Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 05-11-2021

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Extra afvalcontainer Groede
- Bag2school (herhaald bericht)
- Fietsenkeuring
- Cultuurmenu: Ren je Rot!
- Schooljudo
- Data
- Groep 1 & 2
- Groep 3 & 4
- Groep 5 & 6
- Groep 7 & 8
Algemeen

Voor de herfstvakantie was het de tentoonstelling van de Kinderboekenweek. We willen u nog laten weten dat we het erg prettig vonden om vele ouder(s)/verzorger(s) en kinderen te hebben ontvangen deze avond!

Een poos geleden was er een oproep met de vraag om stickers van Zespri mee te sparen. Onze spaarkaarten zijn vol, we hebben ze ingeleverd en vernomen dat we de ballen medio maart geleverd krijgen!

We willen iedereen bedanken voor het meesparen! 

Naar aanleiding van de persconferentie worden er voor scholen vooralsnog geen specifieke maatregelen opgelegd, maar zijn we er wel aangehouden om de algemene maatregelen door te vertalen.

We vragen dan ook om ten aanzien van ouders/verzorgers in en om de school, uw medewerking als het gaat om de volgende zaken:

  • De anderhalve meter maatregel wordt weer aangetrokken en dat betekent dat we bij afspraken op en rond onze school de anderhalve meter weer duidelijker gaan toepassen.
  • Alle – grote – fysieke bijeenkomsten die we op korte termijn hadden gepland en waar we de anderhalve meter niet kunnen garanderen, laten we niet doorgaan.
  • Wanneer u als ouder/verzorger in de school komt voor een afspraak dan zullen we weer de check doen en uw contactgegevens noteren.
  • Bij het brengen en halen willen wij u ook vragen om niet in de school te komen. Dit is een voor ons niet te controleren activiteit in tegenstelling tot de activiteiten op afspraak.

Hartelijk dank.

De Mad Science lessen na schooltijd, waar kinderen zich voor konden opgeven, gaan helaas niet door wegens te weinig aanmeldingen. 

Extra afvalcontainer Groede

De gemeente Sluis heeft een extra afvalcontainer geplaatst bij 't Torentje.   

Het is een verzamelcontainer voor babyluiers.

Door u éénmalig aan te melden bij www.sluisaandebak.nl of bellen naar 140117, kunt u hier gebruik van maken ook als u geen gebruik maakt van de kinderopvang.

Bag2school (herhaald bericht)

Dit jaar doen we weer twee keer mee met de kledinginzameling.

Voor een aantal van u is dit wellicht nieuw.

We verzamelen oude nog bruikbare kleding en textiel van zowel volwassenen als kinderen.
U kunt dan denken aan nog bruikbare schoenen, shirts, broeken, riemen maar ook lakens en dekens. Deze kunt u inleveren op school. U krijgt daarvoor volgende week een plastic zak waar u deze spullen in kunt doen. Mocht de plastic zak die u krijgt, niet groot genoeg zijn dan mag u ook een andere plastic zak gebruiken. Deze kunt u dan maandag 4 november of dinsdag 5 november voor schooltijd inleveren.

De school krijgt per kilo een bedrag, wat we weer aan nieuwe materialen en activiteiten  kunnen besteden.

Op donderdag  18 november wordt de eerste inzameling om 9.00 uur opgehaald op school.

Fietsenkeuring

Op dinsdagochtend 9 november willen we een fietsen- en verlichtingskeuring houden vanaf 9.00u. 

We hebben deze ochtend drie vrijwilligers. Wanneer u ook bereid bent nog even te helpen, dan graag een mailtje naar ellenperdaen@elevantio.nl.

De fietsen van groep 1 t/m 4 worden “geïnspecteerd” de fietsen van groep 5 t/m 8 worden officieel gekeurd.

De checklist waarop de fiets gekeurd wordt, wordt besproken in de klas en is hieronder terug te vinden.

Maar we willen jullie natuurlijk vragen de fiets thuis zo goed mogelijk in orde te maken.

Checklist:
-verlichting : werkt de voor- en achterverlichting? (vooral voor midden- en bovenbouw) Losse verlichting is toegestaan.
-reflectie: is de achter-, zijreflectie op de wielen en trapreflectie in orde? (vooral voor midden- en bovenbouw)
-remmen: werkt de voor- en achterrem?
-banden: hebben banden voldoende profiel en zijn ze opgepompt?
-trappers: vast en soepel draaiend? 
- spaken: zijn ze allemaal aanwezig en zitten deze vast?
- zadel: zit het zadel recht, staat het op de juiste hoogte en zit het goed vast?
- stuur: zicht het stuur recht en vast,
- handvatten zitten deze vast?
- ketting: is de ketting strak en is deze gesmeerd?
- bel: heeft de fiets een goedwerkende bel?

Cultuurmenu: Ren je Rot!

Maandag 1 november hebben we met de groepen 1 t/m 8 een sportieve activiteit gedaan ‘Ren je Rot’.
De kinderen moesten o.a. op tijd een parcours afleggen en de piepjes test werd op een leuke manier afgenomen. 
Deze beweegactiviteit komt jaarlijks terug en is bedoeld om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de groepen. 

Schooljudo

De kinderen hebben de zes maandagen voor de herfstvakantie schooljudo gehad, welke gegeven werd door Meester Liam van judoschool Geelhoed. 

Kinderen leerden tijdens de judolessen verschillende worpen, maar leerden ze ook elkaar hierbij met respect te behandelen, elkaar geen pijn te doen en elkaars grenzen te respecteren.

Als afsluiting kregen ze allemaal hun diploma voor het harde werk tijdens de judolessen! 

 

Data
9 november Jaarlijkse fietsenkeuring
18 november Bag2School
24 november Extra fruitdag
26 november kleuters extra vrije dag
29 november Deze week vinden de oudergesprekken groep 1-2 plaats. 
1 december Sinterklaas (nog onder voorbehoud)
6 december Deze week vinden de oudergesprekken groep 3 t/m 8 plaats
10 december Rapport 1
22 december Extra fruitdag
24 december Leerlingen groep 5 t/m 8 's middags vrij. 
Groep 1 & 2

Fenna (groep 1)
Kai (groep 1)
Daeley (groep 1) 

Groep 3 & 4

Bezoek aan de molen

Op vrijdag 22 oktober mochten we een bezoek brengen aan de molen in Nieuwvliet. 
De kinderen hadden hierover eerst een gastles gehad in de klas van molenaar Jelle (de papa van Lisa, Anne en Bram). 
 

 

Groep 5 & 6

Dictee
11 november: woorddictee thema 2
12 november: woorddictee thema 2
De spellingbladen zijn mee naar huis gegaan. 

Toetsen
12 november: toets verkeer; krantje 1-2
18 november: toets tafels 2. 3, 4, 5 en 6 voor groep 5
18 november: toets tafels van 1 t.m. 10 voor groep 6 
22 november: toets aardrijkskunde thema 1 
30 november: toets natuur thema 1

Tafels van vermenigvuldiging
De kinderen van groep 5 hebben de tafels van 6 en 9 aangeboden gekregen tijdens de rekenles. We willen u vragen deze tafels thuis goed met de kinderen te oefenen. Het vlot beheersen van de tafels is van groot belang voor de voortgang van het rekenen van alle kinderen. Zo komen al heel snel de deelsommen, het vermenigvuldigen van grotere getallen, de breuken, verhoudingstabellen en het berekenen van oppervlakte aan bod. Op de website van: www.bureaubijles.nl/tafels-oefenen/ kunt u meer informatie hierover lezen. 

Gastles vuilniswagen. 
In het kader van de kinderboekenweek heeft Wouter een les gegeven over de vuilniswagen. De kinderen mochten in de cabine zitten en enkele kinderen mochten de container legen. Ook kregen ze allemaal een kleine container mee naar huis als aandenken. 

Bezoek molen. 
Op vrijdag 22 oktober hebben we bezoek gebracht aan de molen in Nieuwvliet. Daar hebben we van de papa van Anne en een andere molenaar veel geleerd over de molen. Op woensdagmiddag en zaterdag is de molen altijd open voor wie nog eens een kijkje wil nemen. 

 


 

 

 

 

Groep 7 & 8

Toetsen/agenda

- Op (uiterlijk) vrijdag leveren de kinderen steeds het huiswerk in (rekenen, begrijpend lezen en werkwoordspelling). Zie schema met de planning.
Vanaf vrijdag 12 november 2021 is er een aanpassing voor het huiswerk rekenen.
Er zijn 2 keuzes voor het huiswerk rekenen. (Het huiswerk spelling en begrijpend lezen blijft hetzelfde via het schema in het werkboekje.)

Keuze 1:          het schema rekenen volgen en werken in de werkboekjes.

Keuze 2:         het huiswerk maken in het werkpakket/leerdoelen van Snappet.
De kinderen noteren op vrijdag in hun agenda welke opdrachten ze in welk leerdoel voor de volgende vrijdag moeten maken. Ze maken deze opdrachten dus thuis op de computer in Snappet.
De kinderen hebben in de klas (na overleg met ouders) een keuze gemaakt.
Keuze 1: Daan, Annemarit, Sanne, Marit B, Roan, Gabriel, Rick, Benjamin.
Keuze 2: Aaron, Pippin, Fieke, Nina, Mijs, Tom, Maura, Kafka, Stan, Anna, Nikki, Silvie, Bram, Marit, Jinx.
Mocht u dit als ouder toch graag anders zien, dan kunt u dit t/m maandag 8 november mailen naar de juffen.

- Vrijdag 5 november. De kinderen hebben de brief met uitleg over de surprises mee naar huis gekregen. Ze hebben hun verlanglijstje ingeleverd en hebben vandaag de enveloppe met het verlanglijstje (met de naam die ze getrokken hebben) en het geld mee naar huis gekregen. Op woensdag 1 december nemen ze de surprise met gedicht mee naar school. Mochten ze materialen voor het maken van de surprise nodig hebben, kunnen ze dit op school vragen.
- Maandag 8 november: toets aardrijkskunde en topografie hoofdstuk 1.
- Dinsdag 9 november: fietsenkeuring. De kinderen mogen deze morgen op de fiets naar school komen.
- Dinsdag 16 november: toets natuur hoofdstuk 1. 
- Donderdag 18 november: woorddictee thema 2.
- Op vrijdag 12 november heeft Marit Notteboom haar spreekbeurt/werkstuk en heeft Marit Bogema Krant in de klas.
- Op vrijdag 19 november heeft Daan zijn spreekbeurt/werkstuk en heeft Rick Krant in de klas. Zie schema in de leermap.
Willen jullie de PowerPoint naar beide juffen mailen? Het is niet mogelijk de PowerPoint op usb-stick mee naar school te geven. Deze wordt niet altijd ‘gelezen’ in de Cloud.
- Donderdag 18 november: de kinderen mogen ‘wieltjes’ meenemen naar school.
- De kinderen van groep 7 leveren op 28 januari het boekverslag in.

Nationaal schoolontbijt

De kinderen hebben afgelopen woensdag samen in de klas een gezond ontbijt gegeten. Het was een gezellig en gezond ontbijt!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl