Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 01-10-2021

In deze nieuwsbrief:
- Sponsorloop (herhaald bericht)
- Overblijfhulp
- Paptaartenkermis
- Nieuwe speeltuintje Groede
- Overblijfbijdrage + ouderbijdrage (herhaald bericht)
- Kinderboekenweek
- Schoolgids
- Data
- Zespri, Ballen sparen!
- Flyer Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen
- Flyer Turn '87 Oostburg
- Groep 1& 2
- Groep 5 & 6
Sponsorloop (herhaald bericht)

Op dinsdag 5 oktober organiseren we op onze school een sponsorloop.

De sponsorloop is tevens de start van de Kinderboekenweek en heeft betrekking op het thema BEROEPEN.
Kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen m.b.t. het thema Beroepen. 

De kinderen zullen lopen onder schooltijd, maar wanneer u wilt komen kijken en aanmoedigen bent u van harte welkom! 

Kinderen van groep 1 en 2 zullen lopen van 8.40u- 9.10u
Kinderen van groep 3 en 4 zullen lopen van 9.20u – 9.50u 
Kinderen van groep 5 en 6 zullen lopen van 10.30u – 11.00u 
Kinderen van groep 7 en 8 zullen lopen van 11.10u – 11.40u 

Geld wat wordt opgehaald komt ten goede aan activiteiten en materialen voor de kinderen.
We zullen u t.z.t. informeren wat we gerealiseerd hebben van de opbrengst.

Dit jaar doet groep 7 en 8 ook mee met de Miniroparun. Kinderen van groep 7 en 8 mogen op zoek naar sponsoren m.b.t. deze sponsorloop, maar wij hebben er begrip voor wanneer er een keuze gemaakt wordt tussen één van de twee. 

Overblijfhulp

Afgelopen maandag was juf Jannie voor het laatst op de Meerstromenschool om te helpen tijdens de overblijf. 

We willen haar bedanken voor haar jarenlange hulp en wensen haar veel woonplezier in Breskens.

Paptaartenkermis

Hij is wereldberoemd in Groede en omstreken, de Groese paptaart. Maar waarom is de paptaart zo geliefd en waar komt deze lekkernij vandaan?
De Groese paptaart is een ronde paptaart van deeg met een soort vanillevla, die gegeten wordt met bruine suiker.  De traditie van de Groese paptaart gaat terug naar de tijd dat Groede eigendom was van de Rooms-Katholieke kerk. Op de eerste woensdag in oktober kwamen de boeren allemaal samen in Groede. Na het betalen van hun erfpacht vierden ze dat het oogstseizoen afliep, onder meer door samen paptaart te eten.
Die traditie is in de loop van tijd losgekomen van de erfpacht, waardoor de paptaarten niet meer alleen door boeren werd gegeten, maar door alle Groedenaren.

Deze traditie laten we natuurlijk ook op de Meerstromenschool niet aan ons voorbij gaan, omdat op woensdag 6 oktober de kinderen vrij zijn krijgen de kinderen op donderdag 7 oktober als traktatie een paptaart op school. Ze hebben daarom alleen drinken nodig in de kleine pauze! 

 

De Dorpsraad.
De Dorpsraad Groede deelt woensdag 6 oktober koffie met een paptaart uit aan alle Groedenaren.

Van 14:30 uur tot 16:30 uur en van 19:30 uur tot 21:30 uur zijn de mensen uit Groede welkom op de muziektent aan de markt voor een bakje koffie met een paptaart. Dit is onder andere ook opgezet als onderdeel van de “week tegen eenzaamheid”, dus breng ook onder andere jullie opa’s en oma’s mee. Als er leerlingen uit groep 7 en 8 zijn die zin hebben om mee te helpen bij het uitdelen van de paptaarten en koffie, zijn die van harte welkom!

Stuur even een mailtje naar dorpsraadgroede@gmail.com of maak het kenbaar bij Arno van den hemel – 0620033641.

Nieuwe speeltuintje Groede

PRIJSVRAAG; Naam voor nieuw speeltuintje in Groede!

Zoals jullie wellicht al gezien hebben is er in de “nieuwe wijk”, oftewel in de Jonkheer de Brauwstraat een speeltuintje uit de grond gestampt. Met glijbanen, klimrekken, doeltjes en schommels is het een echte speeltuin geworden.

Voor deze speeltuin zijn we nog op zoek naar een naam en daarbij hebben we de hulp van de kinderen nodig!

We zetten daarom ook een prijsvraag uit voor wie de origineelste, meest toepasselijke en passende naam voor dit nieuwe speeltuintje in Groede weet te verzinnen ?
Denk er eens goed over na, noteer jouw naam + groep + de naam voor het speeltuintje op een briefje.

De briefjes kunnen ingeleverd worden in de ideeën bus van de Meerstromenschool.

Voor de digitale mensen, mag er ook een mailtje gestuurd worden naar dorpsraadgroede@gmail.com.

Een vakkundige jury zal uit alle inzendingen een naam kiezen voor de speeltuin. Voor de winnaar is er een mooie prijs en natuurlijk eeuwige roem!

Overblijfbijdrage + ouderbijdrage (herhaald bericht)

Overblijfbijdrage

Voor 57% van de kinderen is de overblijfbijdrage betaald. Hartelijk dank hiervoor.
Het kan zijn dat de oproep aan uw aandacht is ontsnapt en u wel bereid bent te betalen. 

In dit geval kunt u de bijdrage voor de overblijf overmaken naar:

NL92RABO 0101243022 ten name van Elevantio inz. Act. Meerstromenschool.
Graag o.v.v overblijfbijdrage + van de naam van uw kind(eren) en hun groep.

De overblijfhulp krijgt voor de overblijf een kleine vrijwilligersvergoeding. Om deze vergoeding te bekostigen is in overleg met de medezeggenschapsraad besloten hiervoor een vrijwillige overblijfbijdrage te vragen. De hoogte van de bijdrage voor leerlingen van groep 1 tot en met 4 is €26 per leerling (blijven 3x per week over) en voor leerlingen van groep 5 t/m 8 €30 per leerling (blijven 4x per week over). 

 

Ouderbijdrage

Voor 29% van de kinderen is de ouderbijdrage betaald. Hartelijk dank hiervoor.
Het kan zijn dat de oproep aan uw aandacht is ontsnapt en u wel bereid bent te betalen.

In dit geval kunt u de bijdrage overmaken naar:

NL92RABO 0101 243 022  ten name van Elevantio inz. act. Meerstromenschool
Graag o.v.v. ouderbijdrage+  naam + groep van uw kind(eren) vermelden bij de betaling.

De vrijwillige ouderbijdrage op de Meerstromenschool (inclusief de schoolreis) is €50. 

De eigen bijdrage van de ouders is wettelijk 'vrijwillig'. De overheid ziet er op toe dat de vrijwilligheid uitdrukkelijk bij de inning of bijv. in de schoolgids wordt vermeld. De vrijwilligheid is er onder andere voor bedoeld om ervoor te zorgen dat de kinderen van ouders, die niet kunnen/willen betalen, niet uitgesloten worden van activiteiten. Daar is op onze school dan ook geen sprake van: betalend of niet-betalend, alle kinderen van de school doen mee aan alle activiteiten. Tegelijkertijd is het ook duidelijk dat de bekostiging toch afhankelijk is van de bereidheid van (verreweg de meeste) ouders om de vrijwillige bijdrage te betalen.
De school stuurt ouders wel eens een betalingsherinnering en dit lijkt strijdig te zijn met vrijwillige karakter. Wij kunnen echter als school niet inschatten of er sprake is van het niet kunnen/willen betalen, of dat er wel sprake is van bereidheid tot betalen, maar dit vergeten is.

Kinderboekenweek

Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen van de Kinderboekenweek.

Zoals u bij het kopje “sponsorloop” heeft kunnen lezen is thema van dit jaar BEROEPEN.

Dinsdag 5 oktober zullen we de Start van de kinderboekenweek gezamenlijk inluiden op het schoolplein om 14.20u. 

We willen ouders graag betrekken bij dit thema. Ouders die het leuk vinden de kinderen van onze school kennis te laten maken/ te informeren met zijn/haar beroep kunnen zich opgeven bij de leerkrachten. Aanmelden kan nog steeds! 

Wij denken bijvoorbeeld aan: vuilnisman, ambulance, molenaar, muzikant enz enz. 

Bij de opgave kunt u aangeven voor welke groep u denkt dat het het meest geschikt is. Dit zouden ook meerdere groepen kunnen zijn. Leerkrachten zullen, indien nodig, een keuze maken uit de aanmeldingen en we gaan graag in overleg met u over het idee en om het in te plannen. 

Aan het eind van de Kinderboekenweek, donderdag 21 oktober, houden we een tentoonstelling. Ouder(s)/verzorger(s) zijn dan van harte welkom om het werk van de kinderen te komen bekijken. We zullen u over de organisatie hiervan t.z.t. informeren. 

 

 

Schoolgids

De schoolgids 2021-2022 is terug te vinden op de website van de school. 

Data
   
4 oktober 4e judoles 
5 oktober Sponsorloop 
Start Kinderboekenweek
6 oktober Studiedag voor alle personeelsleden, alle leerlingen vrij 
11 oktober 5e judoles
12 oktober Mad Sciense Showtime 8.45u – 9.15u
18 oktober 6e judoles
20 oktober Extra fruitdag 
21 oktober Tentoonstelling Kinderboekenweek (onder voorbehoud i.v.m. Corona)
25 t/m 29 oktober Herfstvakantie
3 november Nationaal schoolontbijt 
9 november Jaarlijkse fietsenkeuring
18 november Bag2School
24 november Extra fruitdag
26 november kleuters extra vrije dag
29 november Deze week vinden de oudergesprekken groep 1-2 plaats. 
1 december Sinterklaas (nog onder voorbehoud)
6 december Deze week vinden de oudergesprekken groep 3 t/m 8 plaats
10 december Rapport 1
22 december Extra fruitdag
24 december Leerlingen groep 5 t/m 8 's middags vrij. 
Zespri, Ballen sparen!

Zespri heeft een leuke actie waarbij we kunnen sparen voor speelballen voor de kinderen.
Hiervoor hebben we de stickers nodig die op de kiwi’s van Zespri zitten.
Helpen jullie ons mee?

Flyer Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen

Flyer Turn '87 Oostburg

Groep 1& 2

We starten de komende weken met het thema “KOK”.

De letter -K-

 

Groep 3 & 4

Voorstelling Lappie Lapstok – Koekjes en snorharen

Vandaag mochten de kinderen van groep 1 t/m 4 genieten van een voorstelling van Lappie Lapstok. 
Het was een voorstelling met een verhaal over Grootkapje die van moeder koekjes naar oma moest brengen, 
maar Grootkapje deed er echter alles aan om maar niet bij oma aan te komen. Het verhaal was interactief en had
een aantal leuke liedjes die de kinderen van te voren in de klas hadden geoefend. Het was een leuke voorstelling!

 

Groep 5 & 6

Dictee
7 oktober: dictee thema 1; woorden
8 oktober: dictee thema 1; zinnen
De oefenbladen zijn mee naar huis gegeven.

Toetsen
14 oktober: tafeltoets; groep 5 de tafels van 2,3,4,5 en 10
                   tafeltoets; groep 6 de tafels van 1 t.m. 10
22 oktober: toets geschiedenis blok 1

Kinderboekenweek
Volgende week start de Kinderboekenweek, met als thema: "Worden wat ik wil".  De kinderen mogen van thuis poppetjes, spulletjes meenemen van b.v. Playmobil en Lego, verkleedkleren die behoren bij het thema. Dus b.v.: brandweerman poppetjes en een bijbehorende brandweerkazerne, ambulance met bijbehorende poppetjes enz. Wilt u de spullen thuis voorzien van naam, zodat we weten van wie de spullen zijn. 
Ook mogen ze hun lievelingsboek mee naar school nemen. Ze mogen ook een lievelingsboek gebruiken van school. Deze hebben we nodig voor de knutselles. 

Dag van de duurzaamheid
Op vrijdag 8 oktober komt burgemeester Marga Vermue bij ons in de klas. Zij leest een verhaal voor aan de kinderen i.v.m. de Dag van de duurzaamheid. Het thema voor groep 5/6 is klimaatverandering en energiebesparing. Na het voorlezen, gaat ze n.a.v. het verhaal in gesprek met de kinderen over het thema. 

Contact
Voor vragen kunt u altijd mailen, maar dan graag naar ons beiden. 
juf Ellen: estobbelaar@scoba.nl
juf Esther: epeters@scoba.nl
 

Groep 7 & 8

Toetsen/agenda

- Op (uiterlijk) vrijdag leveren de kinderen steeds het huiswerk in.
De kinderen hebben in hun agenda precies genoteerd wat er af moet zijn (dit staat ook op het blad bij het huiswerk).
- Op maandag 4 oktober: woorddictee thema 1. De leerbladen zitten in de leermap.
- Op donderdag 7 oktober: toets geschiedenis hoofdstuk 1. De leerbladen zitten in de leermap en het boek is mee naar huis. Graag op donderdag mee terug naar school.
- Donderdag 14 oktober: schoolronde Voorleeswedstrijd. Uit groep 7 en 8 gaan Loeka, Jinx, Marit B, Annemarit, Nikki en Kafka strijden om onze schoolvoorleeskampioen te worden!
De deelnemers hebben op donderdag 30 september informatie mee naar huis gekregen.
- Woensdag 13 oktober: zinnendictee thema 1. Leerbladen zitten in de leermap.
- Op vrijdag 15 oktober heeft Silvie haar spreekbeurt/werkstuk en Anna Krant in de klas. Zie schema in de leermap.
Op 22 oktober heeft Nikki haar spreekbeurt/werkstuk en deze dag hebben we geen Krant in de klas.

Willen jullie de PowerPoint naar beide juffen mailen? Het is niet mogelijk de PowerPoint op usb-stick mee naar school te geven. Deze wordt niet altijd ‘gelezen’ in de Cloud.

- Kinderpostzegels: op woensdag 29 september is de Kinderpostzegelactie gestart. De kinderen hebben alle spullen mee naar huis gekregen. Ze nemen de materialen op dinsdag 5 oktober mee terug naar school.
- De kinderen van groep 8 leveren op vrijdag 5 november het boekverslag in.
- De kinderen van groep 7 leveren op 28 januari het boekverslag in.
De boeken zijn gekozen en door de juffen goedgekeurd.

- Maandag 4 oktober: we gaan in de klas knutselen met klei. Willen de kinderen allemaal een houten spatel of lepel mee naar school nemen? Deze gaat aan het eind van de dag weer mee terug naar huis.

- Voetbalshirts: Willen de deelnemers van het schoolvoetbal de gewassen voetbalshirts mee terug nemen naar school?

Schoolvoetbal

Op woensdag 22 september is het schoolvoetbal geweest. We hebben het met ons Meerstromenteam uitstekend gedaan op het toernooi in Oostburg. Na verschillende spannende wedstrijden zijn we in de finale gekomen. Deze wedstrijd eindigde met penalty’s, die we jammer genoeg niet gewonnen hebben. Maar wat waren we trots op onze tweede plaats! Het was een fantastische middag!
We willen de ouders bedanken die deze dag geholpen hebben en voor vervoer gezorgd hebben. Ook super leuk dat er zoveel supporters waren! Zelfs onze oude groep 8 leerlingen waren er!

 

 

 

 

 

 

100 % Verkeersveilig Event

Op donderdag 30 september zijn we naar het Ledeltheater gegaan. Hier hebben we meegedaan aan het 100% Verkeersveilig Event. We hebben verschillende rondes met activiteiten op het gebied van verkeerseducatie gedaan. Het was een leuke leerzame ochtend! 

 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl