Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 11-05-2017

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Toetsen
- Honderdste leerling
- Schoolreis
- Cito entreetoets (herhaald bericht)
- Nieuws van de kleuters
- Nieuw speeltoestel
- Schoolfoto blok
- Kledinginzameling (herhaald bericht)
- Mini-Roparun
Data om te onthouden

12 mei: Mini-Roparun voor groep 7-8

22 mei: Schoolreis groep 3 t/m 8 naar Plopsaland

25 en 26 mei: Vrij (Hemelvaartsdag)

31 mei: Kledinginzameling

1 juni: Bonte avond

5 juni: Vrij (Tweede Pinksterdag)

Toetsen

15 mei: Groep 7-8, toets geschiedenis, blok 3

17 mei: Groep 7-8, woorddictee thema 5

19 mei: Groep 5-6, toets natuur, blok 4

24 mei: Groep 7-8, zinnendictee, thema 5

30 mei: Groep 5-6, toets geschiedenis, blok 4

31 mei: Groep 7-8, toets topo, blok 5

8 juni: Groep 7-8, practisch verkeersexamen

Honderdste leerling

Line Sinke wordt op 16 mei 4 jaar en wordt dan onze honderdste leerling. Dat vinden wij als team een dag om te vieren. Die dag krijgt dan ook een feestelijk tintje.

We zullen Line met zijn allen, 's morgens op het plein, verwelkomen met gekleurde ballonnen. Nadat we Line hebben onthaald, laten we de ballonnen op. Er zit ook een heuse wedstrijd aan vast. De leerling waarvan de ballon het verst komt, verdient een boekenbon van €25,00. Line zelf krijgt op 16 mei een mooi prentenboek. Ook worden alle kinderen die dag getrakteerd op een waterijsje.

Schoolreis

Op maandag 22 mei gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 op schoolreis naar Plopsaland in Adinkerke.
We vertrekken om 8.30 uur en zijn terug op school rond 18.30 uur. Alle kinderen nemen die dag hun eigen lunchpakket mee en ook voldoende drinken (geen glazen flesjes). Gemakkelijke kledij en gemakkelijke schoenen zijn gewenst (geen slippers). Bij het dragen van sportschoenen is het aan te raden ook sokken te dragen.

Zorg dat bij mooi weer de kinderen goed zijn ingesmeerd en dat ze zonnebrandlotion in hun tas hebben, zodat ze zich nog eens insmeren kunnen. Het is aan te raden om geen blote schouders te hebben. Die verbranden nl. erg snel. En natuurlijk hopen we op een erg mooie dag!
 

Cito entreetoets (herhaald bericht)

Op 8, 9, 15, 16, 29 en 30 mei gaan de kinderen van groep 7 werken aan de Cito entreetoets. Hierover hebben de kinderen voirge week een informatiebrochure gekregen.

De toetsonderdelen zullen alleen de ochtenden in beslag nemen. Op deze ochtenden zullen de kinderen van groep 8 buiten de klas werken.

Om de kinderen een beetje op hun gemak te stellen, mogen ze op deze dagen een kleine mascotte meenemen (een mascotte die makkelijk op de tafel past, zodat er ook nog gewerkt kan worden natuurlijk!).

Als alle toetsonderdelen afgerond zijn, worden de antwoordbladen van de kinderen opgestuurd naar Cito. Wanneer we de uitslag ontvangen, wordt deze mee naar huis gegeven.

 

Nieuws van de kleuters

De kleuters werken vanaf dinsdag 16 mei over dieren. De letter aa van aap staat dan centraal.

Juf Anneke is nog op zoek naar gordijnrails voor boven het podium (i.v.m. de Bonte avond).

Nieuw speeltoestel

Op maandag 8 mei werden de kinderen verrast met een nieuw speeltoestel. Er staat nu een loopbruggetje op het plein en dit hebben we afgelopen maandag feestelijk geopend. Een groot deel van het bedrag werd ons aangeboden door de Jumbo, waarvoor u een tijd geleden punten hebt gespaard. Twee bereidwillige ouders, Conno Manneke en Johan van Strien hebben de taak op zich genomen om het toestel op het plein te plaatsen en dat was beslist geen gemakkelijke taak. Wij zijn hen dan ook zeer dankbaar.

Meerstromenschool
Kledinginzameling (herhaald bericht)

Voor de kledinginzameling van 31 mei, kunt u de kleding nu reeds inleveren.

Mini-Roparun

De kinderen hebben afgelopen maandag alle informatie meegekregen m.b.t. de Mini-Roparun. Ook is er afgelopen dinsdag nog een informatiebijeenkomst geweest. We hopen dat alles duidelijk is, maar mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u alles nog eens nalezen op de site: www.miniroparunzvl.nl  Het tijdstip dat de kinderen door Groede zullen lopen en ook bij de school langs gaan, zal liggen tussen 14.30 en 16.30 uur.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl