Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 17-03-2021

In deze nieuwsbrief:
Betreft groep 3 en 4

Deze nieuwsbrief is alleen bestemd voor de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van groep 3 en 4,

We zijn zojuist op de hoogte gebracht door juf Monique dat de uitslag van haar Covid-19 test positief is. We hopen natuurlijk ontzettend dat het bij een verkoudheid blijft en dat we haar snel weer op school mogen ontvangen! Veel beterschap juf Monique! 

Na overleg met de GGD is het volgende besloten.
De besmettelijke periode van juf Monique is tot 2 dagen voor haar eerste ziektedag, de vrijdag valt hier buiten. GGD geeft aan dat collega's en de kinderen uit de klas geen risico lopen. 
Een aantal kinderen in groep 3 en 4 is verkouden en zijn thuis gebleven. Een aantal van hen is getest. Van hen hebben we nog geen testuitslag en hopen natuurlijk dat deze negatief is. Er is geen invalleerkracht gevonden en om geen risico te lopen plaatsen we geen leerkracht uit een ander cohort voor groep 3 en 4. We wachten alle testuitslagen even af. Dit betekent dat groep 3 en 4 op donderdag en vrijdag geen fysiek onderwijs op school hebben en dat er afstandsonderwijs verzorgd wordt.

De juffen mailen vandaag het werk door voor morgen en vrijdag. Ook zal de uitnodiging voor het online contactmoment dat middels Teams plaats vindt, vandaag nog gestuurd worden. 
Het online contactmoment voor groep 3 zal van 8.45u – 9.45u zijn en het online contactmoment voor groep 4 zal van 10.30u – 11.30u zijn.

De noodopvang is beschikbaar voor kinderen waarvan ouder(s)/ verzorger(s) werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Het is de bedoeling dat u alleen gebruik maakt van noodopvang als dat echt niet anders kan. Als een van beide partners in een cruciaal beroep werkt is het de bedoeling dat de andere partner de opvang van de kinderen verzorgt. Pas wanneer dit niet mogelijk is kunt u gebruik maken van noodopvang. Wanneer u gebruik wilt maken van de noodopvang op donderdag of vrijdag, wil ik u vragen een mail te sturen naar directie.meerstromenschool@scoba.nl

Zonder tegenbericht start het fysieke onderwijs voor de kinderen van groep 3 en 4 maandag weer. Juf Stephanie is er dan, zoals normaal ook het geval is. 
Juf Monique mag weer aan het werk, wanneer haar 7 ‘ziektedagen’ gepasseerd zijn en ze 24 uur klachten vrij is. We hopen dat ze er woensdag weer is. 

We willen u vragen, wanneer u op de hoogte bent van deze nieuwsbrief, een leesbevestiging te sturen naar directie.meerstromenschool@scoba.nl. Na 20.00u nemen we telefonisch contact op met de ouder(s)/verzorger(s) van groep 3 en 4 van wie we geen leesbevestiging hebben ontvangen. Zo weten we zeker dat iedereen op de hoogte is.  

Excuses voor het ongemak en hopelijk kunnen we alle kinderen van groep 3 en 4 maandag weer op school ontvangen! 

Met vriendelijke groet,
mede namens juf Monique en juf Stephanie,

Ellen Perdaen 

 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl