Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 13-04-2017

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Toetsen
- Info over mini-Roparun
- Cito eindtoets
- Schoolfoto blok
- Begeleiders schoolreis en betaling schoolreis
- Koningsdag
- Schoolreis kleuters en begeleiders
- Vakanties volgend schooljaar
Data om te onthouden

14 en 17 april: Kinderen vrij i.v.m. Pasen

18, 19 en 20 april: Cito-eindtoets voor groep 8

21 april: Koningsdag op school, alle kinderen hebben 's middags vrij

12 mei: Mini-Roparun voor groep 7-8

22 mei: Schoolreis groep 3 t/m 8 naar Plopsaland

31 mei: Kledinginzameling

Toetsen

18, 19 en 20 april: Groep 8, cito-eindtoets

20 april: Groep 5-6, toets aardrijkskunde, blok 4 + topo

15 mei: Groep 7-8, toets geschiedenis, blok 3

31 mei: Groep 7-8, toets topo, blok 5

8 juni: Groep 7-8, practisch verkeersexamen

Info over mini-Roparun

Op dinsdag 9 mei 2017 zal er om 19.30 uur in de aula van het Zwincollege
een informatieve bijeenkomst zijn voor de begeleiders
(fietsers/automobilisten) van de mini-Roparun. De bijeenkomst duurt een
uurtje.

Cito eindtoets

Dinsdag 18 april t/m donderdag 20 april: Cito eindtoets!
(De kinderen hebben hier afgelopen dinsdag een brochure over mee naar huis gekregen.)
Spannende dagen dus! Graag op tijd op school aanwezig.
De toets zal alleen de ochtenden in beslag nemen.
Op deze ochtenden zullen de kinderen van groep 7 buiten de klas werken in het extra lokaal met juf Jodie of juf Carolien

Om de kinderen een beetje op hun gemak te stellen, mogen de kinderen op deze dagen een kleine mascotte meenemen (een mascotte die makkelijk op de tafel past, zodat er ook nog gewerkt kan worden natuurlijk!).

Ook mogen de kinderen een (extra) flesje drinken meenemen en krijgen ze iets lekkers voor in de pauze.

Aan het einde van deze week worden de antwoordbladen van de kinderen opgestuurd naar Cito.
Wanneer we de uitslag ontvangen, wordt deze meegegeven naar huis.

Wij wensen de kinderen veel succes en vragen de leerlingen uit de andere groepen deze dagen rekening te houden met de leerlingen uit groep 8!
 

 

Meerstromenschool
Begeleiders schoolreis en betaling schoolreis

De begeleiders voor de schoolreis naar Plopsaland zijn de volgende:

Groep 3-4: Juf Monique, juf Nadja, mama van Nikki, mama van Jinx, mama van Raf, mama van Elise en Marit.

Groep 5-6: Juf Ellen, papa van Carice, mama van Renske, mama van Zoë, mama van Jinke.

Groep 7-8: Juf Carolien, juf Jodie, mama van Elina, mama van Amber, papa van Rutger.

Wilt u het bedrag van €27,50 overschrijven op rekening nr. NL92RABO 0101243022 t.n.v. Scoba Meerstromenschool. Wij willen graag volgende week de schoolreis naar Plopsaland betalen, om tijdig de entreekaartjes te ontvangen. Als u nog niet betaald heeft, wilt u dat dan deze week nog doen?

 

Koningsdag

Tijdens de Koningsdag op 21 april zullen er spelletjes gespeeld worden op het plein. De kinderen moeten die dag geen eten en drinken meenemen. Ook zal er een springkasteel op het plein te zien zijn, geplaatst door Camping Groede. Wij danken hen hier hartelijk voor. 's Middags zijn de kinderen vrij.

Schoolreis kleuters en begeleiders

De kleuters zijn vandaag op schoolreis naar Pierewiet. Zij zullen daar fijn spelen in de speeltuin, knutselen op de knutselzolder en een voorstelling bijwonen van Rini Ferrini. Tijdens de middagpauze wordt er een picknickmand bezorgd. Voor eten en drinken wordt die dag dus gezorgd, de kinderen en ook begeleidende ouders hoeven geen lunch mee te nemen.

De ouders die op 13 april zullen rijden zijn: mama van Marit, mama van Fieke, mama van Annemarit, mama van Samuël en Max, mama van Liza, mama van Tom, papa van Tuur. Wij danken hen hier hartelijk voor.

Vakanties volgend schooljaar

Herfstvakantie: 23 t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Carnavalsvakantie: 12 t/m 16 februari 2018

Paasvakantie: 30 maart t/m 2 april 2018

Meivakantie: 23 april t/m 4 mei 2018

Hemelvaart: 10 en 11 mei 2018

Pinksteren: 21 mei 2018

Zomervakantie: 9 juli t/m 17 augustus 2018

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl