Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 10-10-2020

In deze nieuwsbrief:
Data
15 oktober Tentoonstelling schoolproject Kunst 
19 t/m 23 oktober Herfstvakantie
26 oktober Luizenpluizen
27 oktober Jaarlijkse fietsenkeuring groep 1 t/m 8
11 november Bag2school
20 november Extra vrije dag kleuters
25 november Fruitdag AC
27 november Rapport 1 
2 december Sinterklaas

Tentoonstelling Kunstproject

De afgelopen weken hebben de kinderen heel hard gewerkt rond het thema Kunst. Uitstapjes konden helaas niet doorgaan vanwege Corona.

Donderdagavond 15 oktober bent u van harte welkom voor de Kunstroute op de Meerstromenschool. 

Vanwege Corona doen we dit wel op een aangepaste manier en zijn er wat afspraken. 

Als volgt:
Alleen papa's, mama's en kinderen zijn welkom.
U komt via het grote hek het plein op. De gezinnen uit de groep die aan de beurt is verzamelt op 1,5 m afstand van andere gezinnen in de fietsenstalling. U heeft ongeveer 10 tot 15 minuten om de Kunstroute te lopen. Daarna start de volgende groep.
Via de voordeur kunt u de school in en start de Kunstroute. Deze route door de school wijst zich vanzelf  (klaslokalen zijn gesloten).
Gezinnen houden tijdens de route ten opzichte van elkaar altijd 1,5 meter afstand. 

We willen u vragen van alle werkjes af te blijven foto's mogen natuurlijk wel gemaakt worden. 

Uiteindelijk verlaat u de school via de kleuterdeur en willen we u vragen langs alle klaslokalen te lopen en via die ‘kiep’ het schoolplein weer te verlaten. We verzoeken u direct naar huis te gaan na het bezichtigen van de tentoonstelling. 

Families waarvan de beginletter van de achternaam begint met:

A en B zijn welkom vanaf 18.00u tot 18.15u
D t/m G zijn welkom vanaf 18.20u tot 18.35u
H t/m N zijn welkom vanaf 18.40 tot 18.55u
P, Q, R, V en W zijn welkom van 19.00u tot 19.15u
S zijn welkom van 19.20u tot 19.35u 

Helaas zijn andere familieleden (zoals opa's, oma's, ooms en tantes) niet welkom vanwege de drukte, mits uw kind anders niemand heeft om naar de tentoonstelling te komen. Wanneer iemand anders met uw kind naar de tentoonstelling komt dient u dit vooraf aan te geven. 

 

Bag2school

Dit jaar doen we weer twee keer mee met de kledinginzameling.

Voor een aantal van u is dit wellicht nieuw.

We verzamelen oude nog bruikbare kleding en textiel van zowel volwassenen als kinderen.
U kunt dan denken aan nog bruikbare schoenen, shirts, broeken, riemen maar ook lakens en dekens. Deze kunt u inleveren op school. U krijgt daarvoor volgende week een plastic zak waar u deze spullen in kunt doen. Mocht de plastic zak die u krijgt, niet groot genoeg zijn dan mag u ook een andere plastic zak gebruiken. Deze kunt u dan maandag 4 november of dinsdag 5 november voor schooltijd inleveren.

De school krijgt per kilo een bedrag wat we weer aan nieuwe materialen kunnen besteden.

Op woensdag 11 november wordt de eerste inzameling om 9.00 uur opgehaald op school.

Fietsenkeuring

Op dinsdag 27 oktober willen we een fietsen- en verlichtingskeuring houden. 

We hebben deze ochtend nog een aantal vrijwilligers nodig om te helpen. Wie wil ons helpen?? (graag opgeven bij juf Ellen Perdaen)

De fietsen van groep 1 t/m 4 worden “geïnspecteerd” de fietsen van groep 5 t/m 8 worden officieel gekeurd.

De checklist waarop de fiets gekeurd wordt, wordt besproken in de klas en is hieronder terug te vinden.
Maar we willen jullie natuurlijk vragen de fiets thuis zo goed mogelijk in orde te maken.

Checklist:
-verlichting : werkt de voor- en achterverlichting? (vooral voor midden- en bovenbouw) Losse verlichting is toegestaan.
-reflectie: is de achter-, zijreflectie op de wielen en trapreflectie in orde? (vooral voor midden- en bovenbouw)
-remmen: werkt de voor- en achterrem?
-banden: hebben banden voldoende profiel en zijn ze opgepompt?
-trappers: vast en soepel draaiend? 
- spaken: zijn ze allemaal aanwezig en zitten deze vast?
- zadel: zit het zadel recht, staat het op de juiste hoogte en zit het goed vast?
- stuur: zicht het stuur recht en vast,
- handvatten zitten deze vast?
- ketting: is de ketting strak en is deze gesmeerd?
- bel: heeft de fiets een goedwerkende bel?

Extra vest/trui

Vanwege corona zijn we verplicht de ramen open te houden voor natuurlijke ventilatie.

Hierdoor kan het soms best fris zijn in de klassen.

Kinderen mogen een extra vest en of trui meenemen naar school. Deze mag op school blijven liggen. 

 

Schoolfruit

Afgelopen woensdag zijn de appels en peren voor het schoolfruit gesponsord door Ronald van 't Westeinde.

We willen hem namens de kinderen, leerkrachten en AC hartelijk danken! 

Kinderboekenweek

De kinderboekenweek is van woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober. Dit jaar zonder tentoonstelling! Wel werken we natuurlijk in de klassen rondom het thema: EN TOEN? 

Ook is er weer een leuke actie:
Sparen bij Bruna voor de schoolbieb! 
Tijdens de Kinderboekenweek is de actie van Bruna: `Sparen voor schoolbieb-boeken`.
Tijdens de Kinderboekenweek kunnen kassabonnen van kinderboeken, gekocht bij de lokale Bruna-winkel worden gespaard. De kassabon kan op school ingeleverd worden. De school verzamelt al deze kassabonnen en mag voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken voor de schoolbieb. Het zou leuk zijn als zoveel mogelijk mensen meedoen!

Overblijf (laatste herhaling van dit bericht)

Voor 79 % van de kinderen is de vrijwillige overblijfbijdrage al betaald, hartelijk dank hiervoor! 

Wanneer dit aan uw aandacht is ontsnapt, maar de bijdrage nog wel wilt overmaken, dan kunt u hieronder de gegevens vinden. 

De bijdrage voor de overblijf kunt u overmaken naar:

NL92RABO 0101243022 ten name van SCOBA inz. Act. Meerstromenschool.
Graag o.v.v overblijfbijdrage + van de naam van uw kind(eren) en hun groep.

Deze overblijfhulp krijgt hiervoor een kleine vrijwilligersvergoeding. Om deze vergoeding te bekostigen is in overleg met de medezeggenschapsraad besloten hiervoor aan alle ouders een vrijwillige overblijfbijdrage te vragen.
De hoogte van de bijdrage voor leerlingen van groep 1 tot en met 4 is €26 per leerling (blijven 3x per week over) en voor leerlingen van groep 5 t/m 8 €30 per leerling (blijven 4x per week over). 

Thuisblijfregels

Alle leerlingen op de basisschool mogen met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of
keelpijn), of bekende hooikoortsklachten naar school.

Thuisblijven en testen is wel nodig als kinderen:

  • een contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten ontwikkelen
  • deel uitmaken van een uitbraakonderzoek
  • ernstig ziek zijn

Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en leerlingen op de basisschool hoeven niet getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering.

Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven:

  • als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde klachten;
  • als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
  • als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen met de huisarts als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard getest worden. Voor meer informatie zie: rivm.nl/coronaviruscovid-19/kinderen

Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels

Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis.

Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. 

Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.

Groep 1 & 2

 

 

 

Groep 3 & 4
Groep 5 & 6

Toetsen
 
15 oktober: toets topografie, blok 1
5 november: tafeltoets, tafels van 3,4,6 en 9
10 november: toets geschiedenis, blok 1
In week 45 (2 t.m. 6 november): woorddictee thema 2
In week 46 (9 t.m. 13 november): zinnendictee thema 2
23 november: toets natuur, blok 1

 

Groep 7 & 8

 

Toetsen

- Woensdag 14 oktober: toets geschiedenis thema 1 
- Vrijdag 30 oktober: toets topo 2
En vandaag is het de laatste inleverdag van het boekverslag van groep 8!
- Dinsdag 3 november: toets natuur thema 1

Kinderpostzegelactie

De kinderen van groep 7/8 hebben veel geld opgehaald voor het Goede Doel!
Ruim €2000,- Wat een mooi bedrag hé.
Het exacte bedrag weten we nog niet. Zodra dit bekend is, zullen we dit in de nieuwsbrief vermelden.
En ook één van onze oud-leerlingen, Renske, heeft ons geholpen om geld op te halen voor het doel: Geef kinderen een veilig thuis.


 

 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl