Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 13-01-2021

In deze nieuwsbrief:
Algemeen

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Gisteravond hebben we vernomen dat de scholen in ieder geval nog tot en met 25 januari gesloten zijn, maar dit mogelijk kan duren tot 9 februari. 
Dit betekent dat we onderwijs op afstand zullen blijven verzorgen en binnen de geldende regels ook voor noodopvang moeten zorgen. 

Om het thuisonderwijs volgende week (en eventueel de week erna) door te kunnen laten gaan is er voor groep 3 t/m 8 een ophaalmoment a.s. vrijdag 15 januari tussen 11.00u – 12.00u. 
Het ophaalmoment van groep 1 en 2 zal plaatsvinden op maandag 18 januari van 11.00u-12.00u. 

Enkel ouders met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang. Bekijk hier de lijst met cruciale beroepen

Wanneer één ouder een cruciaal beroep uitvoert, wordt echt gevraagd om de opvang zoveel als mogelijk zelf regelen. We willen u daarom vragen om alleen een beroep op de noodopvang te doen als het echt niet anders kan. Op die manier kunnen we zowel de noodopvang als onderwijs op afstand blijven verzorgen.

Wanneer u gebruikt wilt maken van de noodopvang, verzoeken wij u om dit uiterlijk vrijdagmorgen 15 januari vóór 12:00 uur aan ons door te geven via de mail welke hieronder terug te vinden is.
Bij aanmelding beroepsgroepen van beide ouders vermelden en aangeven of het om een dagdeel of hele dag gaat. 

Verder blijft dat kinderen die gebruik maken van de noodopvang, tijden deze uren hun schoolwerk maken. Het is daarom belangrijk dat u het materiaal wat uw kind die dag hiervoor nodig heeft, meegeeft naar de opvang. 
Verder willen we u vragen voor die dag tussendoortjes, drinken, lunch en speelgoed (spelletjes / hobbyspulletjes) mee te geven, waarmee zij zich gedurende de dag kunnen vermaken. 
Wanneer u uw kind komt ophalen, willen we u vragen bij de nooddeur van de desbetreffende klas op het raam te kloppen, of aan te bellen bij de voordeur van de school. 

Wanneer u ook voor- en naschoolse opvang nodig heeft, vragen we u dit te zelf te regelen met Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. 

In de loop van volgende week zal duidelijk worden of de scholen op 25 januari open mogen. 

Qua Covid-19 nieuws… het blijft om zich heen grijpen. Wees alert, let op de ziekteverschijnselen en blijf voorzichtig.  Zodra wij aanvullende informatie hebben, zullen wij u nader berichten.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met juf Ellen via mailadres : directie.meerstromenschool@scoba.nl
 

Met vriendelijke groet,          
mede namens het team van de Meerstromenschool,

                                   
Ellen Perdaen

 

Online contactmomenten

We hebben besloten wijzingen aan te brengen in de online contactmomenten, Deze gaan in vanaf volgende week maandag. 

Voor de kleuters is het contactmoment twee keer per week. Op dinsdag en donderdag. Exacte tijden worden doorgegeven door juf Anneke.

Voor groep 3 en 4 plaats vinden de contactmomenten plaats op maandag, woensdag en vrijdag.

Voor groep 5 t/m 8 zal dit vanaf volgende week elke dag zijn. 

Deze online contactmomenten zullen 30 min duren. 

 • groep 3, groep 5 en groep 7 om 8.30 tot 9.00u
 • groep 4, groep 8 om 9.05 tot 9.35u
 • groep 6 om 9.35u tot 10.10u  (groep 6 wordt samengevoegd)

Naast deze contactmomenten zijn er indien nodig nog meer contactmomenten in te plannen met de leerkrachten. 

Contactmomenten vinden plaats via Teams.

We willen u vragen, wanneer u dit nog niet heeft gedaan, Teams te downloaden op de computer of tablet. 

https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-teams/download-app

U kunt inloggen met uw email in Teams.

Wanneer kinderen aan een contactmoment willen deelnemen, kunnen ze zelf via de agenda, deelnemen aan het contactmoment. Zo moet u niet telkens in uw email de link terugzoeken.

We willen u vragen kinderen op een rustige plek te zetten, om zo het omgevingsgeluid te minimaliseren. 

Om de privacy van leerkrachten en medeleerlingen optimaal te respecteren gelden er ook regels voor de leerlingen en u als ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger. De school wil hiermee voorkomen dat, al dan niet bewust, beeldmateriaal van uw kind(eren) en leerkrachten op het internet gaan rondzwerven.

Daarom hanteert de school de volgende regels bij het gebruik van video of videochat/conference:

 • het is niet toegestaan beeld en/of geluid van deze lessen op te slaan op privé devices;
 • het is niet toegestaan schermafbeeldingen van de online contactmomenten te maken;
 • het is niet toegestaan om beeld en/of geluid te delen via sociale media;
 • minimaliseer omgevingsgeluid;
 • voorkom zoveel als mogelijk dat derden die niet bij het onderwijs of de verzorging van uw kind(eren) betrokken zijn, in de ruimte zijn waar de les wordt gevolgd.

Leerkrachten sturen u via de mail ook nog steeds een link sturen. Deze link is noodzakelijk, omdat (nog) niet iedereen teams heeft gedownload. (de vraag is dit wel te doen)

Wijzigingen testbeleid

Het testbeleid voor kinderen onder de 12 jaar is aangepast vanaf 1 januari. Hieronder staan de wijzigingen in het testbeleid van kinderen.

Voor de noodopvang is uiteraard de regel ook: zieke kinderen blijven thuis. We kunnen het risico niet lopen dat leerkrachten straks na de lockdown thuis zitten, omdat ze besmet zijn geraakt op school. 

Wij zagen echter dat kinderen die echt meer dan incidenteel of gebruikelijk moesten hoesten naar school kwamen. Daar vragen wij als school echt aandacht voor, met het oog op het onderstaande.

Voor kinderen tot en met groep 8 die naar de kinderopvang of basisschool gaan, is het testbeleid vanaf 5 januari gelijkgetrokken met dat voor kinderen in het voortgezet onderwijs. De reden hiervoor is om beter zicht te krijgen op de verspreiding van SARS-CoV-2 en het voorkomen van de nieuwe zogenaamde Britse variant bij jonge kinderen.

Kinderen tot en met 12 jaar laten zich testen bij klachten die passen bij COVID-19, zoals neusverkoudheid in combinatie met hoesten, koorts en/of benauwdheid.

Kinderen tot en met 12 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang en naar school, zodra de scholen weer open mogen.

Aangepast testbeleid kinderen tot en met 12 jaar:

 1. Hebben deze kinderen klachten die passend zijn bij COVID-19, zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid? Dan laten zij zich testen. Kinderen met alleen een neusverkoudheid mogen naar noodopvang en school (zie hiervoor ook punt 4). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar school.
 2. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
 3. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar blijft dringend geadviseerd als:
  • De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is.
  • Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek.
  • Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
 4. Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang (en als de scholen hun deuren weer mogen openen, gaan zij ook gewoon naar school), maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid. Zij laten zich testen en blijven thuis in afwachting van de test en het testresultaat

 

 

 
MiniRopaRun

Het bestuur van de Mini-RopaRrun heeft besloten dat de Mini-RopaRun op de eerder gepubliceerde data in april niet doorgaat.

De Mini-Roparun is echter nog niet definitief geannuleerd voor dit schooljaar. De “optie juni” wordt opengehouden.

Op 22 maart wordt het besluit genomen of de Mini-RopaRun alsnog georganiseerd wordt in de tweede helft van juni/ eerste week juli of dat de editie van dit schooljaar volledig van de kalender gehaald wordt. Er is dan wellicht meer zicht op of de beperkende maatregelen de organisatie nog stevig in de weg staan of niet.

Meubilair

In ‘het kleine klasje’ hebben wij tafels en stoelen staan, formaat groep 6-7. Echter hebben wij van een andere school meubilair overgenomen wat net iets groter is. Er worden daarom wat leerlingsets vervangen.

Een deel van de sets die over zijn gaat naar de opslag, maar ook willen we u in de gelegenheid stellen om een leerlingset over te nemen. Kosten bedragen €10 per set.

Ze zijn in gebruikte, maar verder nog prima staat. Een leerlingset kan een prima alternatief zijn voor een groot bureau, knutselplek, hobbytafel of een eigen werkplekje. Voordat we de verkoop van wat sets openbaar maken willen we ouders/ verzorgers en andere betrokken bij onze school eerst de kans geven. 

Het gaat om:

 • Enkele “groene” sets, de hoogte van dit meubilair is geschikt voor de leeftijd van groep 6-7.
 • 1 “geel setje” de hoogte van dit meubel is geschikt voor de leeftijd van kinderen van groep 1,2 en 3.
 • Enkele “rode” sets, de hoogte van dit meubilair is geschikt voor kinderen van groep 3,4 en 5.

Wie belangstelling heeft, mag een mail sturen naar directie.meerstromenschool@scoba.nl. Dan reserveren we een setje voor u. Ophalen kan van ma t/m vrij in elk geval  van 8.30u tot 12.30u. Op ma, di, do kan dit later in de middag ook, maar dan graag even afstemmen met school.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl