Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 13-11-2020

In deze nieuwsbrief:
Covid-19 nieuws

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Mijn quarantaineperiode zit er op, gelukkig heeft niemand binnen het gezin klachten gekregen! 

Afgelopen week konden we op school gelukkig ook weer kinderen ontvangen die uit de quarantaine kwamen. 

Wel zijn we afgelopen week op de hoogte ben gebracht door iemand die leerlingen op school begeleid. Zij positief is bevonden op de Covid-19 test, het laatste contact met de leerlingen en collega’s bij ons op school op vrijdag 30 oktober was en er dus geen risico is voor zowel leerlingen als leerkrachten, omdat klachten pas een week later opgetreden zijn en ze vanaf dat moment direct thuis gebleven is. Vanaf week 47 wordt de begeleiding weer oppakt mits klachten geheel weg zijn. Ze houdt de desbetreffende ouders van de leerlingen zelf op de hoogte. 

Van het weekend komt de Sint met zijn Pieten aan in Nederland, dat wordt weer een gezellige tijd vol spanning voor de kinderen!

Met vriendelijke groet,
mede namens het Team

Ellen Perdaen 

Thuisblijfregels

Thuisblijfregels uit het protocol

Onderstaande tekst is uit het protocol van 20 oktober 2020.

Alle leerlingen op de basisschool mogen met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten naar school.

Thuisblijven en testen** is wel nodig als kinderen:

  • een contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten ontwikkelen
  • deel uitmaken van een uitbraakonderzoek
  • ernstig ziek zijn

 ** Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en leerlingen op de basisschool hoeven niet getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering.

Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven:

  • als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde klachten;
  • als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
  • als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

 Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen met de huisarts als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard getest worden. Voor meer informatie zie: rivm.nl/coronaviruscovid-19/kinderen

  • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
  •  Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis.
  •  Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven.

            Dit houdt in, dat de 10 dagen quarantaine ingaan nadat de minimale 7 dagen en 24 uur klachtenvrij verstreken zijn.  

  •  Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.

 

Enquête gemeente sluis

Vanuit de gemeente de vraag of wij de onderstaande brief willen verspreiden via de nieuwsbrief.

De gemeente Sluis hecht veel waarde aan een goede leefomgeving voor kinderen. De komende tijd gaan we een nieuw beleidsplan speelvoorzieningen opstellen. In dit plan laten we zien wat we de komende jaren gaan doen op het gebied van bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. Wie kan ons hier beter bij helpen dan de kinderen zelf?

Waar hebben kinderen en jongeren behoefte aan? Waar in de wijk willen zij speeltoestellen? Welke voorzieningen vinden zij leuk? En wat trekt hen naar een plek toe? Om een antwoord op deze vragen te formuleren, hebben we een enquête opgesteld. Door middel van deze enquête kunnen kinderen (en hun ouders/verzorgers) heel precies aangeven waar ze graag buiten spelen, sporten en ontmoeten, wat hierbij belangrijk is en wat er beter kan.


Door middel van deze brief vragen wij uw hulp bij het bereiken van de kinderen in onze gemeente. Het invullen van de digitale enquête kan tot en met woensdag 18 november 2020 via https://app.maptionnaire.com/nl/9424/. Het invullen duurt zo’n tien minuten en de resultaten worden anoniem verwerkt door OBB speelruimte specialisten.


Kinderen tot 7 jaar kunnen de enquête samen met hun ouder(s) of verzorger(s) invullen. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen hem zelfstandig invullen. Voor kinderen met een visuele of geestelijke beperking is de enquête samen met een begeleider in te vullen.

Intocht Sinterklaas in Groede (Op verzoek Kindercomite Groede)

Dit bericht wordt geplaatst op verzoek van het Kindercomite Groede.
Er is hierover ook een bericht op facebook geplaatst door het Kindercomite, maar het blijkt dat velen nog niet op de hoogte zijn. Het zou zonde zijn als vele kinderen de Sint niet zien.

Aanstaande zaterdag komt Sinterklaas aan in Groede. Er kan een tekening opgehaald worden bij Tankstation Van de Hemel (u krijgt hem straks ook nog per mail toegestuurd). Deze kan dan ophangen worden bij het raam, hek of poort.
Hij start om 14.00u in de dorpskern en hij gaat daarna richting het buitengebied.

Sport en cultuurfonds

Wij hebben onderstaand bericht toegezonden gekregen en willen u hiervan op de hoogte brengen. 

Mocht u denken hiervoor in aanmerking te komen of mensen kennen die hiervoor in aanmerking komen: neem dan contact op met school.
De school kan een kind aanmelden als u weet wat de thuissituatie is (zonder hiervoor bijvoorbeeld alle loonstrookjes op te vragen). We werken op basis van vertrouwen met elkaar samen. U kunt hiervoor contact opnemen met de directie van de school. De school heeft alleen NAW-gegevens nodig en het kind moet weten van welke club men lid wil worden. Wij regelen dan de rest! Namens alle kinderen in Zeeland; hartelijk dank!

Helaas groeien er in Nederland nog te veel gezinnen op in armoede. Ook in Zeeland en zeker in deze moeilijke en onzekere tijden is armoede een groot probleem. Ook kinderen hebben hiermee te maken. Als er thuis weinig middelen zijn, dan is de contributie voor de sport, of het lesgeld voor de muziek of dansles van de kinderen vaak een van de dingen waar op bezuinigd moet worden. En dat terwijl juist de sportieve en culturele ontwikkeling voor deze kinderen ontzettend van belang is. Om zichzelf te ontwikkelen, om te leren winnen en verliezen, om vriendjes en vriendinnetjes te maken; te veel om op te noemen en u zult dat ongetwijfeld onderschrijven.
Wellicht kent u ons al: wij zijn het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland. Onderdeel van het landelijke Jeugdfonds en wij bieden kinderen in Zeeland een sport- of cultuurkans als ouders dat niet zelf kunnen betalen. Dat doen we jaarlijks voor zo’n 3000 kinderen in Zeeland. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland betaalt voor kinderen een sport- of cultuurkans! Dit doen we niet alleen. We doen dit namelijk met zo’n 700 professionele tussenpersonen die deze kinderen bij ons aanmelden. Bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, medewerkers van de sociale dienst, vluchtelingenwerk of via organisaties zoals Juvent of Leergeld. Maar ook via het onderwijs; veel leerkrachten of intern begeleiders hebben zich in de afgelopen periode ook aangemeld als tussenpersoon! We zijn daar blij mee, want onze ambitie is álle kinderen in armoede in Zeeland een sport- of cultuurkans bieden. Tegelijkertijd hebben we met elkaar een uitdaging om ook de andere 3000 kinderen die nu nog niet meedoen te bereiken.

Bag2school

Afgelopen woensdag is er 774 kilo kleding opgehaald  

We willen ieder hartelijk danken voor deze bijdrage! 

 

Krentenbaard

Data
20 november Extra vrije dag kleuters
23 november Week van de rapportgesprekken
25 november Fruitdag AC
27 november Rapport 1 
2 december Sinterklaas
17 december Kerst 
18 december Groep 5 t/m 8 vanaf 12.00u vrij 
21 dec t/m 1 jan Kerstvakantie
4 januari Eerste schooldag 2021
Luizenpluizen 

Groep 1 & 2
Groep 3 & 4

Van thema herfst naar Sinterklaas
De kinderen hebben de afgelopen weken leuk geknutseld rondom het thema herfst. 
Volgende week maken we de laatste werkjes hiervan af en beginnen we met het thema Sinterklaas.
We volgen sinds deze week ook weer het Sinterklaasjournaal. Dit journaal kijken we tijdens de ochtend pauze.
De kinderen zijn erg enthousiast en via de aftelkalender houden we bij wanneer Sinterklaas in Nederland komt en wanneer we het Sinterklaasfeest vieren op school.  

 

Groep 5 & 6

Toetsen

23 november: toets natuur, blok 1
4 december : toets verkeer (krantje 1)
11 december: tafeltoets over de tafels van 2, 3, 4, 6, 8 en 9. 

 

Gastles Mathieu van Bellen
Vermaard violist Mathieu van Bellen komt op maandag 16 november in onze klas om te vertellen over zijn leven.
Hoe is hij gekomen tot waar hij nu is? En hoe ziet zijn werkdag eruit? Er is ruimte om vragen te stellen.
En natuurlijk zal Mathieu ook spelen voor de kinderen. 

In groep 5 en 6 hebben ze fantastische eekhoorns gekleid, ze staan te schitteren in de hal en in de klas! 
(het wordt nog een uitdaging om ze mee naar huis te nemen voor de kinderen, want het is best groot, ze staan op een stuk boomschijf)

Groep 7 & 8

Toetsen

- Maandag 16 november. Gastles van de Preventie bus voor groep 8.
- Woensdag 18 november: voorronde Voorleeswedstrijd in de klas.
- Donderdag 19 november: zinnendictee thema 2.
- Maandag 23 en dinsdag 24 november: oudergesprekken.
- Woensdag 25 november: Voorleeswedstrijd op school.
Deelnemers: Miller, Sophie, Daan, Kafka, Roemer, Nikki, Tom, Anna, Stan.
- Vrijdag 27 november: toets topografie hoofdstuk 3 en rapport mee naar huis.

We zijn gestart met de spreekbeurten/werkstukken en krant in de klas. De kinderen hebben in hun map de eigen data.

Belangrijke data:

- Vrijdag 20 november is het (spel)Bakkendag voor groep 7 en 8. De kinderen mogen deze dag een diabolo meenemen.

 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl