Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 15-10-2021

In deze nieuwsbrief:
- Kinderboekenweek
- Veiligheidscoördinator en vertrouwenspersoon
- Sponsorloop
- Mad Science
- Overblijfbijdrage + ouderbijdrage (laatste herhaling)
- Nationaal Schoolontbijt
- Bag2school
- Fietsenkeuring
- Data
- Groep 1& 2
- Groep 3 & 4
- Groep 5 & 6
- Groep 7 & 8
Kinderboekenweek

Afgelopen weken stonden en staan in het teken van de kinderboekenweek.

Voor enkele groepen is een uitje gepland of wordt er een gastles verzorgd door een ouder m.b.t. beroepen.

Aan het eind van de Kinderboekenweek, donderdag 21 oktober, houden we een tentoonstelling. Ouder(s)/verzorger(s) zijn dan van harte welkom om het werk van de kinderen te komen bekijken. We zullen op school een looproute hanteren en zullen gezinnen in tijdsblokken indelen om drukte te spreiden.

We informeren u volgende week over het tijdsblok waarop u bent ingedeeld. 

 

 

 

Veiligheidscoördinator en vertrouwenspersoon

Sociale en fysieke veiligheid is een belangrijk onderwerp op onze school. De leerkracht van de groep blijft voor de ouders en kinderen het eerste, belangrijkste aanspreekpunt. 

Daarnaast heeft de school ook een veiligheidscoördinator. Juf Monique is ook komend schooljaar veiligheidscoördinator.

Juf Anneke is onze interne vertrouwenspersoon. Zij is voor leerlingen een aanspreekpunt wanneer ze in vertrouwen dingen willen vertellen.

De juffen zijn afgelopen week even langs de klassen gaan om zich voor te stellen en uitleg te geven. 

Sponsorloop

Door het slechte weer konden niet alle kinderen de dinsdag lopen, maar zij hebben dat op donderdag gedaan. 

Foto's van de sponsorloop heeft u vast voorbij zien komen in Klasbord.

In totaal is er 135 km afgelegd door de kinderen! Wat een afstand!

In totaal is er een fantastisch bedrag van €957,10 opgehaald. 

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de ondersteuning! 

Geld wat wordt opgehaald komt ten goede aan activiteiten en materialen voor de kinderen, we zullen u hierover informeren. 

Mad Science

Mad Science geeft op dinsdag 12 oktober een gave kick-off show onder schooltijd.

De kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen aansluitend een flyer mee naar huis waarmee ze zich aan kunnen melden voor Mad Science lessen. 

Deze lessen vinden plaats op school en gegeven door een Mad Science leerkracht. Ze duren 60 minuten en starten 15 minuten nadat de school uit is. Zo krijgen kinderen nog even de gelegenheid om wat te eten en te drinken (zelf mee te nemen)

Tijdens deze gewelde lessen gaan kinderen aan de slag met experimenten, activiteiten en demonstraties. Aan het meedoen van de lessen die na schooltijd plaatsvinden zijn kosten verbonden (vermeld in de flyer).

Data:
donderdag 4 november
donderdag 11 november
donderdag 18 november
donderdag 25 november

 

Overblijfbijdrage + ouderbijdrage (laatste herhaling)

Overblijfbijdrage

Voor 65% van de kinderen is de overblijfbijdrage betaald. Hartelijk dank hiervoor.
Het kan zijn dat de oproep aan uw aandacht is ontsnapt en u wel bereid bent te betalen. 

In dit geval kunt u de bijdrage voor de overblijf overmaken naar:

NL92RABO 0101243022 ten name van Elevantio inz. Act. Meerstromenschool.
Graag o.v.v overblijfbijdrage + van de naam van uw kind(eren) en hun groep.

De overblijfhulp krijgt voor de overblijf een kleine vrijwilligersvergoeding. Om deze vergoeding te bekostigen is in overleg met de medezeggenschapsraad besloten hiervoor een vrijwillige overblijfbijdrage te vragen. De hoogte van de bijdrage voor leerlingen van groep 1 tot en met 4 is €26 per leerling (blijven 3x per week over) en voor leerlingen van groep 5 t/m 8 €30 per leerling (blijven 4x per week over). 
 

Ouderbijdrage

Voor 40% van de kinderen is de ouderbijdrage betaald. Hartelijk dank hiervoor.
Het kan zijn dat de oproep aan uw aandacht is ontsnapt en u wel bereid bent te betalen.

In dit geval kunt u de bijdrage overmaken naar:

NL92RABO 0101 243 022  ten name van Elevantio inz. act. Meerstromenschool
Graag o.v.v. ouderbijdrage+  naam + groep van uw kind(eren) vermelden bij de betaling.

De vrijwillige ouderbijdrage op de Meerstromenschool (inclusief de schoolreis) is €50. 

De eigen bijdrage van de ouders is wettelijk 'vrijwillig'. De overheid ziet er op toe dat de vrijwilligheid uitdrukkelijk bij de inning of bijv. in de schoolgids wordt vermeld. De vrijwilligheid is er onder andere voor bedoeld om ervoor te zorgen dat de kinderen van ouders, die niet kunnen/willen betalen, niet uitgesloten worden van activiteiten. Daar is op onze school dan ook geen sprake van: betalend of niet-betalend, alle kinderen van de school doen mee aan alle activiteiten. Tegelijkertijd is het ook duidelijk dat de bekostiging toch afhankelijk is van de bereidheid van (verreweg de meeste) ouders om de vrijwillige bijdrage te betalen.
De school stuurt ouders wel eens een betalingsherinnering en dit lijkt strijdig te zijn met vrijwillige karakter. Wij kunnen echter als school niet inschatten of er sprake is van het niet kunnen/willen betalen, of dat er wel sprake is van bereidheid tot betalen, maar dit vergeten is.

Nationaal Schoolontbijt

Op woensdag 3 november doet onze school mee met het nationaal schoolontbijt.

Deze dag mogen de kinderen dus voor één keer zonder ontbijt naar school! 

In de ontbijtweek van het Nationaal schoolontbijt schuiven kinderen in heel Nederland samen aan tafel voor een gezond ontbijt en een een leuke les over de beste start van de dag. Zo leren kinderen hoe belangrijk het is om elke dag gezond te ontbijten. 

Jong geleerd, is oud gedaan! Gezond eten wordt al op jonge leeftijd aangeleerd en jij als ouder hebt daarin een centrale rol: goed voorbeeld doet volgen! Ontbijten is onderdeel van gezond eetgedrag.

Kinderen hebben (net als jij) energie nodig om op gang te komen en na een gezond ontbijt kunnen ze zich beter concentreren op school. Samen de dag beginnen met een ontbijt is niet alleen heel gezellig. Je geeft gelijk het goede voorbeeld. Aan tafel is de beste plek om te ontbijten, veel beter dan voor de TV. Als een kind eten associeert met gezelligheid, wordt eten makkelijker. Bovendien zijn we voor de TV niet alleen bezig met eten, waardoor we gemakkelijker te veel eten.

Ook langzaam eten en goed kauwen zijn heel belangrijk. Anders ben je gelijk vergeten dat je hebt ontbeten. Neem daarom de tijd om te ontbijten en probeer vaste tijden aan te houden. Door regelmaat in te bouwen voorkom je dat kinderen tussen de maaltijden door trek krijgen. Moeite met opstaan? Maak het ontbijt dan ’s avonds klaar en bewaar het in de koelkast. Dat scheelt tijd, maar geeft je alsnog de voordelen van gezellig samen ontbijten!

Samen sterk voor een gezond ontbijt Een gezond ontbijt, elke dag en voor ieder kind. Dat is de missie! Het Voedingscentrum helpt ons bij de gezonde samenstelling van het ontbijtpakket en de inhoud van het lesmateriaal. Superpartner ALDI levert dit jaar een groot deel van de volkorenbroden, volkorenbollen en minivolkorenkrentenbolletjes voor onze ontbijtpakketten.

Via deze weg willen we ALDI, die naast het leveren van brood ook de volledige logistieke organisatie faciliteert, nogmaals bedanken voor hun steun aan ons streven om de jonge generaties gezond te leren ontbijten.

Onderstaand komt dit jaar op tafel te staan! 

 

Bag2school

Dit jaar doen we weer twee keer mee met de kledinginzameling.

Voor een aantal van u is dit wellicht nieuw.

We verzamelen oude nog bruikbare kleding en textiel van zowel volwassenen als kinderen.
U kunt dan denken aan nog bruikbare schoenen, shirts, broeken, riemen maar ook lakens en dekens. Deze kunt u inleveren op school. U krijgt daarvoor volgende week een plastic zak waar u deze spullen in kunt doen. Mocht de plastic zak die u krijgt, niet groot genoeg zijn dan mag u ook een andere plastic zak gebruiken. Deze kunt u dan maandag 4 november of dinsdag 5 november voor schooltijd inleveren.

De school krijgt per kilo een bedrag wat we weer aan nieuwe materialen kunnen besteden.

Op donderdag  18 november wordt de eerste inzameling om 9.00 uur opgehaald op school.

Fietsenkeuring

Op dinsdag 9 november willen we een fietsen- en verlichtingskeuring houden. 

We hebben deze ochtend nog een aantal vrijwilligers nodig om te helpen. Wie wil ons helpen?? (graag opgeven bij juf Ellen Perdaen)

De fietsen van groep 1 t/m 4 worden “geïnspecteerd” de fietsen van groep 5 t/m 8 worden officieel gekeurd.

De checklist waarop de fiets gekeurd wordt, wordt besproken in de klas en is hieronder terug te vinden.
Maar we willen jullie natuurlijk vragen de fiets thuis zo goed mogelijk in orde te maken.

Checklist:
-verlichting : werkt de voor- en achterverlichting? (vooral voor midden- en bovenbouw) Losse verlichting is toegestaan.
-reflectie: is de achter-, zijreflectie op de wielen en trapreflectie in orde? (vooral voor midden- en bovenbouw)
-remmen: werkt de voor- en achterrem?
-banden: hebben banden voldoende profiel en zijn ze opgepompt?
-trappers: vast en soepel draaiend? 
- spaken: zijn ze allemaal aanwezig en zitten deze vast?
- zadel: zit het zadel recht, staat het op de juiste hoogte en zit het goed vast?
- stuur: zicht het stuur recht en vast,
- handvatten zitten deze vast?
- ketting: is de ketting strak en is deze gesmeerd?
- bel: heeft de fiets een goedwerkende bel?

Data
18 oktober 6e judoles
20 oktober Extra fruitdag 
21 oktober Tentoonstelling Kinderboekenweek (onder voorbehoud i.v.m. Corona)
25 t/m 29 oktober Herfstvakantie
3 november Nationaal schoolontbijt 
9 november Jaarlijkse fietsenkeuring
18 november Bag2School
24 november Extra fruitdag
26 november kleuters extra vrije dag
29 november Deze week vinden de oudergesprekken groep 1-2 plaats. 
1 december Sinterklaas (nog onder voorbehoud)
6 december Deze week vinden de oudergesprekken groep 3 t/m 8 plaats
10 december Rapport 1
22 december Extra fruitdag
24 december Leerlingen groep 5 t/m 8 's middags vrij. 
Groep 1& 2

Opening nieuwe speeltuin Groede.

Op vrijdag 12 november zullen de kleuters aanwezig zijn bij de opening van de nieuwe speeltuin in Groede. 
De opening zal plaatsvinden om 10.00u -10.30u.
De wethouder en enkele mensen van de dorpsraad in Groede zullen ook aanwezig zijn. 

 

 

Groep 3 & 4

Oproep 

Op vrijdag 22 oktober gaan we met de klas naar de molen in Nieuwvliet. 
We zijn voor deze ochtend nog op zoek naar ouders die willen rijden. 
We vertrekken om 9.50 u op school en zijn rond 11.15 u. weer terug. 
Opgeven kan door een mail te sturen naar sdvalcke@scoba.nl en mrisseeuw@scoba.nl
Alvast bedankt.

Cultuurmenu – Prentenboektheater

Op dinsdag 12 oktober hadden we een voorstelling van het cultuurmenu – het prentenboektheater.
Musicaldocente Ann heeft de kinderen meegenomen op reis door het prentenboek O, o, Octopus! 
Nadat het prentenboek interactief werd voorgelezen, mochten de kinderen als acteurs en actrices het prentenboek naspelen. 

Favoriete boek

Volgende week mogen de kinderen hun favoriete boek meenemen naar school.
Wij zullen het boek dan kort bespreken en er een stukje uit voorlezen. 
 

Groep 5 & 6

Dictee
11 november: woorddictee thema 2
12 november: woorddictee thema 2
De spellingbladen zijn vandaag mee naar huis gegaan. 

Toetsen
22 oktober: toets geschiedenis blok 1
12 november: toets verkeer; krantje 1-2

Tafels van vermenigvuldiging
De kinderen van groep 5 hebben de tafels van 6 en 9 aangeboden gekregen tijdens de rekenles. We willen u vragen deze tafels thuis goed met de kinderen te oefenen. Het vlot beheersen van de tafels is van groot belang voor de voortgang van het rekenen van alle kinderen. Zo komen al heel snel de deelsommen, het vermenigvuldigen van grotere getallen, de breuken, verhoudingstabellen en het berekenen van oppervlakte aan bod. Op de website van: www.bureaubijles.nl/tafels-oefenen/ kunt u meer informatie hierover lezen. 

Oproep !
Op vrijdag 22 oktober gaan we met de klas naar de molen in Nieuwvliet. 
We zijn voor deze ochtend nog op zoek naar ouders die willen rijden. 
We vertrekken om 9.50 u op school en zijn rond 11.15 u. weer terug. 
Opgeven kan door een mail te sturen naar: epeters@scoba.nl en estobbelaar@scoba.nl

Dag van de duurzaamheid
Op vrijdag 8 oktober kwam burgemeester Marga Vermue bij ons in de klas. Zij las een verhaal voor aan de kinderen i.v.m. de Dag van de duurzaamheid. Na het voorlezen, ging ze met de kinderen in gesprek over het thema. 

 

Knutselles
Voor de knutselles van vrijdag 5 november hebben de kinderen gedroogde herfstbladeren nodig. Ook mogen ze andere herfstspulletjes meenemen, denk hierbij aan: dennenappels, kleine takjes met besjes, eikeltjes etc. 

Groep 7 & 8

Toetsen/agenda

- Op (uiterlijk) vrijdag leveren de kinderen steeds het huiswerk in (rekenen, begrijpend lezen en werkwoordspelling)
- Woensdag 20 oktober: gastles ambulance.
- Donderdag 21 oktober: tentoonstelling Kinderboekenweek.
- Op vrijdag 22 oktober heeft Nikki haar spreekbeurt/werkstuk en op vrijdag 5 november heeft Jinx Krant in de klas. Op vrijdag 12 november heeft Marit N haar spreekbeurt/werkstuk en Marit B Krant in de klas. Zie schema in de leermap.
Willen jullie de PowerPoint naar beide juffen mailen? Het is niet mogelijk de PowerPoint op usb-stick mee naar school te geven. Deze wordt niet altijd ‘gelezen’ in de cloud.
- Maandag 1 november: cultuurmenu: Ren je rot.
- Woensdag 3 november: Nationaal Schoolontbijt.
- De kinderen van groep 8 leveren op vrijdag 5 november het boekverslag in.
- De kinderen van groep 7 leveren op 28 januari het boekverslag in.
De boeken zijn gekozen en door de juffen goedgekeurd.

Voorleeswedstrijd.

Op donderdag 14 oktober hebben we de schoolronde van de Voorleeswedstrijd gehouden. Uit groep 7 en 8 deden Loeka, Mijs, Marit B, Annemarit, Nikki en Kafka mee om onze schoolvoorleeskampioen te worden!
Na een spannende voorleeswedstrijd is Loeka onze voorleeskampioen geworden. Gefeliciteerd! Zij gaat onze school vertegenwoordigen in de volgende ronde!

Kwink
Tijdens de lessen Kwink hebben we gewerkt rondom positieve communicatie en rekening houden met elkaars emoties.

 

 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl