Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 22-01-2021

In deze nieuwsbrief:
Algemeen

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Het is bekend dat alle basisscholen in ieder geval gesloten blijven tot en met vrijdag 5 februari. Voor de week daarna is er nog geen duidelijkheid.

Enkel ouders met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang. Bekijk hier de lijst met cruciale beroepen

Wanneer één ouder een cruciaal beroep uitvoert, wordt echt gevraagd om de opvang zoveel als mogelijk zelf regelen. We willen u daarom vragen om alleen een beroep op de noodopvang te doen als het echt niet anders kan. Op die manier kunnen we zowel de noodopvang als onderwijs op afstand blijven verzorgen.

Wanneer u gebruikt wilt maken van de noodopvang in de week van 1 februari, verzoeken wij u om dit uiterlijk woensdag 27 januari aan ons door te geven via het e-mailadres welke hieronder terug te vinden is.
Bij aanmelding beroepsgroepen van beide ouders vermelden en aangeven of het om een dagdeel of hele dag gaat. 

Verder blijft dat kinderen die gebruik maken van de noodopvang, tijden deze uren hun schoolwerk zelfstandig maken. Het is daarom belangrijk dat u het materiaal wat uw kind die dag hiervoor nodig heeft, meegeeft naar de opvang. 
Verder willen we u vragen voor die dag tussendoortjes, drinken, lunch en speelgoed (spelletjes / hobbyspulletjes) mee te geven, waarmee zij zich gedurende de dag kunnen vermaken. 
Wanneer u uw kind komt ophalen, willen we u vragen bij de nooddeur van de desbetreffende klas op het raam te kloppen, of aan te bellen bij de voordeur van de school. 

Wanneer u ook voor- en naschoolse opvang nodig heeft, vragen we u dit te zelf te regelen met Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met juf Ellen via mailadres : directie.meerstromenschool@scoba.nl
 

Met vriendelijke groet,          
mede namens het team van de Meerstromenschool,

                                   
Ellen Perdaen

 

Ophaalmoment

Groep 1 en 2
Aanstaande maandag 25 januari mogen de kleuters hun werkjes voor die week komen ophalen tussen 10.00u en 11.00u.

Wanneer u zelf niet kunt, kunt u aangeven met wie werkjes eventueel meegegeven mogen worden of een ander moment aangeven wanneer het wel past. ‚Äč

Groep 3 t/m 8
Op vrijdag 29 januari mogen de kinderen tussen 11.00u en 12.00u hun werk op school komen ophalen, welke ze nodig hebben in de week van 1 februari. 

 

 

Uitstel online open dagen

Eerder zijn we geïnformeerd over de online Open Dagen op 26 januari (Lodewijk College) en 28 januari (Zwin College, Reynaertcollege). In verband met de huidige onzekerheid omtrent het heropenen van de scholen, zijn zij genoodzaakt deze dagen uit te stellen. De online open dagen staan nu gepland voor:

 • Zwin College:             11 februari
 • Lodewijk College:          9 februari
 • Reynaertcollege:         11 februari

Ze hebben deze data gekozen er van uitgaande dat de basisscholen heropenen vanaf 25 januari. 9 en 11 februari vallen in de week voor de voorjaarsvakantie.

 

Franse les, betreft groep 7 en 8

Bonjour!

Allereerst: de beste wensen van de Alliance Française

                                Bonne Année

Heel graag hadden we de Franse lessen hervat en hebben ook een "online" mogelijkheid overwogen.

In overleg met de scholen is er toch besloten te wachten tot het basisonderwijs weer gewoon kan starten.

Het zou anders nog een uurtje voor het scherm betekenen en daar zit niemand op te wachten.

We hebben gelukkig de helft van de serie vóór de Kerstvakantie kunnen geven. We hopen echt de tweede helft aan één stuk door te mogen geven vanaf 8 of 22 februari wanneer de scholen weer open gaan.

Wij danken u voor uw begrip en wensen u veel sterkte met de omstandigheden van deze periode.

Cordialement,

Monique en Marjolijn.

Online contactmomenten

We hebben besloten wijzingen aan te brengen in de online contactmomenten, Deze gaan in vanaf volgende week maandag. 

Voor de kleuters is het contactmoment twee keer per week. Op dinsdag en donderdag. Exacte tijden worden doorgegeven door juf Anneke.

Voor groep 3 en 4 plaats vinden de contactmomenten plaats op maandag, woensdag en vrijdag.

Voor groep 5 t/m 8 zal dit vanaf volgende week elke dag zijn. 

Deze online contactmomenten zullen 30 min duren. 

 • groep 3, groep 5 en groep 7 om 8.30 tot 9.00u
 • groep 4, groep 8 om 9.05 tot 9.35u
 • groep 6 om 9.35u tot 10.10u  (groep 6 wordt samengevoegd)

Naast deze contactmomenten zijn er indien nodig nog meer contactmomenten in te plannen met de leerkrachten. 

Contactmomenten vinden plaats via Teams.

We willen u vragen kinderen op een rustige plek te zetten, om zo het omgevingsgeluid te minimaliseren. 

Om de privacy van leerkrachten en medeleerlingen optimaal te respecteren gelden er ook regels voor de leerlingen en u als ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger. De school wil hiermee voorkomen dat, al dan niet bewust, beeldmateriaal van uw kind(eren) en leerkrachten op het internet gaan rondzwerven.

Daarom hanteert de school de volgende regels bij het gebruik van video of videochat/conference:

 • het is niet toegestaan beeld en/of geluid van deze lessen op te slaan op privé devices;
 • het is niet toegestaan schermafbeeldingen van de online contactmomenten te maken;
 • het is niet toegestaan om beeld en/of geluid te delen via sociale media;
 • minimaliseer omgevingsgeluid;
 • voorkom zoveel als mogelijk dat derden die niet bij het onderwijs of de verzorging van uw kind(eren) betrokken zijn, in de ruimte zijn waar de les wordt gevolgd.

Leerkrachten sturen u via de mail ook nog steeds een link sturen. Deze link is noodzakelijk, omdat (nog) niet iedereen teams heeft gedownload. (de vraag is dit wel te doen)

Wijzigingen testbeleid

Het testbeleid voor kinderen onder de 12 jaar is aangepast vanaf 1 januari. Hieronder staan de wijzigingen in het testbeleid van kinderen.

Voor de noodopvang is uiteraard de regel ook: zieke kinderen blijven thuis. We kunnen het risico niet lopen dat leerkrachten straks na de lockdown thuis zitten, omdat ze besmet zijn geraakt op school. 

Wij zagen echter dat kinderen die echt meer dan incidenteel of gebruikelijk moesten hoesten naar school kwamen. Daar vragen wij als school echt aandacht voor, met het oog op het onderstaande.

Voor kinderen tot en met groep 8 die naar de kinderopvang of basisschool gaan, is het testbeleid vanaf 5 januari gelijkgetrokken met dat voor kinderen in het voortgezet onderwijs. De reden hiervoor is om beter zicht te krijgen op de verspreiding van SARS-CoV-2 en het voorkomen van de nieuwe zogenaamde Britse variant bij jonge kinderen.

Kinderen tot en met 12 jaar laten zich testen bij klachten die passen bij COVID-19, zoals neusverkoudheid in combinatie met hoesten, koorts en/of benauwdheid.

Kinderen tot en met 12 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang en naar school, zodra de scholen weer open mogen.

Aangepast testbeleid kinderen tot en met 12 jaar:

 1. Hebben deze kinderen klachten die passend zijn bij COVID-19, zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid? Dan laten zij zich testen. Kinderen met alleen een neusverkoudheid mogen naar noodopvang en school (zie hiervoor ook punt 4). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar school.
 2. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
 3. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar blijft dringend geadviseerd als:
  • De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is.
  • Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek.
  • Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
 4. Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang (en als de scholen hun deuren weer mogen openen, gaan zij ook gewoon naar school), maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid. Zij laten zich testen en blijven thuis in afwachting van de test en het testresultaat

 

 

 
Meubilair

In ‘het kleine klasje’ hebben wij tafels en stoelen staan, formaat groep 6-7. Echter hebben wij van een andere school meubilair overgenomen wat net iets groter is. Er worden daarom wat leerlingsets vervangen.

Een deel van de sets die over zijn gaat naar de opslag, maar ook willen we u in de gelegenheid stellen om een leerlingset over te nemen. Kosten bedragen €10 per set.

Ze zijn in gebruikte, maar verder nog prima staat. Een leerlingset kan een prima alternatief zijn voor een groot bureau, knutselplek, hobbytafel of een eigen werkplekje. Voordat we de verkoop van wat sets openbaar maken willen we ouders/ verzorgers en andere betrokken bij onze school eerst de kans geven. 

Het gaat om:

 • Enkele “groene” sets, de hoogte van dit meubilair is geschikt voor de leeftijd van groep 6-7.
 • 1 “geel setje” de hoogte van dit meubel is geschikt voor de leeftijd van kinderen van groep 1,2 en 3.
 • Enkele “rode” sets, de hoogte van dit meubilair is geschikt voor kinderen van groep 3,4 en 5.

Wie belangstelling heeft, mag een mail sturen naar directie.meerstromenschool@scoba.nl. Dan reserveren we een setje voor u. Ophalen kan van ma t/m vrij in elk geval  van 8.30u tot 12.30u. Op ma, di, do kan dit later in de middag ook, maar dan graag even afstemmen met school.

Carnaval

Wanneer de scholen vanaf maandag 8 februari weer open mogen, dan betekent dit dat de kinderen één week fysiek op school aanwezig zijn voor de vakantie.

Carnaval willen dan niet voorbij laten gaan, maar op aangepaste wijze vieren met de klas.
Dit bekent dat we geen groepen samen voegen en niet hossend de school doorgaan. Wat we wel gaan doen maken we t.z.t. bekend. 

Als de scholen dicht moeten blijven, doen we iets tijdens het online contactmoment! 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl