Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 05-02-2021

In deze nieuwsbrief:
Aanvullingen

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Gisteren heeft u van ons de nieuwsbrief (weliswaar op datum van 3 februari) ontvangen waarin u kunt lezen hoe wij ons beleid hebben opgesteld met betrekking tot de heropening van de basisschool vanaf maandag 8 februari.

Vanmorgen hebben we het protocol ontvangen en doorgenomen. In deze nieuwsbrief ontvangt u aanvullingen op het beleid wat we u gisteren gestuurd hebben. Ook zijn er ondertussen wat ouders die al contact hebben gezocht met wat vragen. Deze vragen hebben we in onderstaande brief uitgewerkt, wellicht was dat ook bij anderen onduidelijk. 

Schooltijden
Met gebruikelijke schooltijden bedoelen we:

maandag  8.30u – 14.30u
dinsdag  8.30u – 14.30u
woensdag  8.30u – 12.15u
donderdag  8.30u – 14.30u
vrijdag

 groep 1 t/m 4   8.30u – 12.00u
 groep 5 t/m 8   8.30u – 14.30u

Er is een inloop vanaf 8.20u. Breng of stuur uw kinderen niet te vroeg naar school. Kinderen blijven op school voor de lunch. 

Pauzes
We zullen er als school op toezien dat de verschillende klassen (cohorten) rouleren over de vakken op het schoolplein. Zo kunnen zij toch gebruik maken van andere speel- en spelmaterialen. 

Hygiëne maatregelen en cohortering
Leerlingen zullen per cohort een toilet en plaats om handen te wassen toegewezen krijgen. Op deze manier voorkomen we ook dat cohorten zich mengen tijdens deze momenten. Leerkrachten zullen dit met de leerlingen bespreken. 

Kinderen die verkouden zijn
De richtlijnen zijn dat wanneer één leerling in de klas positief getest is, alle kinderen inclusief leerkracht naar huis moet. We willen dit risico zo klein mogelijk maken en continuïteit van ons onderwijs waarborgen. 
De situatie zou zich kunnen voordoen dat wij in de avond te horen krijgen dat iemand positief is. Wij zullen dan alle ouders van de groep diezelfde avond op de hoogte moeten brengen dat leerlingen vanaf de volgende dag in quarantaine moeten. Dit heeft grote gevolgen voor ouders die dan met een probleem voor opvang en hun eigen werk zitten. De noodopvang geldt namelijk niet voor kinderen die in quarantaine moeten.
Wij willen daarom geen kinderen in de klassen met ook alleen een verkoudheid. Verkoudheid is namelijk ook één van de meest voorkomende symptomen die op Covid-19 duidt. We voorkomen hier een gedeelte uitval mee. Kinderen die verkouden zijn en een negatieve testuitslag kunnen weerleggen zijn uiteraard wel welkom. Zo maken we de kans stukken kleiner besmettingen in school te krijgen. 

Testen/ sneltesten/ thuisquarantaine (aangepast)
Voor onderwijspersoneel geldt dat zij op dit moment voorrang krijgen bij het testen. De overheid wil sneltesten ook beschikbaar maken voor leerkrachten, maar het kan zelfs nog enkele maanden duren voor dit gerealiseerd is. 
Wanneer er een besmetting plaatsvindt, gaat de gehele groep in quarantaine. Dit geldt voor alle kinderen, ongeacht de leeftijd. 
Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk laten testen op dag 5 na het laatste contact. Dit testen gebeurt in de GGD teststraat en zal nooit op school plaatsvinden. Bij jonge kinderen wordt alleen een 'keeltest’ afgenomen. Wanneer deze test een negatieve testuitslag laat zien zijn kinderen en leerkracht weer welkom op school. Wanneer u uw kind niet wilt laten testen geldt de quarantainetijd van 10 dagen. 

Aanvulling: Wanneer er een besmetting in de klas plaatsvindt gaat de gehele groep in quarantaine. Dit betekent dat de leerlingen uit die groep thuis zijn. Zij mogen niet gaan spelen, niemand mag komen spelen en er mag thuis niemand anders thuis ontvangen worden. Broertjes en zusjes mogen wel naar school, ouders mogen wel gaan werken, om boodschappen en naar buiten. Dit alles tot wanneer de leerling in quarantaine klachten krijgt. Dan gaat het gehele gezin in quarantaine. 

Wanneer een klas in quarantaine moet zal er een schakeling moeten komen naar afstandsonderwijs, dit kan alleen wanneer de leerkracht niet ziek wordt. Groep 4 t/m 8 kan dan direct met Snappet aan het werk, voor groep 3 zoeken we nog een passende oplossing om het materiaal bij de leerlingen te doen komen. Want spullen mogen dan niet meer worden opgehaald. 

In thuisquarantaine na verblijf in het buitenland
Ouders, onderwijspersoneel en kinderen ouder dan 12 jaar krijgen - net als iedereen in Nederland - na een verblijf in een land waar code oranje of rood geldt, of een land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood, het dringende advies om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Een negatieve test is geen vervanging van de thuisquarantaine. Ook bij een negatieve test moeten zij 10 dagen thuisblijven.
Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/vakantie-in-eigen-land-en-reizen-naar-het-buitenland.
Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.

Brengen en halen (aangepast) 
Scholen worden verplicht om contactmomenten te beperken tussen ouders bij het brengen en halen. Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald. Ouders zijn verantwoordelijk voor de 1,5m afstand bij het breng en ophaalmoment en hierbij het dringende advies om ook buiten mondmaskers te dragen. Onze inloop van 10min maakt het mogelijk dat niet iedereen tegelijk op school zijn kind(eren) afzet en dat ouders goed de 1,5m in acht kunnen nemen. Bij het ophalen willen we vragen of alleen de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 1 en 2 zich rond de kiep willen begeven. De stoep is hier namelijk er smal. De ouders/verzorgers van groep 3 en 4 willen we vragen aan de buitenkant van het hek ter hoogte van het voetbalveld te wachten. Ouders/verzorgers van kinderen van groep 5 naast de uitgang bij het grote hek. Wanneer iemand anders uw kind(eren) op komt halen willen we u vragen hen hiervan op de hoogte te brengen. 

Kleuters kunnen tot aan de kleuterdeur gebracht worden, aan ouders de vraag om zich aan het éénrichtingsverkeer te houden bij het verlaten van het schoolplein.
We vragen kinderen van groep 6,7 en 8 om zoveel mogelijk zelfstandig en te voet naar school te komen, zo beperken we het aantal ouders wat hun kind op komt halen. 

Noodopvang
Als de school om organisatorische redenen niet open kan, is de school verantwoordelijk voor noodopvang. Dit is dus van toepassing voor leerlingen van groep 1 en 2 op woensdag en vrijdag en voor leerlingen uit groep 7 en 8 op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag.

Enkel ouders van kinderen uit groep 1,2 7 en 8 met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang. Bekijk hier de lijst met cruciale beroepen
Wanneer één ouder een cruciaal beroep uitvoert, wordt echt gevraagd om de opvang zoveel als mogelijk zelf regelen. We willen u daarom vragen om alleen een beroep op de noodopvang te doen als het echt niet anders kan. 
Wanneer u ook voor- en naschoolse noodopvang nodig heeft, vragen we u dit te zelf te regelen met Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. 

We hopen alle kinderen te mogen verwelkomen aanstaande maandag! Reguliere leerplicht is van kracht. Toch kunnen we ons voorstellen dat sommige kinderen en/of ouders het spannend vinden. Wij hebben daar begrip voor en gaan daarover graag met u in gesprek. 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met juf Ellen via mailadres : directie.meerstromenschool@scoba.nl

Met vriendelijke groet,          
mede namens het team van de Meerstromenschool,

                                   
Ellen Perdaen

 

Thuisblijfregels

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool, met:
• als ze af en toe hoesten,
• met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

Zij moeten thuisblijven als:
• zij verkoudheidsklachten hebben (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) → bij een negatieve testuitslag zijn leerlingen die wel alleen verkoudheidsklachten hebben wel welkom. Deze aanpassing in ons beleid t.o.v. het advies zullen we heroverwegen na een aantal weken. 
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;

• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
•bij alleen verkoudsheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), zodat de leerling weer zo snel mogelijk kan deelnemen aan fysiek onderwijs op school. ​​
* de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis

• Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in quarantaine (behalve als het gaat om een klein kind t/m 6 jaar, dan hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven). Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona

• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan blijft de leerling tot 5 dagen vanaf de testafname thuis in quarantaine. Indien de huisgenoot dan nog geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen na de testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact met deze persoon thuis. Vanaf dag 5 van de quarantaine kan de leerling getest worden en bij een negatieve test mag hij uit quarantaine.

Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco.

• Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe.

Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen.
• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl