Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 26-11-2021

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
Algemeen

Beste ouder(s)/verzorger(s)

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben vandaag een brief meegekregen met daarop de uitnodiging voor het de oudergesprekken. De oudergesprekken zullen allemaal online plaatsvinden, wat volgens de richtlijnen is van het coronaprotocol basisonderwijs welke we gisteren hebben gekregen. 

Verdere zijn de volgende zaken van toepassing. 
* vieringen zullen alleen met de kinderen plaatsvinden. M.u.v. Sinterklaas, hij is van harte welkom a.s. woensdag. 
* contacten met ouders vinden telefonisch of digitaal plaats. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar alleen na afstemming tussen leerkracht, ouders en directie. 
* derden worden alleen toegelaten in de school wanneer zij beroepsbetrokkenen zijn of vaste reguliere taken hebben. 

Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen naar school.
Zij blijven wel thuis veel hoesten, koorts en benauwdheid.
En ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis.

De besmettingen, testen en quarantaines gaan ook niet aan teamleden voorbij. We verwachten problemen om de komende periode de continuïteit te kunnen waarborgen, maar we doen ons uiterste best! Wij vragen uw begrip als we voor wat ongebruikelijke oplossingen kiezen. 

Wanneer er vragen zijn, mag u natuurlijk contact opnemen.

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
mede namens team Meerstromenschool

Ellen Perdaen

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl