Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 25-09-2020

In deze nieuwsbrief:
Inleiding

Beste ouders/ verzorgers,

Het RIVM heeft de maatregelen herzien en het protocol voor het basisonderwijs aangepast. Hier moeten scholen zich aan houden om op een verantwoorde manier open te blijven.

Deze maatregelen zeggen dat kinderen op de basisschool met verkoudheidsklachten gewoon naar school mogen komen en leerkrachten met verkoudheidsklachten thuis moeten blijven totdat de klachten weg zijn, of er een negatieve testuitslag is. Meer informatie hierover is ook te lezen bij het item 'thuisblijfregels’ en op de website van het RIVM.

Minister Hugo de Jonge heeft op 11 september 2020 besloten het testbeleid tijdelijk aan te passen en prioriteit te geven aan het testen van onderwijspersoneel met klachten die passen bij het coronavirus. Zij krijgen prioriteit om te voorkomen dat een gehele schoolklas naar huis moet, wat grote gevolgen heeft voor de ontwikkeling van kinderen. Wij zijn hier natuurlijk erg blij mee! 

Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van de Meerstromenschool,

Ellen Perdaen 

Data
28 sept t/m 2 okt 4e judoles groep 3 t/m 8
Week van het springtouwen
28 september Kikkesport 
30 september Fruidag: 
2 oktober Start Kinderboekenweek
7 oktober Paptaarten verzorgd door de AC
15 oktober Tentoonstelling schoolproject Kunst (onder voorbehoud i.v.m. Corona)
19 t/m 23 oktober Herfstvakantie

Vervanging juf Esther

Juf Esther is de komende periode afwezig wegens gebeurtenissen in de privésituatie.
We hopen dat ze na de herfstvakantie weer op school is. 
De geplande oudergesprekken zullen wel nog door juf Esther gedaan worden. 

Juf Esther zal de komende periode vervangen worden door juf Mariska Datthijn. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdagochtend. 
Juf Ellen werkt de komende periode op woensdag, donderdag en vrijdag. Deze wijziging was noodzakelijk om te voorkomen dat er 2 aparte leerkrachten de vervanging zouden invullen.  

Tentoonstelling Kunstproject

We kunnen u alvast vertellen dat onze tentoonstelling ‘coronaproof’ zal doorgaan.

In de volgende nieuwsbrief vertellen we u hier meer over. 

Mad Science

Tot onze grote spijt zijn er te weinig inschrijvingen voor de Mad Science lessen. De lessen na schooltijd gaan daarom niet door. 

Schoolfruit

Afgelopen woensdag zijn de appels en peren voor het schoolfruit gesponsord door Ronald van 't Westeinde.

We willen hem namens de kinderen, leerkrachten en AC hartelijk danken! 

Kinderpostzegels

Op woensdag 23 september start de Kinderpostzegelactie.

Vanaf 12:15 uur zijn duizenden kinderen in Nederland weer langs de deuren gegaan om postzegels te verkopen. Ook de stichting Kinderpostzegels heeft de verkoopwijze aan moeten passen aan de geldende maatregelen.
De kinderen kunnen na het aanbellen een stapje achteruit doen en op afstand hun verhaal doen. De kopers moeten zelf een papier pakken, invullen en weer in een box inleveren. Ook vragen we de kopers om dit formulier met een eigen pen in te vullen.

De kinderen hebben dit jaar een instructiefilmpje om goed voorbereid te zijn! 

Kinderboekenweek

De kinderboekenweek is van woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober. Dit jaar zonder tentoonstelling! Wel werken we natuurlijk in de klassen rondom het thema: EN TOEN? 

Ook is er weer een leuke actie:
Sparen bij Bruna voor de schoolbieb! 
Tijdens de Kinderboekenweek is de actie van Bruna: `Sparen voor schoolbieb-boeken`.
Tijdens de Kinderboekenweek kunnen kassabonnen van kinderboeken, gekocht bij de lokale Bruna-winkel worden gespaard. De kassabon kan op school ingeleverd worden. De school verzamelt al deze kassabonnen en mag voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken voor de schoolbieb. Het zou leuk zijn als zoveel mogelijk mensen meedoen!

Overblijf (herhaald bericht)

Voor 72 % van de kinderen is de vrijwillige overblijfbijdrage al betaald, hartelijk dank hiervoor! 

Wanneer dit aan uw aandacht is ontsnapt, maar de bijdrage nog wel wilt overmaken, dan kunt u hieronder de gegevens vinden. 

De bijdrage voor de overblijf kunt u overmaken naar:

NL92RABO 0101243022 ten name van SCOBA inz. Act. Meerstromenschool.
Graag o.v.v overblijfbijdrage + van de naam van uw kind(eren) en hun groep.

Deze overblijfhulp krijgt hiervoor een kleine vrijwilligersvergoeding. Om deze vergoeding te bekostigen is in overleg met de medezeggenschapsraad besloten hiervoor aan alle ouders een vrijwillige overblijfbijdrage te vragen.
De hoogte van de bijdrage voor leerlingen van groep 1 tot en met 4 is €26 per leerling (blijven 3x per week over) en voor leerlingen van groep 5 t/m 8 €30 per leerling (blijven 4x per week over). 

Thuisblijfregels

Alle leerlingen op de basisschool mogen met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of
keelpijn), of bekende hooikoortsklachten naar school.

Thuisblijven en testen is wel nodig als kinderen:

  • een contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten ontwikkelen
  • deel uitmaken van een uitbraakonderzoek
  • ernstig ziek zijn

Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en leerlingen op de basisschool hoeven niet getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering.

Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven:

  • als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde klachten;
  • als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
  • als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen met de huisarts als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard getest worden. Voor meer informatie zie: rivm.nl/coronaviruscovid-19/kinderen

Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels

Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis.

Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. 

Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.

Groep 1 & 2

Computerouders gevraagd.
We willen graag starten met het computeren bij de kleuters op woensdag ochtend van 10.15u tot 12.00u.

Er gaan telkens groepjes van 4 tot 6 kinderen naar de grote hal onder begeleiding van één ouder. 

We zijn op zoek naar hulpouders die de kleuters kunnen begeleiden tijdens het computeren. Wanneer u tijd en zin heeft, kunt u zich aanmelden bij juf Anneke.

Bedankt oma van Niek en Tim (groep 3 & 4)
We hebben 9 ontzettend leuke boeken gehad voor de kleutergroep. Wij zijn er erg blij mee. Hartelijk dank! 

 

 

Groep 3 & 4
Groep 5 & 6

Toetsen
 8  oktober: toets aardrijkskunde, blok 1
15 oktober: toets topografie, blok 1
10 november: toets geschiedenis, blok 1
 

Groep 7 & 8

 

Toetsen

- Woensdag 30 september: thema 1 zinnendictee. De kinderen hebben de woordjes in de leermap.
- Maandag 5 oktober: toets aardrijkskunde hoofdstuk 1. De kinderen hebben de samenvatting in de leermap en krijgen op maandag 28 september het boek mee naar huis.

Belangrijke data:

- In de week van 14 september is het Springtouwweek. We zullen met de klas op vrijdag springtouwactiveiten aanbieden.  
- Maandag 28 september: Schooljudo. De gymspullen moeten op maandag al op school zijn!
- Woensdag 23 september. Start Kinderpostzegelactie. Van 23 t/m 30 september is het de Kinderpostzegelactie. De kinderen hebben woensdag 23 september de spullen meegekregen naar huis.
 Op woensdag 30 september moeten de spullen weer ingeleverd worden op school.

Week Tegen Pesten
In de week Tegen Pesten staat het aanpakken van pesten en het werken aan een veilige school centraal.
Afgelopen maandag hebben we hier met de kinderen een les aan besteed en onder andere besproken wat andere kinderen in de klas kunnen doen als ze zien als er iemand wordt gepest of wanneer iemand akelige berichten post in een groepsapp.

Cito Entreetoets
Vanaf schoolweek 6 starten we in groep 8 met het maken van de Cito entreetoetsen.
Gisteren hebben de kinderen van groep 8 hier een flyer over mee naar huis gekregen.
Voor de herfstvakantie hopen we dit afgerond te hebben.
Normaal gezien nemen we deze toets in groep 7 af, vóór de meivakantie.
Wegens de Corona is dit afgelopen schooljaar niet gelukt.

Waarom wordt de Cito Entreetoets afgenomen?
Acht jaar lang volgen we leerlingen en zien we hoe zij zich ontwikkelen. Richting het einde van de basisschool gaat de blik meer naar de periode ná de basisschool. Welk type voortgezet onderwijs past het beste bij deze leerling? En de stap daarvóór: op welke onderdelen kunnen we met deze leerling nog aan de slag, waar kan ik het kind nog verder mee helpen?
De Entreetoets is binnen het Cito Volgsysteem een krachtig instrument dat dit in één keer inzichtelijk maakt. Bovendien is de Entreetoets voor je leerlingen een goede voorbereiding op de Centrale Eindtoets PO.

 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl