Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 01-04-2021

In deze nieuwsbrief:
Algemeen

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Een leerling uit groep 3-4 die al in quarantaine zit, is na de 5e dagtest van de quarantaineperiode positief getest. Haar ‘ziekteperiode’ is, wanneer ze dit weekend klachtenvrij blijft, aanstaande maandag afgelopen. Wanneer ze geen klachten ontwikkelt is zij dinsdag weer op school aanwezig. Ook haar zus zal weer aanwezig zijn, zij is al uit quarantaine sinds zaterdag. 
Na de ‘ziekteperiode’ gaat de quarantaineperiode van de overige gezinsleden weer opnieuw in. Dit heeft als gevolg dat juf Carolien in ieder geval tot en met vrijdag afwezig zal zijn.

Zoals aangegeven in de nieuwsbrief van 26 maart zouden we u nog informeren over hoe de groepsbezetting er uit zal zien voor groep 7 en 8 voor de komende week/ weken kunt u terug vinden in het blokje “groepsbezetting”. 

Met vriendelijke groet,          
mede namens het team van de Meerstromenschool,
              
Ellen Perdaen

Groepsbezetting

Groep 1 en 2
 Onderstaand schema is van toepassing in de week van ​5 april t/m 9 april.

maandag  vrij i.v.m. Tweede Paasdag          x
dinsdag  Groep 1 en groep 2  juf Anneke
woensdag

Groep 1 en groep 2

 juf Anneke

donderdag Groep 1 en groep 2  juf Anneke
vrijdag   Groep 1 en groep 2  juf Martine

Onderstaand schema van toepassing in de week van ​12 april t/m 16 april.

maandag  Groep 1 en 2  juf Anneke 
dinsdag  Groep 1 en groep 2  juf Anneke
woensdag

Groep 1 en groep 2

 juf Anneke

donderdag  Groep 1 en groep 2  juf Anneke
vrijdag  Groep 1 en groep 2  juf Martine

Groep 3 en 4
Kinderen van groep 3 en 4 hebben heel de week fysiek onderwijs op school. 

Groep 5 en 6
Kinderen van groep 5 en 6 hebben heel de week fysiek onderwijs op school. 

Groep 7 en 8
Onderstaand schema is van toepassing in de week van ​5 april maart t/m 9 april

maandag  Tweede Paasdag  Vrij 
dinsdag groep 7  les in speelzaal


groep 8 les in de klas 
groep 7:
ochtend + middag fysiek op school,

groep 8:
ochtend + middag fysiek op school 
woensdag groep 7 les in speelzaal
groep 8 les in de klas  
Groep 7: fysiek op school
Groep 8: fysiek op school 
donderdag groep 7  les in speelzaal 

groep 8 les in de klas van 
Groep 7:
ochtend + middag fysiek op school

Groep 8:
ochtend + middag fysiek op school
vrijdag groep 7  les in speelzaal 

groep 8 les in de klas van     
Groep 7:
ochtend + middag fysiek op school

Groep 8:
ochtend + middag fysiek op school

 

Pasen

 

Schoolfotograaf

Op woensdag 7 april aanstaande bezoekt de schoolfotograaf onze school. 
De directie maakt deze dag pas definitief op dinsdag 6 april, omdat het alleen door gaat wanneer er geen groepen in quarantaine zijn. 

Wanneer het niet door gaat, ontvangt u dinsdag een bericht via Klasbord. 

In verband met Corona en de bezetting van alle lokalen in de school, zal de schoolfotograaf dit jaar in de gymzaal van 't Torentje de foto's maken.

In de ochtend zal gestart worden met foto's van broers en zusjes welke niet allemaal bij ons op school zitten. U kunt bij aanvang van school met al uw kinderen wachten buiten bij 't Torentje en om de beurt naar binnen gaan voor de foto. Wanneer de broers/zussen foto gemaakt is, kunt u uw kind naar school brengen. Wanneer alle kinderen van het gezin bij ons op school zitten regelen wij wanneer de broers en zussenfoto plaatsvindt.
We vragen ouder(s)/verzorger(s) om de gymzaal met mondkapje te betreden en voldoende afstand van elkaar en van de fotograaf te houden. 

Verder zullen er ook portretfoto's en groepsfoto's gemaakt worden. 

 

 

Data
2 april Goede vrijdag. Alle kinderen vrij.
5 april Tweede Paasdag. Alle kinderen vrij. 
6 april Briefjes voor oudergesprekken inleveren
7 april Schoolfotograaf (onder voorbehoud)
12 april t/m 16 april Oudergesprekken 
20 en 21 april Eindtoets Cito groep 8
22 april Koningsspelen groep 1 t/m 4(Coronaproof) 
23 april Koningsspelen groep 5 t/m 8 (Coronaproof) 
26 april t/m 7 mei  Meivakantie. 
13 en 14 mei Hemelvaart. Alle kinderen vrij 
24 mei Tweede Pinksterdag. Alle kinderen vrij 

We hebben de data weer aangevuld. Activiteiten zijn vanzelfsprekend onder voorbehoud. Ons streven is om alles binnen de geldende maatregelen door te laten gaan.

Groep 5 en 6

Toetsen
Week 14 (5 t/m. 9 april):     Woorddictee thema 5
Week 15 (12 t/m. 16 april): Zinnendictee thema 5

8 april:      Toets aardrijkskunde blok 3
15 april:    Toets topo blok 3
22 april:    Toets verkeerskrantje nr. 5/6

Groep 7 en 8

Toetsen

  • vrijdag 9 april: toets topografie hoofdstuk 4.
  • maandag 12 april: woorddictee thema 6.

Franse les
Enkele kinderen van groep 7 en 8 hebben zich aan het begin van het schooljaar opgegeven voor de Franse les bij Alliance Française.
Door Corona zijn deze lessen lange tijd niet gegeven en worden ze momenteel online verzorgd door juf Marjolijn. 

We hebben met de docent afgesproken dat zij de Franse les op maandagmiddag onder schooltijd mocht geven tot aan de meivakantie.

We streven er naar dat groep 8 op maandag 12 april en maandag 19 april op school zal zijn. We willen wel vragen om er voor te zorgen dat de kinderen die dan Frans volgen een device mee te geven waarop ze hun Franse les kunnen volgen. Wanneer er niet de mogelijkheid is dat ze een eigen device mee naar school kunnen nemen, dan willen we u vragen of deze kinderen via de webversie in kunnen loggen op het emailadres, zodat ze bij de link kunnen om in te loggen in Google Meet. 

Inloggegevens van hun de eigen email is privacygevoelig en we willen u daarom vragen dit vooraf te oefenen met uw kind, zodat ze dit zelfstandig kunnen.

Kinderen die Franse les volgen zullen in een andere ruimte zitten, we willen u vragen een koptelefoon (met microfoon) mee te geven. Dan kunnen de kinderen de les in alle rust volgen. 

           

 

                        

Flyer van de Self Defense Training

Flyer Hockey voor leerlingen van groep 1 en 2

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl