Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 26-02-2021

In deze nieuwsbrief:
Algemeen

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

De vakantie van vorige week zijn we begonnen met fantastisch schaatsweer en we hebben de vakantie afgesloten met de warmste 21 februari ooit gemeten!
De eerste week zit er al weer op. We hebben gelukkig alle kinderen weer kunnen verwelkomen. 

Zoals in een eerdere nieuwsbrief aangegeven, hebben we een aantal zaken in heroverweging genomen.
Juf Anneke zal vanaf a.s. maandag 1 maart weer aanwezig zijn. Hoe de groepsbezetting er uit zal zien voor de komende 2 weken kunt u terug vinden in het blokje “groepsbezetting”. 

In groep 7 en 8 hebben we voor 2 middagen een tussenoplossing kunnen vinden. Hoe de groepsbezetting er uit zal zien voor groep 7 en 8 vindt u ook terug in het blokje “groepsbezetting”.  

Met vriendelijke groet,          
mede namens het team van de Meerstromenschool,
              
Ellen Perdaen

Groepsbezetting

De groepsbezetting zoals hieronder weergegeven geldt voor twee weken. De week van 1 maart en de week van 8 maart. 

Groep 1 en 2

maandag  Groep 1 en groep 2 juf Anneke
dinsdag  Groep 1 en groep 2 juf Anneke
woensdag

Groep 1 en groep 2

juf Anneke

donderdag Groep 1 en groep 2 juf Anneke
vrijdag
Groep 1 en groep 2 
 
juf Martine

Groep 3 en 4
Kinderen van groep 3 en 4 hebben heel de week fysiek onderwijs op school. 

Groep 5 en 6
Kinderen van groep 5 en 6 hebben heel de week fysiek onderwijs op school. 

Groep 7 en 8

  ochtend  middag
maandag groep 7  les in speelzaal van juf Jodie
groep 8 les in de klas van juf Carolien 
groep 7 en 8 geen fysiek onderwijs op school. 
 
dinsdag groep 7  les in speelzaal van juf Jodie
groep 8 les in de klas van juf Carolien 
groep 7: fysiek op school, les van juf Jodie

groep 8: fysiek op school, werken zelfstandig o.l.v. juf Linda 
woensdag groep 7  les in speelzaal van juf Jodie
groep 8 les in de klas van juf Carolien 
 
donderdag groep 7  les in speelzaal van juf Jodie
groep 8 les in de klas van juf Carolien 
groep 7 en 8 geen fysiek onderwijs op school. 
vrijdag groep 7  les in speelzaal van juf Jodie
groep 8 les in de klas van juf Carolien 
groep 7: fysiek op school, les van juf Jodie

groep 8: fysiek op school, werken zelfstandig o.l.v. juf Martine

Juf Carolien werkt alleen de ochtenden (zoals voorheen). Beide groepen zijn een apart cohort en mogen in de middag niet samengevoegd worden. Daarom zal groep 7 en 8 op maandag en donderdag om 12.30u (na de lunch) nog geen fysiek onderwijs op school volgen. Zij gaan om 12.30u naar huis. Juf Jodie begeleidt de kinderen van groep 7 en 8 vanaf 13.00u digitaal. Kinderen krijgen 's morgens te horen waaraan ze in de middag moeten werken. Wanneer nodig zullen er Teams momenten ingepland worden.  
We hebben op dinsdag en vrijdag voor een tussenoplossing kunnen zorgen. Juf Linda en juf Martine zullen in de middag toezicht houden in groep 8. Hierdoor kunnen groep 7 en 8 als apart cohort op dinsdag en vrijdag op school aanwezig zijn. Kinderen van groep 8 krijgen in de ochtend van juf Carolien te horen wat zij in de middag moeten doen.

Welkom op de Meerstromenschool

We heten Lili van harte welkom in groep 1. 

 

Serdecznie witamy Lili w grupie 1.

 

Wieltjesweek

Afgelopen week waren er al wat wieltjes te zien op het schoolplein. Dit was een afspraak met de leerkracht en de klas. 

Komende week echt wieltjesweek! Tijdens de wieltjesweek mag er telkens één groep aan de linker zijde van de school steppen, skaten enz. 

De stepjes en Space Scooters van de kleuters worden verzameld op het kleuterplein.
De stepjes en Space Scooters van de kinderen van de andere groepen worden verzameld in de fietsenstalling
Skates en skateboards van groep 3 t/m 8 worden verzameld in het halletje bij de ingang, kinderen gaan wel via de nooddeuren de klassen in/uit.

Er zullen in de klassen afspraken gemaakt worden over het gebruik, plaats en omgang. Veiligheid gaat voor alles! Wanneer kinderen beschermers dragen, graag deze voorzien van naam. 

Groep 1 & 2: maandag  t/m donderdag, stepjes en Space Scooters zijn toegestaan. 
Groep 3 & 4: donderdag 4 maart. Stepjes, Space Scooters, skates zijn toegestaan.
Groep 5 & 6: donderdag 4 maart. Stepjes, Space Scooters, skates en skateboards zijn toegestaan.
Groep 7 & 8: dinsdag 2 maart. Stepjes, Space Scooters, skates en skateboards zijn toegestaan

Wanneer kinderen nog meer ideeën hebben, graag vooraf even toestemming vragen aan de leerkracht. 

Cito toetsen, leerlingvolgsysteem

Naast alle methodetoetsen worden er twee keer per jaar worden er methode onafhankelijke toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 8. Dit zijn de toetsen uit ons leerlingvolgsysteem. Het doel van deze toetsen is om de vorderingen van de kinderen te onderzoeken en het onderwijs van de komende periode hierop af te stemmen. 
Normaal gesproken worden deze toetsen afgenomen in januari en juni. Omdat we dit jaar in januari geen fysiek onderwijs mochten geven, zijn deze toetsen uitgesteld.  De eerste twee weken na de heropening is er voor gekozen nog niet te toetsen. De komende weken zullen deze toetsen wel weer plaats vinden. De resultaten van deze toetsen zullen met u besproken worden tijdens de oudergesprekken. 

Plusklas

Ondanks de gedeeltelijke opening van de middelbare scholen is het nog niet mogelijk om binnen de maatregelen de plusklas op te starten.
Mocht dit wel weer kunnen, worden de desbetreffende ouder hierover geïnformeerd.

Data
19 maart Rapporten 
22 maart Briefjes voor oudergesprekken inleveren
26 maart Extra vrije dag kleuters
29 maart t/m 1 april  Oudergesprekken
31 maart Paasbrunch (Coronaproof)
2 april Goede vrijdag. Alle kinderen vrij.
5 april Tweede Paasdag. Alle kinderen vrij. 
7 april Schoolfotograaf
23 april Koningsspelen (Coronaproof) 
26 april t/m 7 mei  Meivakantie. 
13 en 14 mei Hemelvaart. Alle kinderen vrij 
24 mei Tweede Pinksterdag. Alle kinderen vrij 

We hebben de data weer aangevuld. Activiteiten zijn vanzelfsprekend onder voorbehoud. Ons streven is om alles binnen de geldende maatregelen door te laten gaan.

Aanbod: tweedaagse training voor aanstaande brugklassers

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl