Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 26-03-2021

In deze nieuwsbrief:
Algemeen

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Wat een week hebben we achter de rug! We hoopten natuurlijk dat we er aan konden ontkomen, maar ook bij ons moesten er helaas ook klassen naar huis. In West Zeeuws-Vlaanderen is dit op minstens 2 andere scholen ook al het geval geweest. 

We beseffen ons dat er afgelopen week veel informatie op korte termijn richting u gekomen is. Wanneer het om groepsspecifieke informatie gaat zetten we er boven welke groep(en) het betreft. Door de strikte hantering van de cohorten en het vermijden dat vaste leerkrachten wisselen tussen de cohorten, blijft ‘de schade’  tot op heden beperkt en voorkomen we zo hopelijk een schoolsluiting.

Wanneer er een groep(en) op zeer korte termijn niet naar school kan komen, nemen we eerst telefonisch contact op. In sommige gevallen bellen leerkrachten en directie vanaf thuis en dus met hun privénummer. We hebben gemerkt dat wanneer wij anoniem bellen, ouders minder snel hun telefoon oppakken en wanneer ze niet in de gelegenheid zijn om op te nemen ook niet terug kunnen bellen. We willen u vragen discreet met onze telefoonnummers om te gaan en alleen te gebruiken bij noodgevallen, het doorgeven van een positief of negatief testresultaat of wanneer een leerkracht dit met u afspreekt. 

Afgelopen week werd een aantal keer de vraag gesteld waarom er geen namen van leerlingen in de nieuwsbrief vermeld staan. Ouders gaven aan dat ze dan zelf ook snel na konden gaan of er (nauw) contact geweest was eventueel door hun kind die dan in een andere groep (cohort) zou zitten. Dit mogen wij niet vanwege de AVG. We gaan er vanuit dat de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling die een positieve testuitslag heeft, zelf contact opneemt met die ouder(s) waar dit het geval is. Wanneer er namen van leerkrachten vermeld staan, hebben deze leerkrachten hier vooraf toestemming voor gegeven. 

Vele ouders hebben hun kind(eren) laten testen toen kinderen in quarantaine moesten. Wie een Digi-D had aangevraagd had zo ongeveer een dag sneller de uitslag dan diegene die op telefoon van de GGD zaten te wachten. We willen daarom nogmaals aangeven dat het aanvragen van een Digi-D erg handig is. Wanneer u uw kind zou willen laten testen, dan kan uw kind ongeveer een dag eerder terug fysiek onderwijs op school volgen. Het aanvragen van een Digi-D is kosteloos.

De GGD heeft ons het advies gegeven dat het niet verstandig is om kinderen die ‘een beetje’ verkouden zijn naar school te laten komen. Ook zij kunnen het virus bij zich dragen. Kinderen moeten 24u klachtenvrij zijn, mits zij een negatieve testuitslag hebben.

Gezien de omstandigheden op school en de persconferentie waar geen versoepelingen voor het basisonderwijs zijn aangekondigd, zijn we genoodzaakt ons beleid nog even door te zetten.  
Hoe de groepsbezetting er uit zal zien voor de komende week/ weken kunt u terug vinden in het blokje “groepsbezetting”. 

Met vriendelijke groet,          
mede namens het team van de Meerstromenschool,
              
Ellen Perdaen

Groepsbezetting

Groep 1 en 2
Onderstaand schema is van toepassing in de week van ​29 maart t/m 2 april.  

maandag  Groep 1 en groep 2 juf Anneke
dinsdag  Groep 1 en groep 2 juf Anneke
woensdag

Groep 1 en groep 2

juf Anneke

donderdag Groep 1 en groep 2 juf Anneke
vrijdag   Vrij  i.v.m. Goede Vrijdag           x

Onderstaand schema is van toepassing in de week van ​5 april t/m 9 april.

maandag  vrij i.v.m. Tweede Paasdag          x
dinsdag  Groep 1 en groep 2  juf Anneke
woensdag

Groep 1 en groep 2

 juf Anneke

donderdag Groep 1 en groep 2  juf Anneke
vrijdag   Groep 1 en groep 2  juf Martine

Onderstaand schema van toepassing in de week van ​12 april t/m 16 april.

maandag  Groep 1 en 2  juf Anneke 
dinsdag  Groep 1 en groep 2  juf Anneke
woensdag

Groep 1 en groep 2

 juf Anneke

donderdag  Groep 1 en groep 2  juf Anneke
vrijdag  Groep 1 en groep 2  juf Martine

Groep 3 en 4
Kinderen van groep 3 en 4 hebben heel de week fysiek onderwijs op school. 

Groep 5 en 6
Kinderen van groep 5 en 6 hebben heel de week fysiek onderwijs op school. 

Groep 7 en 8
Onderstaand schema is van toepassing in de week van ​29 maart t/m 2 april

  ochtend  middag
maandag Groep 7, les in speelzaal

Groep 8, les in de klas
Groep 7:
ochtend + middag fysiek op school
Groep 8:
ochtend + middag fysiek op school
dinsdag groep 7  les in speelzaal


groep 8 les in de klas 
groep 7:
ochtend + middag fysiek op school,

groep 8:
ochtend fysiek op school
middag, geen fysiek onderwijs op school *
woensdag groep 7 les in speelzaal
groep 8 les in de klas  
Groep 7: fysiek op school
Groep 8: fysiek op school 
donderdag groep 7  les in speelzaal 

groep 8 les in de klas van 
Groep 7:
ochtend + middag fysiek op school
Groep 8:
ochtend + middag fysiek op school
vrijdag       Goede Vrijdag  Vrij 

* Dinsdagmiddag hebben de kinderen van groep 8 onderwijs op afstand. Juf Carolien heeft deze middag een online contactmoment met de kinderen. De uitnodiging hiervoor wordt t.z.t. verstuurd.

Onderstaand schema van toepassing in de week van ​5 april t/m 9 april 
Invulling van deze week geven wij u door op donderdag 1 april, we zijn hiervoor in afwachting van de testuitslag van de juf.

     
maandag  Tweede Paasdag  
Vrij 
 
dinsdag groep 7  les in speelzaal 
groep 8 les in de klas van 
 
woensdag groep 7  les in speelzaal 
groep 8 les in de klas van 
 
donderdag groep 7  les in speelzaal 
groep 8 les in de klas 
 
vrijdag groep 7  les in speelzaal 
groep 8 les in de klas 
 

 

Pasen

Voor Pasen hebben we een programma opgesteld wat binnen de huidige maatregelen past.

Groep 3 en 4 zal volgende week een paasspeurtocht doen op het schoolplein, er is geen extra begeleiding nodig .

Woensdag 31 maart gaat groep 1,2,3 en 4 paaseieren zoeken op De Markt. Extra begeleiding m.b.t. de verkeersveiligheid is van belang, dit is geregeld. 

Donderdag 1 april vieren de kinderen Pasen in hun eigen groep. Ook zal er in de eigen klas aandacht besteed worden aan het verhaal rondom Pasen. De kinderen moeten van thuis wel eten en drinken mee te nemen voor de ochtendpauze.   
De paasbrunch wordt op school verzorgd.

De AC leden zullen ondersteunen bij de voorbereiding van de brunch, maar niet fysiek aanwezig zijn bij de activiteiten in de klas. We willen ze hiervoor alvast hartelijk bedanken. 

Kikkesport nieuws

Correcte tijd: Groede: 14:30 uur tot 15:45 uur  ; Voetbalveld VV Groede

Data
26 maart Extra vrije dag kleuters
31 maart paaseieren zoeken groep 1,2,3,4
1 april (gewijzigd) Paasbrunch (Coronaproof)
Rapporten 
6 april (gewijzigd) Briefjes voor oudergesprekken inleveren
2 april Goede vrijdag. Alle kinderen vrij.
5 april Tweede Paasdag. Alle kinderen vrij. 
7 april Schoolfotograaf 
12 april t/m 16 april (gewijzigd) Oudergesprekken 
20 en 21 april Eindtoets Cito groep 8
23 april Koningsspelen (Coronaproof) 
26 april t/m 7 mei  Meivakantie. 
13 en 14 mei Hemelvaart. Alle kinderen vrij 
24 mei Tweede Pinksterdag. Alle kinderen vrij 

We hebben de data weer aangevuld. Activiteiten zijn vanzelfsprekend onder voorbehoud. Ons streven is om alles binnen de geldende maatregelen door te laten gaan.

Groep 1 en 2

De kleuters werken momenteel volop aan het thema “LENTE". De letter die hierbij wordt aangeboden is de letter “l” van lam.

Buiten hebben de kinderen Sabrina geholpen met het planten van bloembollen en zaaien staat nog op de planning.

…………. Nu maar wachten op warmer weer zodat alles lekker kan groeien.


Verder hebben de kleuters een fleurig nieuw knikkerputje gekregen.
Sabrina heeft het netjes in het plein gelegd. Oefening baart kunst dus de kinderen kunnen starten met knikkeren.

Groep 3 en 4

Letterfeest

De kinderen van groep 3 zijn al druk bezig geweest voor het letterfeest.
Helaas is dit door de Corona niet door gegaan en daarom hopen we dat het op woensdag 7 april wel door kan gaan.
Er morgen door de Coronamaatregelen dit jaar geen ouders en/of opa’s en oma’s aanwezig zijn en daarom hebben
we groep 4 uitgenodigd om dit feestje samen met groep 3 te vieren. 
We zullen natuurlijk foto’s maken en deze op Klasbord plaatsen, zodat u thuis toch nog een blik kunt opvangen van uw kind. 

Klokfeest

Ook de kinderen van groep 4 zijn druk bezig voor een feest. 
Dit jaar vieren we voor het eerst het klokfeest met groep 4. 
Dit feest zal plaatsvinden op woensdag 21 april. De kinderen van groep 3 zullen tegen die tijd uitgenodigd
worden door groep 4, om dit samen met hen te vieren. 

Groep 5 en 6

Toetsen
Week 14 (5 t/m. 9 april):     Woorddictee thema 5
Week 15 (12 t/m. 16 april): Zinnendictee thema 5

30 maart: Toets geschiedenis blok 3
8 april:      Toets aardrijkskunde blok 3
15 april:    Toets topo blok 3
22 april:    Toets verkeerskrantje nr. 5/6

Groep 7 en 8

Toetsen

  • woensdag 31 maart: theoretisch verkeersexamen.
  • donderdag 1 april: toets geschiedenis hoofdstuk 3.
  • vrijdag 9 april: toets topografie hoofdstuk 4.
  • maandag 12 april: woorddictee thema 6.

 

We hebben de afgelopen periode knikkercompetitie gedaan.
De kinderen hebben fanatiek gespeeld en in spannende finales zijn Lotte en Yasmin in groep 8 en Jinx in groep 7 als winnaars uit de bus gekomen! Gefeliciteerd!

           

 

                       

Flyer Tennis

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl