Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 27-11-2020

In deze nieuwsbrief:
Covid-19 nieuws

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Gelukkig kan dit stukje op de nieuwsbrief eens kort zijn! 

Afgelopen week zijn er wat kinderen kort in quarantaine gegaan, omdat gezinsleden in afwachting waren van de uitslag van de Covid-19 test. We zijn geïnformeerd dat deze uitslagen negatief zijn. 

In de Gemeente Sluis is gelukkig een lichte daling te zien met betrekking tot het aantal besmettingen. 

Met vriendelijke groet,
mede namens het Team

Ellen Perdaen 

Data
27 november Rapport 1 
1 december Pietengym groep 1 t/m 4
2 december Sinterklaasfeest
17 december Kerst 
18 december Groep 5 t/m 8 vanaf 12.00u vrij 
21 dec t/m 1 jan Kerstvakantie
4 januari Eerste schooldag 2021
Luizenpluizen 

Vrijwillige ouderbijdrage

De basisscholen worden bekostigd door de overheid. Voor allerlei posten (van huisvesting, onderhoud, schoonmaak, tafeltjes, schriften en pennen) ontvangen de scholen bedragen op basis van het aantal leerlingen. Voor een aantal zaken ontvangen de scholen echter geen vergoeding. Over het algemeen zijn dit de activiteiten, die met vieringen te maken hebben (Sinterklaas, fruitdagen, Kerstviering, Carnaval, Pasen, afscheid groep 8, Bonte Avond enz.). De kosten hiervan bedragen jaarlijks toch vele duizenden euro's. Dit geld 'weghalen' bij andere posten, leidt tot tekorten aldaar. Vandaar dat scholen andere inkomstenbronnen zoeken. 
De eigen bijdrage van de ouders is wettelijk 'vrijwillig'. De overheid ziet er op toe dat de vrijwilligheid uitdrukkelijk bij de inning of bijv. in de schoolgids wordt vermeld. De vrijwilligheid is er onder andere voor bedoeld om ervoor te zorgen dat de kinderen van ouders, die niet kunnen/willen betalen, niet uitgesloten worden van activiteiten. Daar is op onze school dan ook geen sprake van: betalend of niet-betalend, alle kinderen van de school doen mee aan alle activiteiten. Tegelijkertijd is het ook duidelijk dat de bekostiging toch afhankelijk is van de bereidheid van (verreweg de meeste) ouders om de vrijwillige bijdrage te betalen.
De school stuurt ouders wel eens een betalingsherinnering en dit lijkt strijdig te zijn met vrijwillige karakter. Wij kunnen echter als school niet inschatten of er sprake is van het niet kunnen/willen betalen, of dat er wel sprake is van bereidheid tot betalen, maar dit vergeten is.

Overigens kunnen gezinnen, die niet kunnen betalen in een aantal gevallen beroep doen op de gemeente of stichtingen.

De vrijwillige ouderbijdrage op de Meerstromenschool (inclusief de schoolreis) is €50. 

Nu is het zo dat door Corona de schoolreis van vorig schooljaar geen doorgang heeft kunnen vinden. In april hadden we nog het idee dat dit begin dit schooljaar had kunnen plaatsvinden, maar dit is helaas niet het geval. We hebben met het team het voorstel aan onze Medezeggenschapsraad voorgelegd om de €25 euro die vorig jaar “overbleef” voor de schoolreis om te zetten naar de vrijwillige ouderbijdrage van dit jaar. Dat betekent dat u dit jaar geen vrijwillige ouderbijdrage moet betalen. Wanneer de ontwikkelingen in de loop van het schooljaar rond Covid-19 zo positief zijn dat schoolreisjes wel weer doorgang mogen vinden, dan hoort u hier t.z.t van hoe we dat gaan regelen m.b.t. de betaling hiervan. 

We hebben in de loop van het schooljaar heel wat nieuwe leerlingen mogen ontvangen. Zij hebben de vrijwillige ouderbijdrage vorig schooljaar niet betaald en er kan daarom ook geen deel omgezet worden voor dit schooljaar. Zij zullen volgende week een brief ontvangen.

Om er zeker van te zijn dat de vrijwillige ouderbijdragen goed besteed worden, legt de school daarover jaarlijks verantwoording af aan de ouders in de Medezeggenschapsraad.

Aan het begin van het schooljaar is er een verzoek gedaan voor de vrijwillige overblijf-bijdrage. Dat was dus alleen voor de vergoeding van de vrijwilligers die het overblijven op zich nemen.
Enkele mensen hebben toen ook direct de vrijwillige ouderbijdrage overgemaakt, zij krijgen dit teruggestort.

 

Sinterklaasfeest

Rondom sinterklaas moet er ook heel wat georganiseerd worden. Het feest krijgt de nodige aanpassingen. 

Op dinsdagmiddag heeft groep 1 t/m 4 Pietengym. 

Wij hebben Sinterklaas verteld dat hij welkom is bij ons op school, hij vindt het natuurlijk ook fijn om er eens op uit te gaan naast al dat thuis werken.
De Sint zal wat later komen dan gewoonlijk, zodat we er zeker van zijn dat alle ouders al naar huis zijn. 

Het feest zal plaatsvinden in 't Torentje, zodat we voldoende afstand kunnen bewaren. Dit is belangrijk voor de Sint, de kinderen en de personeelsleden.

De sint bezoekt groep 7 & 8 niet, zij zijn namelijk druk bezig met de surprises in de school en hebben hier alle tijd voor nodig.  

Wel laten we de kinderen nog even in spanning, omdat niets zeker is tot woensdagochtend!  

Strooigoed zal voorverpakt zijn. 

Speurtocht Sinterklaas

Groep 7 en 8 hebben de Sint en zijn pieten wat geholpen en hebben een speurtocht gemaakt. 
Kinderen krijgen van school de blad mee om de antwoorden op te noteren. 

We vinden het leuk om foto's te ontvangen met de antwoorden. 

GluurPietje hier, GluurSintje daar.

Kom snel, ga ons zoeken met elkaar.

Neem je vader of je moeder mee op pad.

En doorzoek de hele stad.

We zijn te vinden in Groede op ramen van winkels, cafés en zelfs je buren,

Overal zitten wij te gluren.

Met een totaal van 24 platen, houden wij Groede in de gaten.

Gluren over de grote weg doen we niet,

Dat hebben we afgesproken met de verkeersPiet.

Op elke Sint of Piet zit ook een plaatje vastgeniet.

Het zijn de plaatjes die je ook hieronder ziet.

Heb je de Sint of Piet gevonden,

Kijk dan goed, want er zit ook een letter aan verbonden.

Bij het plaatje op je blad, schrijf je de letter die je al gevonden had.

Wanneer je het lukt om ons alle 24 op te sporen,

Zul je zien dat je nog een zinnetje kunt scoren.

Een start hebben wij alvast gemaakt,

Op de schooldeur hangt de GluurPiet met de koek,

En nu allemaal zelf op zoek!

Je kunt ons vinden vanaf donderdag (26 november) rond de klok van vier.

En blijven t/m zondag (29 november) zes uur hier.

Ben je klaar en is je zin compleet,

Maak een foto zodat je dit avontuur nooit meer vergeet.

Druk hem af en neem hem maandag mee in je tas.

Dan hangt juf hem in de klas.

Het is dan natuurlijk leuk als je verkleed op ronde gaat,

Zodat je leuk op de foto staat!


 

 

Kwink

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen ontwikkelen. Het is daarom belangrijk om kinderen sociale- en emotionele vaardigheden te leren.
Wij wilden hiervoor een nieuwe methode aanschaffen en zijn daarom aan het begin van dit schooljaar met verschillende methodes gaan “proefdraaien”. 

Wij hebben gekozen voor: Kwink 

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Wij zetten deze methode structureel in door de hele school, van groep 1 t/m 8.  Burgerschap en mediawijsheid zijn hierin geïntegreerd. De methode is ook gericht op preventie (bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.

Definitie van SEL: sociaal-emotioneel leren
Het ontwikkelingsproces waarmee je fundamentele levensvaardigheden (SEL-competenties) verwerft zodat we onszelf, onze vriendschappen en ons werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. Dat is nogal wat. Maar gelukkig kunnen de kinderen dit op school oefenen en leren. Belangrijk voor nu en later. Ook in het kader van burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid.

Met behulp van Kwink leren de kinderen belangrijke lessen voor het leven. Zij oefenen hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

Daarom Kwink!

 • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
 • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
 • Zorgt voor een sociaal veilige groep
 • Verhoogt de leeropbrengsten
 • Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
 • Praktisch
 • Biedt iedere les unieke filmpjes
 • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
 • Is leuk!
 • online methode = elk jaar anders en daarom actueel. 

SEL-competenties
Gedragsdeskundigen stellen: 'Het systematisch aanleren van SEL- competenties (levensvaardigheden) draagt wezenlijk bij aan een veilige leer- en leefomgeving.’ Ze doelen daarmee op deze vijf gedragscompetenties:

1.Besef hebben van jezelf
•    Kunnen inschatten van je eigen gevoelens
•    Kennis hebben van je interesses, waarden en kracht
•    Een gezond zelfvertrouwen

2. Besef hebben van de ander
•    Empathie
•    Perspectief nemen
•    Verschillen tussen individuen en groepen herkennen en waarderen
•    Sociale signalen kunnen oppakken en interpreteren

3.Keuzes kunnen maken
•    Weloverwogen kiezen met de juiste aandacht voor jezelf en de ander
•    Bijdragen aan een positief klimaat in je school
•    Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag

4.Zelfmanagement
•    Impulscontrole bij stressvolle situaties
•    Omgaan met heftige emoties
•    Doelgericht gedrag

5.Relaties kunnen hanteren
•    Relaties aangaan gebaseerd op samenwerking
•    Sociale druk weerstaan
•    Conflicten oplossen

Koelkastposter voor thuis

Kinderen zijn enorm gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Dus met u, als ouder. Kinderen ervaren namelijk een groot gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden delen. Als een kind weet dat als er een probleem is, moeten ouders en school daar samen goed over kunnen praten. Kwink stimuleert deze samenwerking. Onder andere met de Koelkastposter.  Kwink brengt deze Koelkastposter vier keer per jaar uit. Speciaal voor ouders en kinderen thuis. Deze poster bevat speelse opdrachten, leuke gespreksvragen en aantrekkelijke tekeningen voor kinderen van 4-12 jaar. De poster komt telkens beschikbaar op kwinkopschool.nl bij de start van vijf nieuwe lessen. We houden u hiervan op de hoogte! 

De Koelkastposter brengt ouders met kinderen in gesprek. Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’ staat in een aantal spreekwolkjes het thema van elke les kort samengevat.’ Dan weet u als ouder waar uw kind het op school over gehad heeft en kunt u hen daar ook naar vragen. U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de poster, met daaronder de emotie die bij de uitdrukking hoort. Die emoticons bieden de mogelijkheid om met de kinderen over hun en uw emoties te praten. Onder de kopjes ‘Samen bespreken’ staan drie stellingen. Hoe wordt daar thuis over gedacht?
En omdat sociaal-emotioneel leren (want daar is de methode Kwink voor) meer is dan alleen praten, vindt u ook altijd een aantal doe-opdrachten op de poster. Die passen bij de thema’s van de lessen die plaatsvinden op school. Wij hopen dat de Koelkastposter bijdraagt aan een positieve en open communicatie thuis.

In groep 1 tot en met 4 maakt Kwink in de digitale wereld gebruik van dieren die op mensen lijken. Zij beleven in filmpjes dingen die kinderen ook kunnen beleven. In groep 5 t/m 8 worden andere personages gebruik.
Gevolg? Herkenning en identificatie. Iedere les heeft een ‘Kwink van de Week’. Dat is een heldere leertip die de sfeer in de groep bevordert en zo het pedagogisch klimaat verbetert.

Wellicht heeft u uw kind(eren) al over Kwink gehoord!?

 

Informatie Voortgezet onderwijs

Ter kennismaking en voorbereiding op de schoolkeuze voor het voorgezet onderwijs organiseerde het Zwincollege voorgaande jaren altijd diverse activiteiten. 
De kinderen van groep 8 gingen in voorgaande jaren op bezoek op het Zwincollege tijdens een open dag en open avond in januari. Ook is het gebruikelijk dat er jaarlijks een informatieavond wordt gegeven voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 8.

Vanwege de maatregelen rondom Corona is dat dit jaar fysiek niet mogelijk. Het Zwincollege is druk bezig om hiervoor een alternatief te ontwikkelen dat past binnen de maatregelen.  De ouder(s)/verzorger(s) van groep 8 worden hier binnenkort van op de hoogte gebracht. 

 

Thuisblijfregels

Thuisblijfregels uit het protocol

Onderstaande tekst is uit het protocol van 19 november 2020.

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl).

Alle leerlingen op de basisschool mogen met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) of bekende astma/hooikoortsklachten naar school.

Voor leerlingen tot en met groep 2 van de basisschool blijft het advies dat zij in principe niet getest hoeven worden als zij verkoudheidsklachten en/of koorts hebben en/of benauwd zijn. Testen mag wel maar is geen dringend advies, tenzij ze ernstig ziek zijn of uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen.

Voor leerlingen van groep 3 t/m 8 geldt dat zij bij enkel verkoudheidsklachten niet getest hoeven worden. Ook hier geldt testen mag wel maar is geen dringend advies, tenzij de leerling ook koorts heeft/benauwd is of anderszins ernstig ziek is, uit het bron- en contactonderzoek naar voren komt of als het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek (op advies van GGD).

Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven:

Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn.
Ouders kunnen contact opnemen met de huisarts als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard getest worden. Voor meer informatie zie: rivm.nl/coronaviruscovid-19/kinderen

 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
 • Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan moet de leerling 72 uur (drie dagen) na de testafname thuisblijven. Indien de huisgenoot dan geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 72 uur na de testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact met deze persoon thuis. Zie ook: lci.rivm.nl/informatie-voor-huisgenotenpositief-geteste-covid-19-zonder-klachten (dus 10 dagen na de minimale 7 dagen)
 • Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag.
  De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis

 

 

Toonbeeld

Op verzoek in de nieuwsbrief geplaatst, voor kinderen van groep 3 t/m 8

Op woensdag 2 december a.s. starten 3 nieuwe kinderateliers op Toonbeeld in Terneuzen.

Er is nog plaats voor enkele kinderen die graag creatief bezig zijn met tekenen, schilderen, IPad, fotografie, keramiek enz.

Zij kunnen een gratis proefles aanvragen via info@toonbeeld.nl of www.toonbeeld.nl

Bag2school

Afgelopen woensdag is er 774 kilo kleding opgehaald  

We willen ieder hartelijk danken voor deze bijdrage! 

 

Groep 1 & 2

Wiebe, Jerina en Cas van groep 2 kunnen al veters strikken. Knap!

 

In groep 1-2 heten we Liliana van harte welkom! 


 

Groep 3 & 4

De leerlingen van groep 3 / 4 hopen natuurlijk dat Sinterklaas ook dit jaar weer een bezoekje brengt aan onze school.
Ze zijn druk aan het oefenen met optredens voor Sinterklaas. Zo gaan ze zingen en dansen op het lied ‘roei de boot’ van de Club van Sinterklaas en gaan ze een gedicht voordragen en uitbeelden. 
Ook zijn er nog een aantal leerlingen thuis druk aan het oefenen met zelfverzonnen optredens. 
Wij kijken uit naar a.s. woensdag en maken er een leuk Sinterklaasfeest van. 

 

 

Groep 5 & 6

Toetsen

Week 50 (7-11 december): Woorddictee thema 2
11 december: tafeltoets over de tafels van 2, 3, 4, 6, 8 en 9. 
Week 51 (14-18 december): Zinnendictee thema 2
14 januari: Toets aardrijkskunde blok 2
21 januari: Toets topo blok 2
2 februari: Toets geschiedenis blok 2

 

Tafels oefenen:

Het leren vermenigvuldigen is geen gemakkelijke klus. Veel kinderen hebben er moeite mee, maar het vlot beheersen van de tafels is van groot belang voor het vervolg van de rekenlessen in de groepen 5 t.m. 8.
Denkt u maar aan o.a.: de deelsommen, staartdelingen, breuken, procenten, grote vermenigvuldigingen. Daarom is het advies: oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Een handige site met tips/werkvormen en informatie is:
https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/tafels-oefenen?

 

Gastles Mathieu van Bellen

Maandag 16 november hebben de kinderen een gastles gekregen van de bekende violist Mathieu van Bellen. Hij kwam vertellen over zijn beroep als violist en liet vioolmuziek horen. De kinderen hebben genoten en veel van hem geleerd. 

 

Groep 7 & 8

Toetsen:

- Woensdag 2 december: Sint, de kinderen nemen deze dag de surprise met het gedicht mee naar school.
- Woensdag 9 december: toets geschiedenis hoofdstuk 2. De kinderen hebben het boek al mee naar huis.
- Maandag 14 december: toets aardrijkskunde hoofdstuk 2.

Nationale Voorleeswedstrijd groep 7 en 8

De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannendste leesbevorderingscampagne voor groep 7 en 8. Kinderen nemen het tegen elkaar op in verschillende wedstrijdrondes. Kinderen leren hierbij veel van elkaar en het wedstrijdelement is heel aansprekend. De plezierige spanning én het enthousiasme van de supporters maken de wedstrijd onvergetelijk voor leerlingen. Is het niet fantastisch als je je schoolkampioen mag noemen!Op woensdag 25 november hebben we de schoolronde van de Nationale Voorleeswedstrijd gehouden. In deze ronde hebben acht leerlingen van groep 7/8 meegedaan om onze echte schoolkampioen te worden.

Het was een spannende voorleesstrijd. De kinderen hebben allemaal prachtig voorgelezen. De voorleeskampioen van de Meerstromenschool is Nikki Busch geworden, gefeliciteerd! Op naar de volgende ronde!

 

 

GluurPieten en GluurSint speurtocht

De kinderen van groep 7/8 zijn creatief aan de slag gegaan om Sinterklaas en alle Pieten te helpen. Ze hebben samen met de juffen een echte GluurPieten en GluurSintjes speurtocht gemaakt.

In het weekend van 28 november kunnen alle kinderen op zoek gaan naar GluurSintjes en GluurPietjes. Op de plaatjes die ze bij zich hebben staat een letter verstopt. Met deze letters kunnen de kinderen een zin maken. Veel plezier!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl