Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 03-01-2021

In deze nieuwsbrief:
Covid-19 nieuws

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Allereerst voor iedereen de beste wensen voor 2021!  De vakantie zit er weer op, hopelijk is deze voor iedereen goed verlopen.

Juffrouw Esther is gelukkig voldoende hersteld om morgenochtend aanwezig te zijn op school ter ondersteuning. Dit is bij juf Nadja nog niet het geval. We wensen haar veel beterschap.

Bij juf Ellen Perdaen is naar aanleiding van het bron en contactonderzoek op de 5e dag een covid-19 test afgenomen. Deze was positief. Inmiddels ben ik gelukkig weer voldoende hersteld om weer aan het werk te gaan.

Wees alert, let op de ziekteverschijnselen en blijf voorzichtig.  Zodra wij aanvullende informatie hebben, zullen wij u nader berichten.

Mocht u naar aanleiding van deze mail en de situatie nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met juf Ellen via mailadres : directie.meerstromenschool@scoba.nl
 

Met vriendelijke groet,          
mede namens het team van de Meerstromenschool,

                                   
Ellen Perdaen

 

Welkom op de Meerstromenschool

Morgen, 4 januari, heten we enkele nieuwe leerlingen van harte welkom op de Meerstromschool. Voor hen is het een wel heel bijzondere start, omdat ze niet fysiek hun nieuwe klasgenootjes en leerkrachten kunnen ontmoeten. 

In groep 6 heten we Bente en Pippin van harte welkome en in groep 8 Janne. Ze zullen als het goed is deelnemen aan het online contactmoment.

Na het online contactmoment worden ze door Meester Dani wegwijs gemaakt in Snappet en met de weektaak middels Teams. Voor hen is namelijk alles nieuws! Een uitnodiging hebben ze hiervoor als het goed is al ontvangen! 

Online contactmomenten

Contactmomenten zullen plaatsvinden via Teams. Leerkrachten sturen u via de mail een link waarmee kinderen kunnen deelnemen aan het videogesprek.

Voor de kleuters zal dit contactmoment twee keer per week plaatsvinden. Op dinsdag en donderdag. Exacte tijden worden doorgegeven door juf Anneke.

Op maandag, woensdag en vrijdag in week 1 en 2 zullen de contactmomenten plaats vinden voor groep 3 t/m 8.

  • groep 3, groep 5 en groep 7 om 8.30u
  • groep 4, groep 6a, groep 8 om 8.50u
  • groep 6b  om 9.10u

Naast deze contactmomenten zijn er indien nodig nog meer contactmomenten in te plannen met de leerkrachten. 

Noodopvang

De komende twee weken organiseert de school de noodopvang onder schooltijd. De opvang op school is er uitsluitend op de normale schooltijden. kinderen mogen vanaf 8.20u gebracht worden. Er is geen opvang op woensdagmiddag en voor groep 1 t/m 4 ook niet op vrijdagmiddag. Voor- en na schooltijd organiseert de kinderopvangorganisatie dit. Aanvragen dienen via hen te gaan.

Een aantal mensen heeft aangegeven dat ze maar opvang voor dagdeel (bijvoorbeeld een ochtend) nodig hebben. In dat geval graag duidelijk aangeven hoe laat u uw kind op komt halen. 
De kinderen die gebruik maken van de noodopvang, maken tijdens de opvang hun schoolwerk. Het is daarom belangrijk dat u het materiaal wat uw kind die dag hiervoor nodig heeft, meegeeft naar de opvang. 

Verder willen we u vragen voor die dag tussendoortjes, drinken, lunch en speelgoed (spelletjes / hobbyspulletjes) mee te geven, waarmee zij zich gedurende de dag kunnen vermaken. 

Wanneer u uw kind komt ophalen, willen we u vragen bij de nooddeur van de desbetreffende klas op het raam te kloppen, of aan te bellen bij de voordeur van de school. 

Wanneer kinderen Covid gerelateerde klachten hebben zijn zij niet welkom op de noodopvang. 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl