Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 12-03-2021

In deze nieuwsbrief:
Algemeen

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Afgelopen weken hadden, begrijpelijk gezien de tijd van het jaar, veel verkouden kinderen op school. Wij vinden het erg fijn te merken dat heel veel ouder(s)/verzorger(s) er op een verantwoorde manier mee om gaan. Vaak is er overleg met de school, huisarts wordt even gebeld (zeker als er sprake is van een vermoeden van hooikoorts) en er is overleg met het RIVM. Vele kinderen die verkouden zijn, zijn getest en tot nu toe allemaal met een negatieve testuitslag. We konden deze kinderen daarom erg snel weer op school ontvangen. Andere kinderen blijven thuis tot wanneer de verkoudheid over is. Niemand wil anderen besmetten en daar achteraf pas achter komen. 

We werken bij ons op school met klassenbubbels. Mocht het voorkomen dat er besmetting in de school is wat blijkt uit een positieve testuitslag van een leerling of medewerker van de school, dan voorkomen we door de klasbubbels dat er meerdere klassen naar huis zouden moeten. In Zeeland zijn er al best wat klassen, soms zelfs de helft van school thuis vanwege een besmette juf, meester of klasgenoot. We hopen er als school aan te ontkomen, maar garanderen kunnen we dit niet. Samen lukt het ons al een hele poos behoorlijk goed, daar zijn we iedereen dankbaar voor. 

In het geval van besmetting bij ons op school zal er contact tussen directie en GGD zijn over de te volgen strategie. In het kader van een bron en contact onderzoek kan er dan uitwisseling plaatsvinden over uitsluitend de betreffende klas. Het zal duidelijk zijn dat kinderen in een klas langer dan 15 minuten bij elkaar in de buurt zitten en dus waarschijnlijk door de GGD benaderd worden. Wij zullen dit op school in eerste instantie zelf op ons nemen; dus geen uitwisseling van bijvoorbeeld namen en mailadressen. Wij kunnen mails eenvoudig per groep verzenden. Het kan uiteraard voorkomen dat er vervolgens individueel contact moet zijn tussen GGD en ouder(s)/verzorger(s) van een leerling. Dan zullen wij als school in eerste instantie als een “tussenpersoon” fungeren om dat contact tot stand te brengen en ons daar verder niet mee ‘bemoeien’, tenzij dat nodig of gewenst is.

Jammer genoeg zijn er in de persconferentie van afgelopen maandag geen versoepelingen voor het basisonderwijs aangekondigd, hierdoor is er voor ons nu geen aanleiding voor aanpassingen in ons beleid. De volgende persconferentie is op dinsdag 23 maart, hierna zullen we weer kijken of er aanpassingen komen in ons beleid (ons huidige beleid staat dus nog niet vast tot de meivakantie). U wordt hier dan zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.  

Hoe de groepsbezetting er uit zal zien voor de komende 3 weken kunt u terug vinden in het blokje “groepsbezetting”. Door de kleutervrije vrijdag en Goede vrijdag zit hier een wisseling in, in de middag waarop leerlingen van groep 7 en 8 op school zijn. 

Met vriendelijke groet,          
mede namens het team van de Meerstromenschool,
              
Ellen Perdaen

Welkom op de Meerstromenschool

We heten Floris van harte welkom in groep 1.

Groepsbezetting

De groepsbezetting zoals hieronder weergegeven geldt voor twee weken. De week van 1 maart en de week van 8 maart. 

Groep 1 en 2
Onderstaand schema van toepassing in de week van ​15 t/m 19 maart 

maandag  Groep 1 en groep 2 juf Anneke
dinsdag  Groep 1 en groep 2 juf Anneke
woensdag

Groep 1 en groep 2

juf Anneke

donderdag Groep 1 en groep 2 juf Anneke
vrijdag
Groep 1 en groep 2 
 
juf Martine

Onderstaand schema van toepassing in de week van ​22 t/m 26 maart 

maandag  Groep 1 en groep 2 juf Anneke
dinsdag  Groep 1 en groep 2 juf Anneke
woensdag

Groep 1 en groep 2

juf Anneke

donderdag Groep 1 en groep 2 juf Anneke
vrijdag
 Extra vrije dag kleuters 
 
        x

Onderstaand schema van toepassing in de week van ​29 maart t/m 2 april.  

maandag  Groep 1 en groep 2 juf Anneke
dinsdag  Groep 1 en groep 2 juf Anneke
woensdag

Groep 1 en groep 2

juf Anneke

donderdag Groep 1 en groep 2 juf Anneke
vrijdag Vrij i.v.m. Goede Vrijdag          x

Groep 3 en 4
Kinderen van groep 3 en 4 hebben heel de week fysiek onderwijs op school. 

Groep 5 en 6
Kinderen van groep 5 en 6 hebben heel de week fysiek onderwijs op school. 

Groep 7 en 8
Onderstaand schema van toepassing in de week van ​15 t/m 19 maart

  ochtend  middag
maandag groep 7  les in speelzaal van juf Jodie
groep 8 les in de klas van juf Carolien 
groep 7 en 8 geen fysiek onderwijs op school. 
 
dinsdag groep 7  les in speelzaal van juf Jodie
groep 8 les in de klas van juf Carolien 
groep 7: fysiek op school, les van juf Jodie

groep 8: fysiek op school, werken zelfstandig o.l.v. juf Linda 
woensdag groep 7  les in speelzaal van juf Jodie
groep 8 les in de klas van juf Carolien 
 
donderdag groep 7  les in speelzaal van juf Jodie
groep 8 les in de klas van juf Carolien 
groep 7 en 8 geen fysiek onderwijs op school. 
vrijdag groep 7  les in speelzaal van juf Jodie
groep 8 les in de klas van juf Carolien 
groep 7: fysiek op school, les van juf Jodie

groep 8: fysiek op school, werken zelfstandig o.l.v. juf Martine

Juf Carolien werkt alleen de ochtenden (zoals voorheen). Beide groepen zijn een apart cohort en mogen in de middag niet samengevoegd worden. Daarom zal groep 7 en 8 op maandag en donderdag of vrijdag om 12.30u (na de lunch) nog geen fysiek onderwijs op school volgen. Zij gaan om 12.30u naar huis. Juf Jodie begeleidt de kinderen van groep 7 en 8 vanaf 13.00u digitaal. Kinderen krijgen 's morgens te horen waaraan ze in de middag moeten werken. Wanneer nodig zullen er Teams momenten ingepland worden.  
We hebben op dinsdag en vrijdag voor een tussenoplossing kunnen zorgen. Juf Linda en juf Martine zullen in de middag toezicht houden in groep 8. Hierdoor kunnen groep 7 en 8 als apart cohort op dinsdag en vrijdag op school aanwezig zijn. Kinderen van groep 8 krijgen in de ochtend van juf Carolien te horen wat zij in de middag moeten doen.

Onderstaand schema van toepassing in de week van ​22 t/m 26 maart 

  ochtend  middag
maandag groep 7  les in speelzaal van juf Jodie
groep 8 les in de klas van juf Carolien 
groep 7 en 8 geen fysiek onderwijs op school. 
 
dinsdag groep 7  les in speelzaal van juf Jodie
groep 8 les in de klas van juf Carolien 
groep 7: fysiek op school, les van juf Jodie

groep 8: fysiek op school, werken zelfstandig o.l.v. juf Linda 
woensdag groep 7  les in speelzaal van juf Jodie
groep 8 les in de klas van juf Carolien 
 
donderdag groep 7  les in speelzaal van juf Jodie
groep 8 les in de klas van juf Carolien 
groep 7: fysiek op school, les van juf Jodie

groep 8: fysiek op school, werken zelfstandig o.l.v. juf Martine
vrijdag groep 7  les in speelzaal van juf Jodie
groep 8 les in de klas van juf Carolien 
groep 7 en 8 geen fysiek onderwijs op school. 

Onderstaand schema van toepassing in de week van ​29 maart t/m 2 april. 

  ochtend  middag
maandag groep 7  les in speelzaal van juf Jodie
groep 8 les in de klas van juf Carolien 
groep 7 en 8 geen fysiek onderwijs op school. 
 
dinsdag groep 7  les in speelzaal van juf Jodie
groep 8 les in de klas van juf Carolien 
groep 7: fysiek op school, les van juf Jodie

groep 8: fysiek op school, werken zelfstandig o.l.v. juf Linda 
woensdag groep 7  les in speelzaal van juf Jodie
groep 8 les in de klas van juf Carolien 
 
donderdag groep 7  les in speelzaal van juf Jodie
groep 8 les in de klas van juf Carolien 
groep 7: fysiek op school, les van juf Jodie

groep 8: fysiek op school, werken zelfstandig o.l.v. juf Martine
vrijdag             Goede vrijdag                         Goede Vrijdag 

 

Digi D

We willen u erop attenderen dat wanneer u de uitslag van een afgenomen covid test sneller weet wanneer u een DigiD voor uw kind(eren) heeft.

Het duurt enkele dagen om deze aan te vragen. 

Besturenfusie

In Zeeuws-Vlaanderen zijn 5 schoolbesturen. Zoals eerder gemeld zijn 4 van deze schoolbesturen, na heel wat onderzoek, in een fusietraject gestapt. Het gaat om de besturen  Perspecto, Probaz, Scoba en SKO Hulst. Het streven is dat de fusie op 1 augustus 2021 beklonken is. Dan vallen 40 basisscholen verspreid over Zeeuws-Vlaanderen onder één bestuur.

Voor de individuele scholen zal dit niet heel veel verschil maken; elke school blijft bestaan met eigenheid van die school. In gemeente Sluis gaat het om de scholen in Aardenburg, Eede, Schoondijke, IJzendijke (Molenbolwerk), Oostburg (Sint Bavoschool) en onze school de Meerstromenschool. 

Via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn ouder(s)/verzorger(s) van de scholen betrokken bij dit proces. Omdat het hier om een kleine groep ouder(s)/verzorger(s) gaat, is er ook een facebookpagina opgericht: Besturenfusie PO Zeeuws-Vlaanderen | Facebook.

Via deze facebookpagina kunt u elke maand een nieuwsbrief lezen over de fusie, maar er staat ook andere informatie op zoals filmpjes over leerkrachten en scholen.

Schoolvoetbaltoernooi

De organisatie van het schoolvoetbaltoernooi heeft ons op de hoogte gebracht van de beslissing omtrent de organisatie van het schoolvoetbal toernooi. Zij hebben zo lang mogelijk gewacht met een beslissing nemen over het al of niet doorgaan van het lokale schoolvoetbaltoernooi.

Gezien de nog geldende restricties, o.a. gesloten kleedaccommodaties, gesloten kantine, geen toeschouwers en vooral het verbod op wedstrijden tussen scholen en schoolklassen heeft hen doen besluiten de editie 2021 gepland in april NIET door te laten gaan.

Wij hebben alle begrip voor dit besluit. Tevens zou het de laatste keer zijn dat dhr. D. Barre dit evenement zou organiseren. We willen hem ook langs deze weg bedanken voor zijn jarenlange inzet! 

Data
26 maart Extra vrije dag kleuters
31 maart Paasbrunch (Coronaproof)
1 april (gewijzigd) Rapporten 
6 april (gewijzigd) Briefjes voor oudergesprekken inleveren
2 april Goede vrijdag. Alle kinderen vrij.
5 april Tweede Paasdag. Alle kinderen vrij. 
7 april Schoolfotograaf
12 april t/m 16 april (gewijzigd) Oudergesprekken 
20 en 21 april Eindtoets Cito groep 8
23 april Koningsspelen (Coronaproof) 
26 april t/m 7 mei  Meivakantie. 
13 en 14 mei Hemelvaart. Alle kinderen vrij 
24 mei Tweede Pinksterdag. Alle kinderen vrij 

We hebben de data weer aangevuld. Activiteiten zijn vanzelfsprekend onder voorbehoud. Ons streven is om alles binnen de geldende maatregelen door te laten gaan.

Groep 1 en 2

Storm op de Meerstromenschool.

De kleuters hebben vandaag geëxperimenteerd met ballonnen en heeeeeeel veel wind.

Wat gebeurt er met je ballon als je vanachter de muur komt en de wind je ballon probeert te pakken?

Waar waait de ballon naar toe en waar komt de wind dan vandaan? Vragen die de kleuters zelf ontdekt hebben.

En iedereen is naar buiten gegaan met een ballon………. maar niet iedereen is ook MET  ballon binnen gekomen. Dus mocht u hier of daar een witte ballon zien zweven……. met prachtige rode letters S-P-A-R…….. dan weet u waar deze vandaan is gekomen.


 

 

Thema kleuters
De kleuters werken nog één week over het prentenboek: “De zonnetjesbroek”.

Aan de orde komen de begrippen “Groeien” en “ Het weer”.

De letter die werd aangeboden was de “z van zon”

Groep 3 en 4

In groep 3 zijn de kinderen druk bezig met de voorbereidingen van het letterfeest. 

In groep 4 zijn de kinderen druk bezig met de voorbereidingen van het klokkenfeest. 

U wordt hier binnenkort verder over geïnformeerd! 

Groep 5 en 6

Toetsen
Week 14 (5 t/m. 9 april):     Woorddictee thema 5
Week 15 (12 t/m. 16 april): Zinnendictee thema 5

30 maart: Toets geschiedenis blok 3
8 april:      Toets aardrijkskunde blok 3
15 april:    Toets topo blok 3
22 april:    Toets verkeerskrantje nr. 5/6

Groep 7 en 8

Groep 7 en 8 heeft op 26 maart toets natuur hoofdstuk 2. 

Watersportvereniging Breskens

Zoals ieder jaar geeft Marnix Lippens van Watersportvereniging Breskens in de zomer zeilessen voor zijn bestaande leden, maar daarbij zijn er ook nieuwe en enthousiaste leden van harte welkom.

In de bijgevoegde flyer vindt je de activiteiten in de zomervakantie.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl