Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 03-12-2021

In deze nieuwsbrief:
- Oudercontacten
- Zelftesten
- aardrijkskunde
- Kerst
- Data
- Groep 1 & 2
- Groep 3 & 4
- Groep 5 & 6
- Groep 7 & 8
Oudercontacten

Afgelopen donderdag, 2 december, hebben de kinderen de briefjes meegekregen waarop u kunt lezen wanneer u ingepland bent voor het online oudergesprek.
De uitnodiging via Teams zult u dit weekend via de mail ontvangen. In de mail die u ontvangt, vindt u de link waarmee u kunt deelnemen aan het oudergesprek in Teams.

Op vrijdag 10 december krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.

Zelftesten

U heeft via verschillende media al kunnen vernemen dat de overheid het preventief zelftesten bij leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 dringend adviseert. Het advies voor preventief zelftesten is verder uitgebreid. Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 geldt een dringend advies om twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Dit advies geldt ook voor de personeelsleden en externen die werken de school.

Als de test positief is, gaat de leerling of het personeelslid (en de rest van het huishouden) in quarantaine en laat zich testen in de GGD-teststraat. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen. Met uitzondering voor mensen die korter dan 8 weken geleden een coronabesmetting doormaakten, daarvoor geldt dit testadvies niet.

Het gebruik van een preventieve zelftest is vrijwillig. Het besluit en de verantwoordelijkheid voor het afnemen van een preventieve zelftest bij leerlingen ligt bij de ouders.

De zelftesten worden komende weken op de basisscholen geleverd. We zullen er met alle kinderen mee naar huis gegeven; er worden dus geen zelftesten op school bij leerlingen afgenomen

Wanneer u niet wilt dat uw zoon/ dochter een zelftest mee naar huis krijgt, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkrachten van de groep. 

 

aardrijkskunde

Sinds dit schooljaar hebben wij een nieuwe methode voor het vak aardrijkskunde “Meander”.

Meander biedt de kinderen de kans om zelfverzekerd de wereld te verkennen. Zo geef je kinderen de kennis, 21e-eeuwse vaardigheden en het leerplezier waar ze op door kunnen bouwen.
In elke les leren kinderen kennis en vaardigheden. Die passen ze direct toe in de opdracht aan het eind van elk thema. Deze combinatie van leren én doen zorgt voor een hoger leerrendement.
Per thema heeft een leerling een apart werkboek. Les 3 is het onderdeel topografie, met vragen in het werkboekje. Les 4 is de samenvatting, daarna nog het onderdeel leren voor de toets (ook samenvatting) en dan de toets zelf (toets aardrijkskunde en toets topografie). Wanneer het hoofdstuk is afgerond krijgen de kinderen het werkboekje mee naar huis. Hierin vinden de kinderen de te leren stof voor de toets aardrijkskunde.
Wat de kinderen moeten leren staat duidelijk vermeld onder het kopje: Leren voor de toets.
Ook de te leren stof voor de topotoets staat in hetzelfde werkboekje. Wederom onder het kopje: Leren voor de toets.
Ook vindt u bij les 4 Samenvatting rechtsboven een QR-code die u kunt scannen. Het wachtwoord dat u in moet vullen staat onder deze code. Wanneer u deze code heeft gescand heeft u een samenvattingsfilmpje van het te leren hoofdstuk.

Kerst

Op donderdagavond 23 december willen we samen met de kinderen Kerst vieren. We verwachten de kinderen om 17.15u (in feestelijke kleding) op school en om 19.15u mag u ze weer ophalen. 

Het ophalen doet u door het plein langs de kiep op te lopen, zo langs de klasdeur(en) te gaan en uw kind(eren) op te halen en dan vervolgens rondom de school te lopen om uiteindelijk het plein weer te verlaten. Eenrichtingsverkeer dus!

Er wordt gezorgd voor een kerstdiner, met ondersteuning van De Zagerij. 

Vrijdag 24 december hebben alle kinderen kerstvakantie vanaf 12.00u.

Data
6 december Deze week vinden de oudergesprekken groep 3 t/m 8 plaats
10 december Rapport 1
23 december Kerstdiner 
24 december Leerlingen groep 5 t/m 8 's middags vrij. 
27 december 2021
t/m
7 januari 2022
Kerstvakantie 
10 januari eerste schooldag in 2022
luizenpluizen 
26 januari fruitdag 
28 februari
t/m
4 maart 2022
Voorjaarsvakantie 
Groep 1 & 2

 

 

 

 

 

 

 

Irie (Groep 1)

Livy (Groep 1)

 

Vanaf maandag 6 december werken de kleuters over de letter “b van boom”.

Kinderen mogen spullen van thuis meebrengen die beginnen met de letter “b”

Groep 3 & 4

Sinterklaasfeest 

Op woensdag 1 december kwam Sinterklaas samen met zijn Pieten een bezoekje brengen 
aan onze school. De kinderen hadden een dansje en toneelstukjes ingestudeerd. 
Ook waren er een aantal kinderen van groep 4 die thuis ook nog een optreden hadden voorbereid.
Samen met groep 1 / 2  hebben we er in ‘het Torentje’ een swingend feest van gemaakt. 
Bij terugkomst op school stond er opeens een grote zak met cadeautjes in de klas. 
De kinderen zijn flink verwend en ook voor de klas hadden we een mooi cadeau wat we
kunnen gebruiken tijdens de muziekles, schud eieren en claves. 

 


 

 

 

 

 

 

Groep 5 & 6

Dictee
De spellingbladen van thema 3 gaan vandaag mee naar huis. 
9 december   : woorddictee thema 3
10 december: zinnendictee thema 3 

Toetsen
15 december: groep 5 toets tafels van 6 en 9
15 december: groep 6 toets deeltafels 1 t.m. 10
 

Groep 7 & 8

Toetsen/agenda

- Op (uiterlijk) vrijdag 10 december en leveren de kinderen steeds het huiswerk in (rekenen, begrijpend lezen en werkwoordspelling). Op vrijdag noteren de kinderen de leerdoelen (digitale huiswerk rekenen) en het te maken werk voor de volgende week in de agenda
- Op vrijdag 10 december heeft Bram zijn spreekbeurt/werkstuk en heeft Pippin Krant in de klas.
  Op vrijdag 17 december heeft Fieke haar spreekbeurt/werkstuk en heeft Nina Krant in de klas. Zie schema in de leermap.
Willen jullie de PowerPoint naar beide juffen mailen? Het is niet mogelijk de PowerPoint op usb-stick mee naar school te geven. Deze wordt niet altijd ‘gelezen’ in de Cloud.
- Op woensdag 15 december toets geschiedenis hoofdstuk 2
- De kinderen van groep 7 leveren op 28 januari het boekverslag in.

Sinterklaas

Afgelopen woensdag vierden we Sinterklaas in groep 7/8. De kinderen hadden voor elkaar surprises gemaakt.
Wat hadden ze het leuk gedaan! Iedereen had enorm zijn best gedaan. Leuk hoor!


Corona/quarantaine

Wanneer er kinderen thuis zijn i.v.m. Corona gerelateerde klachten, kunnen de kinderen thuis het werk via Snappet maken. De kinderen hebben alle inlogcodes in hun agenda en de leermap staan. De kinderen weten zelf welke lessen dit zijn, indien nodig sturen wij ook een chat naar de kinderen via Snappet. We streven ernaar om elke dag een Teams moment organiseren. We zullen dit steeds om 11.00 u doen (wanneer dit een ander tijdstip wordt, dan laten we dit de kinderen via de chat weten). Hiervoor ontvangt u in de loop van de morgen via de mail een uitnodiging.

De wereld zonder tranen

In de klas hebben we het verhaal ‘Het echte geluk’ gelezen. We hebben met de kinderen gesproken over wat hen echt gelukkig maakt. We zijn tot de conclusie gekomen dat familie, vrienden, natuur/dieren en vrede ons gelukkig maakt én dat we eigenlijk al heel gelukkig zijn!

 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl