Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 07-01-2021

In deze nieuwsbrief:
Covid-19 nieuws

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

De eerste week zit er al weer bijna op! We zien dat kinderen hard aan het werk zijn. Via Snappet kunnen de leerkrachten precies zien wat er wordt gedaan en zo de kinderen goed volgen, maar ook juf Anneke ziet dat veel kinderen van groep 1 en 2 in Gynzy aan het werk zijn.

Leerkrachten krijgen vele vragen via de chat en mail en zo af en toe zijn er wat extra bel en teams momenten om vragen te beantwoorden. 

Qua Covid-19 nieuws… het blijft om zich heen grijpen. Wees alert, let op de ziekteverschijnselen en blijf voorzichtig.  Zodra wij aanvullende informatie hebben, zullen wij u nader berichten.

Mocht u naar aanleiding van deze mail en de situatie nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met juf Ellen via mailadres : directie.meerstromenschool@scoba.nl
 

Met vriendelijke groet,          
mede namens het team van de Meerstromenschool,

                                   
Ellen Perdaen

 

Spam mail

Wij hebben vernomen dat de nieuwsbrief bij enkele mensen ineens in de Spam mail terecht kwam. Wellicht kunt u dit in de gaten houden wanneer u denkt de nieuwsbrief niet te krijgen.

 

Online contactmomenten

Contactmomenten vinden plaats via Teams. Afgelopen week hebben we heel wat kinderen online zien verschijnen, dit was ontzettend fijn en het lukt steeds beter! 

Om de privacy van leerkrachten en medeleerlingen optimaal te respecteren gelden er ook regels voor de leerlingen en u als ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger. De school wil hiermee voorkomen dat, al dan niet bewust, beeldmateriaal van uw kind(eren) en leerkrachten op het internet gaan rondzwerven.

Daarom hanteert de school de volgende regels bij het gebruik van video of videochat/conference:

  • het is niet toegestaan beeld en/of geluid van deze lessen op te slaan op privé devices;
  • het is niet toegestaan schermafbeeldingen van de online contactmomenten te maken;
  • het is niet toegestaan om beeld en/of geluid te delen via sociale media;
  • minimaliseer omgevingsgeluid;
  • voorkom zoveel als mogelijk dat derden die niet bij het onderwijs of de verzorging van uw kind(eren) betrokken zijn, in de ruimte zijn waar de les wordt gevolgd.

Leerkrachten sturen u via de mail een link waarmee kinderen kunnen deelnemen aan het videogesprek. Deze link is noodzakelijk, omdat (nog) niet iedereen teams heeft gedownload. 

Voor de kleuters zal dit contactmoment twee keer per week plaatsvinden. Op dinsdag en donderdag. Exacte tijden worden doorgegeven door juf Anneke.

Op maandag, woensdag en vrijdag in week 2 zullen de contactmomenten plaats vinden voor groep 3 t/m 8.

Deze contactmomenten worden uitgebreid in tijd en zullen nu 30 min zijn. 

  • groep 3, groep 5 en groep 7 om 8.30 tot 9.00u
  • groep 4, groep 6a, groep 8 om 9.05 tot 9.35u
  • groep 6b  om 9.40u tot 10.10u 

Naast deze contactmomenten zijn er indien nodig nog meer contactmomenten in te plannen met de leerkrachten. 

Typetraining thuis

Beste ouders/leerlingen van onze school,

Onze leerlingen werken op dit moment thuis en krijgen hun leerstof/leeropdrachten van de school. Wanneer u wilt kunt u ook aan de typevaardigheid werken.

The House of Typing heeft een typetraining ontwikkeld, gericht op de huidige bijzondere situatie waarbij kinderen voortdurend en intensief worden begeleid gedurende hun training. De begeleiding gedurende de normale schooltijden is “real-time”, hetgeen betekent dat op elke vraag of opmerking binnen het typeprogramma, per direct of binnen enkele minuten wordt gereageerd. ’s Avonds en in het weekeinde gebeurt dit binnen maximaal een uur.

Elke week wordt gerapporteerd over de voortgang naar de kinderen, de ouders en de school.

Mocht u interesse hebben, kunt u naar https://www.thehouseoftyping.nl/cursisten  gaan en eventueel een proefles doen. Ook kunt u zich via deze site inschrijven. Gebruik dan de cursuscode QCOR 14080.  Leerlingen van onze school betalen 80 euro voor deze training. Betaling in termijnen is mogelijk. Na inschrijving ontvangt uw kind de welkommail met de inlogcodes voor haar/zijn training.

 

Groep 1&2

Voor de kleuters wordt er aanstaande maandag een extra ophaal moment ingepland. 

Tussen 10.00u en 11.00u bent u van harte welkom om werkjes voor week 2 op te halen. 

Groep 7 & 8

Vandaag bij het beeldbellen hoorden de juffen dat niet alle kinderen de antwoorden van werkwoordspelling goed ontvangen hebben. Deze zijn woensdag gemaild even als de antwoorden van Leeslink van die dag. 

We hoorden van verschillende ouders dat veel mails in de spam/ongewenste mail komen. Willen jullie dit even in de gaten houden?

Woensdag is de uitnodiging voor het beeldbellen voor vrijdag 8 januari via de mail gestuurd.
We willen vrijdag met groep 7 om 8.30 uur beeldbellen en met groep 8 om 9.30 uur.
Dan hebben we iets meer tijd en kunnen jullie goed inloggen.

Het lukt niet iedereen om thuis de antwoorden van werkwoord spelling en Leeslink te printen of via de mail te bekijken. Daarom krijgen jullie de mogelijkheid om a.s. vrijdag 8 januari de antwoorden tussen 10.45 en 11.15 uur geprint op school via de nooddeur op te halen. We zullen de antwoorden ook nog gewoon via de mail blijven sturen.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl