Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 05-02-2021

In deze nieuwsbrief:
Aanvullingen

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Wij zijn zojuist op de hoogte gebracht dat het Ministerie het protocol langdurig-neusverkouden-kinderen heeft gewijzigd. 

In ons beleid was onderstaand al van toepassing, dus voor onze school heeft dit geen gevolgen.

Onderstaande tekst is letterlijk overgenomen.

Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet in Nederland iedereen die klachten heeft die bij COVID-19 passen thuisblijven. De belangrijkste klachten bij COVID-19 zijn verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of hoesten en/of benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak en/of verhoging of koorts boven de 38 graden.

Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die naar het primair onderwijs** gaan, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. Aanleiding voor deze aanpassing is de heropening van de kinderopvang en het primair onderwijs per 8 februari, waarbij de huidige epidemiologische situatie, de onderzoeksresultaten van het grootschalige onderzoek in gemeente Lansingerland van de GGD Rotterdam-Rijnmond en Erasmus MC en de opkomst van nieuwe varianten is meegewogen.

** Voor een kind dat naar het primair onderwijs gaat, gelden de regels voor kinderen 4 tot en met 12 jaar ongeacht de leeftijd.

Testen

Wanneer kan een kind getest worden?

Alle kinderen van 0 jaar tot en met 12 jaar (groep 8) met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. 

Testen van kinderen 0 tot 4 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als: 

  • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang*;
  • het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind te laten testen;
  • het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1-contact) is van iemand die COVID-19 heeft;
  • het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is van iemand die COVID-19 heeft;
  • de GGD testen adviseert omdat het  kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
    ​​​​​​​

Bovenstaande geldt ook voor kinderen 4 tot en met 12 jaar, met uitzondering dat zij ook een dringend testadvies hebben bij verkoudheidsklachten.

Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten). Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang of school. 

Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met juf Ellen via mailadres : directie.meerstromenschool@scoba.nl

Met vriendelijke groet,          
mede namens het team van de Meerstromenschool,

                                   
Ellen Perdaen

 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl