Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 24-12-2021

In deze nieuwsbrief:
- Fijne Feestdagen
- 10 januari
- Communie
- Kikkesport nieuws
- Data
- Groep 3 & 4
- Groep 5 & 6
- Groep 7 & 8
Fijne Feestdagen

Team Meerstromenschool 
wens u

10 januari

We hopen dat we alle kinderen op maandag 10 januari fysiek op school mogen ontvangen. Dit weten we pas na de persconferentie van maandag 3 januari. Mocht dit niet het geval zijn, dan ontvangt u eind de vakantie een extra nieuwbrief. 

De maandag zal gebruikt worden om spullen op te halen en nog één en ander in orde te maken, de dinsdag zou dan het afstandsonderwijs starten. 

Communie

Hulst/Oostburg/Terneuzen, december 2021

Betreft: Aanmelding eerste communie in 2022


Beste ouders/verzorgers,

Wat leven we toch in een vreemde tijd. En wat wordt het in 2022?
Eén ding is zeker, we zullen ons nog een lange tijd aan heel wat regels moeten houden, om samen toch veilig te zijn. En ondanks het feit dat we niet weten hoe de situatie in de lente van 2022 zal zijn, willen we toch al kijken naar de vieringen van eerste communie in 2022. 

Het wordt nog een hele puzzel. Er zijn kinderen die het afgelopen jaar werden aangemeld, die nog aan de beurt moeten komen en we willen ook de kinderen die nu in groep 4 zitten, niet in de kou laten staan, dus ook zij kunnen zich aanmelden voor de eerste communie in 2022. 

We gaan even uit van de situatie op dit moment (dan kan het uiteindelijk alleen maar meevallen, hopen we). Ervan uitgaande dat er steeds maar een beperkt aantal mensen aanwezig zullen kunnen zijn per viering, vermoeden we dat we ook in 2022 de eerste communie zullen vieren in de maanden april, mei, juni en juli. We denken dan aan vieringen op zaterdag en zondag, eventueel ook Hemelvaartsdag en Pinkstermaandag. 
Om met een concreet datumvoorstel per parochiekern te kunnen komen, is het voor ons noodzakelijk om zicht te krijgen om hoeveel kinderen het uiteindelijk zal gaan. 

Dus wilt u graag dat uw zoon of dochter in 2022 zijn/haar eerste communie kan doen? Meld uw kind dan aan vóór 1 januari 2022. Het aanmeldingsformulier is op te vragen bij de directeur van de school u kunt hiervoor mailen naar ellenperdaen@elevantio.nl.  
Vul het ingevulde aanmeldingsformulier naar het naar e-mailadres feestindekerk@zeelandnet.nl

Ook de kinderen die eerder al aangemeld waren, willen we vragen zich opnieuw aan te melden. Dan weten wij hoeveel kinderen per kern we kunnen verwachten. En hopelijk komt er snel ook al wat meer zicht over welke kant het uit gaat met de coronabesmettingen en de ontwikkelingen rond Covid 19.

We zijn blij met uw aanmelding en uw betrokkenheid. Vanuit die betrokkenheid doet u misschien ook al jaarlijks mee aan de actie Kerkbalans. De parochies leven van giften waarvan ze alles betalen: onderhoud en verwarming van kerkgebouwen, salarissen van pastores, musici en teamassistenten, enzovoorts. De organisatie van voorbereiding en viering van de eerste communie in 2022 bekostigen we vanuit dit bedrag. Na de aanmelding van uw kind ontvangt u hierover bericht. 

Met vriendelijke groet,

Marjan Dieleman-Fopma            Katrien Van de Wiele
 

Kikkesport nieuws

Na de kerstvakantie start  Kikkesport Kids in Groede.

Tot nu toe is er nog maar 1 aanmelding ontvangen, daarom stuur ik onderstaande informatie nogmaals middels deze nieuwsbrief. 

 

Waar: op het schoolplein
Wanneer: 11-18-25 januari en 1-8 februari
Hoe laat: 14:30 uur tot 15:30 uur
Kosten: 1 euro per kind per deelname
Voor wie: groep 3 t/m 8

Inschrijven verplicht via: Kikkesport Kids (google.com)

Data
23 december Kerstdiner 
24 december Leerlingen groep 5 t/m 8 's middags vrij. 
27 december 2021
t/m
7 januari 2022
Kerstvakantie 
10 januari eerste schooldag in 2022
luizenpluizen 
26 januari fruitdag 
28 februari
t/m
4 maart 2022
Voorjaarsvakantie 
Groep 3 & 4

Tutor lezen groep 3/4

Een paar weken geleden zijn we begonnen met het Tutor lezen in groep 3 en 4.
Normaal gezien vindt het Tutor lezen plaats met de kinderen van groep 4 en krijgen ze begeleiding van groep 7/8. 
Dit kan nu niet doorgaan, omdat de klassen zich niet mogen mengen. 
Om de kinderen van groep 3 wat extra leeskilometers te laten maken, hebben we dus een leerling van groep 4 gekoppeld aan die van groep 3.
De leerlingen van groep 4 zijn super trots en nemen hun taak heel serieus. 

 

 

 

 

Groep 5 & 6

Dictee
De spellingbladen van thema 3 gaan vandaag mee naar huis. 
9 december   : woorddictee thema 3
10 december: zinnendictee thema 3 

Toetsen
15 december: groep 5 toets tafels van 6 en 9
15 december: groep 6 toets deeltafels 1 t.m. 10
 

Groep 7 & 8

Toetsen/agenda

- Op (uiterlijk) vrijdag leveren de kinderen steeds het huiswerk in (rekenen, begrijpend lezen en werkwoordspelling). Op vrijdag noteren de kinderen de leerdoelen en het te maken werk voor de volgende week in de agenda (het digitale huiswerk rekenen en spelling). Vanaf vrijdag 21 januari maken de kinderen het huiswerk van rekenen en spelling digitaal (via Snappet). Alleen het werkboekje van begrijpend lezen leveren ze op papier in. De te maken opdrachten staan in het huiswerkschema.
- Maandag 20 december t/m vrijdag 24 december: eerder kerstvakantie.  
- Op vrijdag 14 januari heeft Loeka Krant in de klas. Zie schema in de leermap.
- De kinderen van groep 7 leveren op 28 januari het boekverslag in.

- Corona/quarantaine

Wanneer er kinderen thuis zijn i.v.m. Corona gerelateerde klachten, kunnen de kinderen thuis het werk via Snappet maken. De kinderen hebben alle inlogcodes in hun agenda en de leermap staan. De kinderen weten zelf welke lessen dit zijn, indien nodig sturen wij ook een chat naar de kinderen via Snappet. We streven ernaar om elke dag een Teams moment organiseren. We proberen dit steeds om 11.00 u doen (wanneer dit een ander tijdstip wordt, dan laten we dit de kinderen via de chat weten). Hiervoor ontvangt u in de loop van de morgen via de mail een uitnodiging.

 

We wensen iedereen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. We hopen elkaar op maandag 10 januari weer in goede gezondheid te zien!

 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl