Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 04-02-2021

In deze nieuwsbrief:
Brief openstelling 8 februari 2021

De nieuwsbrief van zojuist mag u als niet verzonden beschouwen. 

De scholen en kinderdagopvang gaan weer open vanaf 8 febr. 2021

Beste ouders/verzorgers

Open
De overheid heeft bekend gemaakt dat vanaf 8 februari onze kinderdagopvang en scholen weer
opengaan. Iedereen heeft uitgekeken naar dit moment. De kinderen willen graag terug naar hun
vriendjes en vriendinnetjes. Terug naar hun pedagogisch medewerker of juf of meester. En ook zij
willen de kinderen graag weer zien en samen met hen aan de slag in de groep.

Dank
In de afgelopen periode leverde u een geweldige prestatie om het werken thuis met de zorg en het
begeleiden van de kinderen te combineren. Daar hebben wij enorm respect voor!
Ook voor onze professionals spreken we nogmaals uit dat we trots zijn op de wijze waarop zij in deze
bijzondere omstandigheden er voor de kinderen zijn en hen begeleiden.
We hebben het samen gedaan en zullen het nu wellicht meer dan ooit samen moeten doen!

Verantwoord, veilig en uitvoerbaar
We gaan open, dat is wat we weten. We willen dat verantwoord, veilig en uitvoerbaar kunnen
realiseren. De komende dagen gebruiken we om de wijze van openstelling per school en
kinderdagopvang goed voor te bereiden. Voor een kleine opvang of school zal dat er weer anders uit
kunnen of zelfs moeten zien dan voor een grotere locatie en kan het misschien per dag verschillen
omdat we te maken zullen krijgen met wisselende omstandigheden. Dit zal ook afhankelijk zijn van
de voorschriften voor opening van de rijksoverheid. Deze protocollen zijn nu nog niet allemaal
beschikbaar.

Voor de wijze van openstelling zal per locatie overleg worden gevoerd met het kinderopvang- en
schoolteam en met hun oudergeledingen. U ontvangt van uw school en kinderopvang zo snel als
mogelijk is bericht over hoe het voor uw locatie is geregeld.

Kinderdagopvang 0-4 jaar
De peutergroepen en het kinderdagverblijf zijn vanaf aanstaande maandag geopend. Uw kinderen
kunnen weer gebruik maken van de opvang.

Buitenschoolse opvang 4-12 jaar
De buitenschoolse opvang mag helaas nog niet open.

Noodopvang na schooltijd 4-12 jaar
De Buitenschoolse Opvang (BSO) blijft alleen geopend voor het bieden van noodopvang aan kinderen
waarvan één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en kinderen voor wie vanwege
bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. Aanmelden kunt u doen
via uw kinderopvangorganisatie.
www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl // info@kindinzeeuwsvlaanderen.nl

Vertrouwen
De grote flexibiliteit die we de afgelopen periode bij u en bij onze teams hebben gezien, hebben we
ook in de komende tijd nodig. Wij willen niets liever dan goed onderwijs en veilige opvang bieden
aan uw kind(eren). We zijn blij hen maandag ondanks alle nieuwe corona maatregelen te
verwelkomen. Wij hebben vertrouwen in u en omgekeerd vragen wij ook om uw vertrouwen en
begrip voor de wijze waarop we de openstelling lokaal vormgeven in samenspraak met de
oudergeledingen.

Tot slot
De afgelopen maanden waren zijn meer dan bijzonder te noemen en ervaarde iedereen vast
verschillende emoties. We benadrukken dat u altijd – via uw pedagogisch medewerker, de meester,
of juf of leidinggevende– contact met ons op kunt nemen voor overleg, meedenken, advies of een
luisterend oor.

Hartelijke groet,

Namens uw kinderopvangbesturen en schoolbesturen in Zeeuws-Vlaanderen

 

 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl