Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 09-04-2021

In deze nieuwsbrief:
Algemeen

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Deze week was een korte week, omdat we afgelopen maandag vrij waren en ik heb geen Coronanieuws!

Afgelopen week hebben de leerkrachten de briefjes voor de oudergesprekken ingezameld en de gesprekken ingepland. Kinderen die een briefje mee hadden, hebben het briefje inmiddels ingevuld terug mee naar huis gekregen. 

Op school zijn de leerkrachten druk bezig met de voorbereidingen op de Koningsspelen. Om genoeg ruimte en tijd te hebben om cohorten te splitsen, hebben we het verspreid over twee dagen. U kunt dit terugvinden bij het kopje ‘data’ en ‘Koningsspelen’.

Het ministerie is er over bezig dat er vanaf mei zelftesten voor leerkrachten beschikbaar worden gesteld. Eerst moet hier nog een beleid voor worden opgesteld. Mocht u via de media iets vernemen over ‘zelftesten in het onderwijs’, dan gaat dat in ieder geval om testen voor personeel en niet voor kinderen.

Op moment van schrijven weten we nog niet of juf Carolien volgende week aanwezig mag zijn. We hopen natuurlijk allemaal van wel, dit weekend weet zij meer. Hoe de groepsbezetting er uit ziet is terug te vinden in het kopje “groepsbezetting”.  

Met vriendelijke groet,          
mede namens het team van de Meerstromenschool,
              
Ellen Perdaen

Groepsbezetting

Groep 1 en 2
Onderstaand schema van toepassing in de week van ​12 april t/m 16 april.

maandag  Groep 1 en 2  juf Anneke 
dinsdag  Groep 1 en groep 2  juf Anneke
woensdag

Groep 1 en groep 2

 juf Anneke

donderdag  Groep 1 en groep 2  juf Anneke
vrijdag  Groep 1 en groep 2  juf Martine

Groep 3 en 4
Kinderen van groep 3 en 4 hebben heel de week fysiek onderwijs op school. 

Groep 5 en 6
Kinderen van groep 5 en 6 hebben heel de week fysiek onderwijs op school. 

Groep 7 en 8
Onderstaand schema is van toepassing in de week van ​12 april maart t/m 16 april

maandag groep 7  les in speelzaal


groep 8 les in de klas 
 groep 7:
ochtend + middag fysiek op school,

groep 8:
ochtend + middag fysiek op school 
dinsdag groep 7  les in speelzaal


groep 8 les in de klas 
groep 7:
ochtend + middag fysiek op school,

groep 8:
ochtend + middag fysiek op school 
woensdag groep 7 les in speelzaal
groep 8 les in de klas  
Groep 7: fysiek op school
Groep 8: fysiek op school 
donderdag groep 7  les in speelzaal 

groep 8 les in de klas van 
Groep 7:
ochtend + middag fysiek op school

Groep 8:
ochtend + middag fysiek op school
vrijdag groep 7  les in speelzaal 

groep 8 les in de klas van     
Groep 7:
ochtend + middag fysiek op school

Groep 8:
ochtend + middag fysiek op school

 

Skate clinic

Op dinsdagochtend 20 april wordt er op onze school voor groep 3 t/m 7 een skate-clinic gegeven door Skate-A-Way.

Tijdens de clinic staat veiligheid voorop.
De kinderen zijn verplicht het totale pakket aan bescherming te dragen. Dit bestaat naast de skates uit pols-, elleboog, kniebescherming en een helm (kan fietshelm, paardrijcap, skihelm, skatehelm etc. zijn)

Kinderen dienen zoveel mogelijk gebruiken te maken van hun eigen materialen.
1.Skates of rolschaatsen
2. pols-, elleboog-, kniebescherming
3. helm ( fietshelm, paardrijcap, skihelm, skatehelm) (→ 
geen eigen helm = eigen pet of muts meenemen)

Wanneer kinderen geen skates en of beschermmaterialen in hun bezit hebben, kunnen ze dit kosteloos lenen bij Skate-A-Way

Wanneer kinderen geen eigen helm hebben, maar gebruik dienen te maken van een leenhelm, dan zijn ze verplicht een pet of muts zelf mee te nemen. Deze wordt onder de helm gedragen voor de hygiëne!

Groep 7 zal als eerste starten. Wij willen hen vragen om al om 8.25u op school aanwezig te zijn om materialen aan te doen.
Groep 8 kan jammer genoeg niet meedoen met de skate-clinic, omdat dit voor hen de eerste dag is waarop de Cito eindtoets wordt afgenomen. Voor hen wordt iets anders georganiseerd door de juffen op een ander moment. We zullen er ook voor zorgen dat zij de eindcito in alle rust kunnen maken. 

Koningsspelen

Op donderdag 22 april zal groep 1 t/m 4 de Koningspelen vieren en op vrijdag 23 april zal groep 5 t/m 8 de Koningsspelen vieren.  

De leerkrachten zijn inmiddels druk bezig met een programma voor alle kinderen binnen de huidige maatregelen. 

Alle kinderen moeten voor hun eigen pauze drankje en hapje zorgen. Wel krijgen ze een extra tussendoortje.

De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten ook gewoon zelf een lunch meenemen. Vanwege de corona-crisis is er vanuit de landelijke organisatie geen ontbijt of lunch voorzien.

Het zou leuk zijn als de kinderen op de dag dat ze Koningsdag vieren een oranje ‘outfit’ aantrekken.

Bag2school

Bag2School zal de kleding inzamelen op donderdag 27 mei 2021 om 09:00 uur op de Meerstromenschool. 

U kunt uw zakken vanaf nu al inleveren bij de hoofdingang van de school.

Helpt u ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten?

Data
12 april t/m 16 april Oudergesprekken 
20 april Skate-clinic groep 3 t/m 7
20 en 21 april Eindtoets Cito groep 8
22 april Koningsspelen groep 1 t/m 4(Coronaproof) 
23 april Koningsspelen groep 5 t/m 8 (Coronaproof) 
26 april t/m 7 mei  Meivakantie. 
13 en 14 mei Hemelvaart. Alle kinderen vrij 
24 mei Tweede Pinksterdag. Alle kinderen vrij 
27 mei (nieuw) Bag2School (kledinginzameling)

We hebben de data weer aangevuld. Activiteiten zijn vanzelfsprekend onder voorbehoud. Ons streven is om alles binnen de geldende maatregelen door te laten gaan.

Groep 3 en 4

Groep 4

Klokfeest:
Binnenkort wordt het Klokfeest georganiseerd op school. Er komt een kleine tentoonstelling. Kinderen mogen materiaal meenemen wat met tijdsduur te maken heeft, om deze tentoonstelling vorm te geven.
Denk hierbij aan Klokken, wekkers, horloges, kookwerkkers, ect. (graag voorzien van naam!)

Knutselen:
De kinderen van groep 4 gaan iets timmeren, we willen u vragen om ze volgende week een hamer mee te geven. Graag voorzien van naam. 

Groep 5 en 6

Toetsen
Week 14 (5 t/m. 9 april):     Woorddictee thema 5
Week 15 (12 t/m. 16 april): Zinnendictee thema 5

8 april:      Toets aardrijkskunde blok 3
15 april:    Toets topo blok 3
22 april:    Toets verkeerskrantje nr. 5/6

Groep 7 en 8

Toetsen

  • maandag 12 april: woorddictee thema 6.
  • maandag 19 april: toets aardrijkskunde hoofdstuk 3
  • donderdag 22 april: zinnendictee thema 6.

 

  • Op dinsdag 20 april: heeft groep 7 een skateclinic.
  • Op dinsdag 20 april en woensdag 21 april is het de Cito eindtoets voor groep 8. Op deze dag mogen de kinderen van groep 8 een mascotte meenemen die op hun tafel past. Ook mogen ze iets extra's ‘lekkers’ meenemen voor in de pauze.
  • Op vrijdag 23 april doen we Koningsdagactiviteiten in de klas.

 

Doeles:

We hebben deze week buiten een doeles rekenen gedaan. De kinderen hebben door goed samen te werken de sommen op kunnen lossen.

     

 

Franse les
Enkele kinderen van groep 7 en 8 hebben zich aan het begin van het schooljaar opgegeven voor de Franse les bij Alliance Française.
Door Corona zijn deze lessen lange tijd niet gegeven en worden ze momenteel online verzorgd door juf Marjolijn. 

We hebben met de docent afgesproken dat zij de Franse les op maandagmiddag onder schooltijd mocht geven tot aan de meivakantie.

We streven er naar dat groep 8 op maandag 12 april en maandag 19 april op school zal zijn. We willen wel vragen om er voor te zorgen dat de kinderen die dan Frans volgen een device mee te geven waarop ze hun Franse les kunnen volgen. Wanneer er niet de mogelijkheid is dat ze een eigen device mee naar school kunnen nemen, dan willen we u vragen of deze kinderen via de webversie in kunnen loggen op het emailadres, zodat ze bij de link kunnen om in te loggen in Google Meet. 

Inloggegevens van hun de eigen email is privacygevoelig en we willen u daarom vragen dit vooraf te oefenen met uw kind, zodat ze dit zelfstandig kunnen.

Kinderen die Franse les volgen zullen in een andere ruimte zitten, we willen u vragen een koptelefoon (met microfoon) mee te geven. Dan kunnen de kinderen de les in alle rust volgen. 

           

 

                        

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl