar loop ik stage in groep 5/6 bij juf Esther en juf Ellen. 
Ik ben 21 jaar en zit in jaar 3 van de lerarenopleiding. Deze opleiding volg ik de Hogeschool Zeeland in Vlissingen.
Ik hoop er een leuk halfjaar van te maken met de kinderen en de juffen. Ik heb er in ieder geval veel zin in!

Groetjes Dani
 

Groep 7 & 8

Toetsen

- Donderdag 17 september: thema 1 woorddictee. De kinderen hebben de woordjes in de leermap.

Belangrijke data:

- In de week van 14 september is het Knikkerweek. We zullen met de klas een knikkercompetitie houden.  

- Maandag 14 september. We werken in de klas rondom het thema Kunst. Kunnen de kinderen vandaag de foto en sokkel meenemen naar school? Het is de bedoeling dat het een foto is van uw kind van achteren genomen (de rug) met een leuke/mooie achtergrond. Voor de sokkel hebben we een houten blokje of boomstronkje nodig. Dit is in de klas besproken en de kinderen hebben het in hun agenda genoteerd.  

- Maandag 14, 21 september en 28 september: Schooljudo. De gymspullen moeten op maandag al op school zijn!

- Woensdag 23 september. Start Kinderpostzegelactie. Van 23 t/m 30 september is het de Kinderpostzegelactie. De kinderen krijgen vandaag de verkoopspullen mee naar huis.

 

Informatie voor groep 8

 

 

 

 

 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl